Esetleírás

Egy 9 éves páciens jelentkezett a fogászati rendelésünkön, a száján frontterületen ért trauma után.

Először azt tisztáztuk, hogy ez egy egyszerű baleset volt (a fiú a barátaival játszott, amikor elesett), majd megvizsgáltuk.

A vizsgálat során a páciens 1.1-es fogán törést találtunk (3-as Ellis osztály besorolásút pulpaexpozícióval), a fog fiziológiai határon belül mozgott magától és a többi fogtól, enyhe duzzanat volt a felsőajak belső részén, enyhe fájdalmat és kedvezőtlen plakk-kontrollt észleltünk (1–2. ábrák).

Estelite 1-2

A páciens magával hozta a letört fogdarabot, amit azonnal fiziológiás sóoldatba merítettünk.

A pulpaexpozició kis mértékű volt, és nem vérzett, így úgy döntöttünk, azt az eljárást választjuk, hogy visszaragasztjuk a letört darabot, majd a hiányzó részt direkt helyreállítással pótoljuk.

Articainnal történő helyi érzéstelenítés után előkészítettük a beavatkozás helyét. A kofferdam felhelyezése – a páciens vegyes fogazata miatt – elég nehéz volt.

A felszíni területet könnyedén megtisztítottuk egy fogkefe használatával, majd utána Tokuyama EE-bond adhezív rendszert (7. generációs zománcsavazással) alkalmaztunk a fogon és a letört darabon is. Az utóbbit visszahelyeztük egy vékony folyékony kompozitréteggel (3–5. ábrák).

A megvilágítás után (6. ábra) dupla ferde szélt preparáltunk a törésvonalon a vesztibuláris és a bukkális oldalon is. Ezt azért tettük, hogy növeljük a letört rész adhezív erejét (8–9. ábrák), továbbá hogy egyenletes széleket biztosítsunk a hiányzó rész direkt helyreállításához.

Estelite 3-8

Még egyszer felvittük az adhezív rendszert (10. ábra), majd a rétegek felvitelét szabad kézzel végeztük (11. ábra).

A kiindulási esztétikai elemzés azt mutatta, hogy az incizális terület jelentős része transzparens, és a sarkán egy világos udvar található.

NE (Estelite Asteria)-t használtunk első rétegnek a palatinális oldalon, majd A2-vel folytattuk a test felépítését. A gyártó utasításait követve, a testet a felszín középső harmadáig építettük ki, helyet hagyva egy vékony NE zománc rétegnek az incizális harmadban (12. ábra).

Morita-Simone Grandini banner

A zománctraszlucencia újraalkotásához TE-t használtunk a testmamelonok között, az udvart pedig A2 testszínből alakítottuk ki (13. ábra).

A finírozás (14. ábra) és polírozás után (15. ábra) a pácienst hazaengedtük, és a következő néhány napban telefonon tartottuk vele a kapcsolatot, hogy tájékozódjunk az esetleges pulpatünetekről.

A kontrollfelvétel 7 nappal később készült (16. ábra), a helyreállítás kitűnő integrációja nyilvánvaló.

Estelite 9-16

A használt kompozit integrációja és a rétegezési eljárás egyszerűsége lehetővé tette számunkra a kielégítő eredmény azonnali elérését, szükséges újrakezelés nélkül.

A test árnyalata pompásan elfedte az átmenetet a fog és a restauráció között, míg a zománc NE és a transzlucens TE egy olyan incizális területet alakított ki, ami tökéletesen természetesen nézett ki.

Prof. Simone Grandini, dr. Giulio Pavolucci (Olaszország)
Forrás: Tokuyama esettanulmányok

A cikk szerzője előadást a Dental World 2017 kiállításon, az Esztétika Kongreszuson október 13-án.