Egy olyan kötelező tanfolyam, amelynek nem volt „kötelező szaga

A sugárvédelemmel kapcsolatos törvényi rendelkezések, jogszabályok és végrehajtási utasítások új képzési és továbbképzési rendszer elindítását eredményezték a fogorvosok, asszisztensek részére. Aki fogászati kisröntgen, panoráma röntgen vagy CT felvételt készít vagy annak elkészítését indikálja tisztában kell lennie az újabb sugáregészségügyi, sugárvédelmi ismeretekkel, erről Bővített fokozatú sugárvédelmi bizonyítványának kell lennie. Nemcsak azok részére kötelező a tanfolyam elvégzése és a vizsga letétele„akik a gombot nyomják”. A vizsgák meglétét és érvényességét az Országos Atomenergia Hivatal írja elő, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pedig rendszeresen ellenőrzi.

Új formában és számos vonatkozásban új tartalmi elemekkel a kötelező tananyagot speciálisan fogorvosi alkalmazási témakörökkel és ismeretanyaggal kiegészítve került megrendezésre a 2019 február 28-tól induló új képzési program. Az oktató gárdában a nagy oktatási rutinnal rendelkező sugáregészségügyi szakemberek Váradi Csaba és Salik Ádám előadásában kerültek megbeszélésre a legfontosabb elsősorban az általános sugárvédelmet és a fogászatot érintő ismeretek. Nemcsak elméleti, hanem számos vonatkozásban gyakorlati kérdések is nap mint nap elő kerültek. Számos vonatkozásban változtak az ismeretek, több olyan új dolog került az anyagba, amely az előző években nem szerepelt. Az új rendszerű képzés anyagának kidolgozását, a követelményrendszert, a felügyeletét már nem az ÁNTSZ végzi, hanem az Országos Atomenergia Hivatal.

1. ábra: Sugárvédelmi előadás Salik Ádám fizikus.

A tanfolyamnak a Gáspár Medical Center Oktatási Központ oktatási szervezésében Budapest belvárosa adott otthont. Jelentkezni a gmcoktatas.hu honlapon keresztül online lehetett a szükséges adatlap kitöltésével.

A szakmai programot a Juhász-Makár Bt SVR-HA4039l engedélye alapján biztosították. Az anyag tematikáját, a program lebonyolítását valamint a vizsgáztatást az érvényben levő törvényi előírásoknak megfelelően az Országos Atomenergia Hivatal ellenőrizte. A napi szakmai szervező munkában Juhász Anna a Juhász Makár Bt részéről és Keresztes Tímea a Gáspár Medical Center Oktatási Központ részéről vettek részt.

Az előadások, néhány gyakorlati bemutatással számos a hallgatóságban felmerült kérdés megvitatásával rendkívül jó légkörben zajlottak. A program során végeztek élőben  háttérsugárzás mérést, bemutattak különböző mérőeszközöket. Külön izgalmat jelentett a hallgatóknak az írásbeli és szóbeli vizsgára való felkészülés. Erre az oktatók külön felkészítő előadásokban adtak részletes magyarázatokat, célzottan kiemelve a legfontosabb olyan szakismereteket, adatokat, melyek nemcsak a vizsgán, hanem a mindennapi munkában is fontosak lehetnek.

Az oktatási programban 42 fogorvos és asszisztens vett részt, azok akik nem rendelkeztek érvényes régi „röntgen vizsgával” vagy az 5 évnél régebbi volt, azok számára 2 nap előkészítést követően, további 2 nap felkészítés majd 1 nap vizsga következett. Akiknek nem régebbi az előző vizsgájuk mint 5 év, azok részére 2 napos felkészítés plusz a vizsga  volt az előírásban.

2. ábra: Írásbeli vizsga

Valamennyien sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát tettek a március 8-i vizsganapon.

Néhányan lemaradtak a 2019 márciusi képzési programról, de már előre biztosították helyüket a következő képzési ciklusban, mivel sok esetben szorít a határidő. Ha kifutnak a határidőből akkor 4+1 napos képzésen kell rélsztvenniük, ha még belül vannak akkor 2+1 naposon. Számukra a következő lehetőség 2019. június 6-7-én indul (akiknek nincs vagy 5 évnél régebbi a régi „rtg vizsgájuk”), majd a program június 12-13-án folytatódik (itt indulnak a még érvényes előző rendszerbeli vizsgával rendelkezők) és a június 14-i napon vizsgázik írásban és szóban mindkét csoport.

3. ábra: Szóbeli vizsga.

A bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés új rendszerének bevezetése egy időtartamában a régi rendszerhez képest megnövekedett idejű programon való részvételt jelent, de a hatósági előírások maradéktalan betartása minden érintettre nézve kötelező. Annak ellenére, hogy a tanfolyam tananyagának kötelező elemei vannak és valójában nem elsősorban a szorosan vett fogászati szakmai ismereteket tárgyalta, de mindenképpen nagyon érdekes volt és a fogorvos és fogászati asszisztens specifikus témaköröket részletesen tárgyalva rendkívül jó hangulatban és hasznosan zajlott. Ennek a tanfolyamnak nem volt „kötelező szaga”, az előadások nagyon magas szintűek és érdekesek voltak, a résztvevők jól érezték magukat és hasznos ismeretekre tettek szert. Ez a pár nap jól telt és nem haszontalanul.

Keresztes Tímea oktatási irodavezető
Gáspár Medical Center Oktatási Központ