A préseljárás észszerű munkavégzést tesz lehetővé, mindezt kiváló esztétikai eredmények mellett. A VITA PM 9 „All-in-One“ préskerámiával és az individualizáláshoz használt VITA VM 9 ADD-ON masszákkal külö­nösen egyszerű  dolgozni. Ezt bizonyítja az alábbi eset is, amelynél a 2010 júniusában bevezetett VITA VACUMAT 6000 MP kombipréskályhát  alkalmaztuk.

Kiindulási helyzet

Egy férfi páciens , aki nagy hangsúlyt fektet külső megjelenésére, azzal a kéréssel fordult egy elsősorban esztétikai fogászattal foglalkozó rendelőhöz, hogy hozzák rendbe teljes felső fogsorát, a 7-es kivételével. Fogai egészségesek, azonban lekopottak és enyhén elfordultak voltak (1. ábra). A páciens a kezelés céljaként a széles, ragyogóan fehér, hollywoodi mosolyt jelölte meg.

1. ábra: Kiindulási helyzet – a fogak ugyan egészségesek, de lekopottak és enyhén elfordultak.

Előkészítés 

A modellen először egy wax-up készült, majd személyes konzultáció keretében egy mock-up segítségével a páciens szájában állapítottuk meg az előállítandó fogpótlás formáját és hosszát. A mock-upot a páciens adatai alapján korrigáltuk, és ennek alapján preparációs szilikon kulcs készült a fogorvos számára. Az előkészítés minimál invazív módon, enyhe vájattal készült (2. ábra).

2. ábra: Minimál invazív előkészítés.

A gyártó feldolgozási utasítása szerint a VITA PM 9 anyag vázmentes inlay, ill. onlay, veneer és frontfogkorona-pótlások előállítására, valamint cirkónium-dioxid vázak préseléses bevonására alkalmas. A jelen esetben a fogorvos kívánságára az összes korona vázmentesen készült, a javasolt minimális falvastagságnál – frontfogak koronáinál incizálisan legalább 1,5 mm, cervikálisan pedig 1,0 mm – a legtöbb területen kisebbet alkalmaztunk. A  fogorvos abból indult ki, hogy az adhezív rögzítés a fogpótlást kielégítő módon stabilizálja.

Az előkészítés után megtörtént a végleges lenyomatvétel, a páciens pedig indirekt provizóriumot kapott, amit a Mock-Up alapján, VITA VM CC anyagból, egy töltőanyagmentes hideg polimerizátumból készítettünk el.

Préstechnika

Teljes anatómikus felviaszolást végeztünk a későbbi cut-back technika alkalmazása érdekében. Felcsapozás után (3. ábra) következett a beágyazás VITA PM 9 beágyazó masszával, amellyel nagyon jó tapasztalatokat szereztünk. A pelletek a három transzlucens árnyalatban O (= Opaque), T (= Translucent) és HT (= High Translucent) egyenként tíz, a VITA SYSTEM 3D MASTER rendszerrel összehangolt színváltozatban állnak rendelkezésre. Ennél a páciensnél 1M1 színben a transzlucens változatra  esett a választás.

3. ábra: Felcsapozott viaszmodell.

A préseljáráshoz az új VITA VACUMAT 6000 MP kályhát használtuk. Egy kombi-présegységről van szó, amely valamennyi dentálkerámiai ége­tés­hez és különböző tokrendszerek préseléséhez kiváló eredményekkel alkalmazható. Kezelése a VITA vPad comfort egységgel feltűnően könnyű.

A korona utólagos megmunkálására csak kismértékben volt szükség, mivel a VITA PM 9 egyenletesen és pontosan felpréselhető – még a vékony, 0,5 mm-nél vékonyabb koronaszéleknél is  Az öntési sorja szinte kizárt. Ráadásul a préskerámia homogén szerkezete gyémánteszközökkel kényelmesen csiszolható – nem túl kemény és nem túl puha. Más gyártók préskerámiáival szemben a VITA PM 9 nem törékeny. Gumicsiszolóval való megmunkálásakor nem jelentkeznek lepattogzások.

Individualizálás

A következő munkafázisban festékkel végeztünk fixáló égetést (4. ábra). Erre alkalmasak a VITA AKZENT festékek, valamint a nézetem szerint némileg intenzívebb és élettelibb VITA INTERNO festékek, amelyeket ezúttal használtunk. Az individualizálás alacsony olvadáspontú VITA VM 9 ADD-ON-masszákkal (800 °C) történt, amelyek a VITA VM 9 leplezőkerámia finom szerkezetén alapszanak, és nyolc színből álló kompakt szortimentben állnak rendelkezésre. A koronákhoz a transzparens ADD1 masszát és az ADD2 világos zománcszínű masszát használtuk. Feldolgozási tulajdonságai, így pl. szilárdsága nagyon jó. Végezetül fényre égetést végeztünk, hogy lezárjuk azokat a préselt felszíneket, ahová nem hordtunk fel ADD-ON-masszát, és hogy fokozzuk a mélységi hatást (5. ábra). Az individualizált felszíneket nem kellett glazúrmasszával bevonni, mivel felületük inhomogénné vált volna. Mivel a VITA VACUMAT 6000 MP kombi préskályha, így a kerámiaégetést ugyanazzal a kályhával végeztük, mint a préselést.

4. ábra: Cut-Back-technikával enyhén csökkentett frontfog-korona a felhordott festékkel.

5. ábra: Elkészült koronák frontális nézete a modellen

Eredmény

Miután a koronákat adhezív módon rögzítettük, a páciens megerősítette, hogy az eredmény elképzelésének tökéletesen megfelel. Az ajak erőtel­jesebb alátámasztása, a koronák öblösebb formája és a színkialakítás pontosan az volt, amit szeretett volna (6-7. ábrák).

6. ábra: Koronák frontális nézete in situ.

7. ábra: Koronák okkluzális nézete in situ.

Tapasztalatok

A VITA PM 9-cel gyorsan és egyszerűen érhetünk el nagyon esztétikus eredményt. A három transzlucens árnyalatban rendelkezésre álló pelletek és az ADD-ON-masszák kínálata minden páciens számára egyedi, tökéletes megoldást biztosít. Külön előny, hogy a préskerámia termé­sze­tes transzlucenciája miatt (8. ábra) a természetessel azonos fog kialakítása alig igényel rétegezést. Többnyire a festési technika is elegendő, hogy igazán esztétikus eredményt érjünk el. A VITA PM 9-ből készült fogpótlások tartós sikerét az olyan tulajdonságok garantálják, mint pl. az alapanyag zománchoz hasonló viselkedése.

8. ábra: Az átmenő fény megmutatja a VITA PM 9 HAT természetes transzlucenciáját.

Köszönetemet fejezem ki dr. Milos Tomic-nak (LACLINIC, CH-Montreux) a jó együttműködésért.

Xavier Zahno (Svájc)

 

Forrás: DZW ZahnTechnik, 10/10 kiadás, Németország
VITA magyarországi képviselet:
Dental-Trade Kft., telefon: +36 1 333 6700,
e-mail: info@dentaltrade.hu