Olyan implantátumokról, melyek pozíciója és típusa a behelyezés időpontjában még ideálisnak bizonyult, de az eltelt évek alatt a műgyökeret körülvevő csontállományban, valamint a lágyrészképletekben bekövetkezett változások megnehezíthetik a protetikai restaurációt.

Évtizedek alatt a fogazat státusza, a parodontium, a csontnívó változik, így a régi implantátumok számos esetben sem esztétikai, sem funkcionális szempontból nem nyújtanak egységes képet. A ma már elavultnak számító tű- és pengeimplantátumok sorsa is komoly fejtörést okozhat [1, 4]. Joggal merül fel bennünk a kérdés, hogy mi legyen az ilyen implantátumokkal.

Ha az implantátum eltávolítása mellett döntünk, számolnunk kell az implantátum helyén maradó csonthiánnyal, amelynek csontosodása bizonytalanabb, mint egy atraumatikusan eltávolított fog alveolusa. Dönthetünk úgy is, hogy egy szubgingivális gyógyulási csavarral látjuk el az implantátumot, és „nyugvó implantátumként” a helyén hagyva új kezelési tervet készítünk.

Felmerülhet az implantátumot körülvevő destruált kemény-, illetve lágyszövetek helyreállítása a tökéletes funkció, esztétika, valamint fonetika érdekében [3].

Esetismertetés
Rendelőnkbe egy 49 éves nő páciens érkezett azzal a panasszal, hogy az évekkel korábban készített bal felső hídja mozog, és már esztétikailag sem elégedett vele (1. ábra).

Az anamnézis, illetve a kórelőzmények felvétele során kiderült, hogy körülbelül 25 évvel ezelőtt a bal felső 2-es, valamint 3-as fogát eltávolították, a 3-as fog helyére tűimplantátumokat helyeztek be. A tűimplantátumokra a saját fog koronai részét cementtel rögzítették, ez a körbepreparálás után a 2-es, 4-es híd meziális pillérét képezte. Az esetet 20 évvel ezelőtt publikálták is.

A szájvizsgálat során a magas mosolyvonalú páciens ínyének aszimmetrikus lefutása, valamint a tűimplantátum melletti csontdestrukció esztétikailag és szakmailag is kifogásolhatónak bizonyult. A híd eltávolítása után a bal felső 4-es pillérfog mozgatható volt, továbbá meziálisan 7 mm-es tasakot találtunk (2–3. ábra).

Kezelési terv
• A mozgatható bal felső 4-es fog eltávolítása, majd az eltávolított fog helyén azonnali implantáció.
• A tűimplantátum körüli elveszett csont augmentációja, és a bal felső 2-es helyén implantátum behelyezése [2].
• A sebgyógyulás ideje alatt az ideiglenes fogpótlás megoldása Maryland híddal.
• Végül a foghiány pótlása a 2-es, 4-es implantátumon cementtel rögzített, fémmentes híddal.
Kezelési sorozatunk a következő lépésekből tevődött össze:

1. műtét
Az első műtét során a 4-es fog eltávolítása, illetve a destruálódott csont helyreállítása volt a célunk. A premoláris fog csontos alveolusába egy 13 mm hosszú Rp Replace® implantátumot helyeztünk oly módon, hogy annak nyaki része az esztétikailag ideális horizontális és vertikális pozícióban legyen (4. ábra) [5].

Az augmentáció során csontpótló anyagként Bio-oss®, valamint saját csontőrlemény keverékét használtuk. Ezt titánmembránnal fedtük be, amelyet szegecsekkel rögzítettünk vesztibulárisan és palatinálisan. A tűimplantátumok stabilnak bizonyultak, így nem távolítottuk el őket. Ezeket a tűimplantátumokat „sátorrúdszerű” távtartóként alkalmaztuk a membrán alatt (5–6. ábra).

A membrán felszínén a sebzárás vonalában, palatinális donor területről kivett kötőszövetet rögzítettünk, megelőzve az esetleges sebszétnyílás következményeit (7. ábra). A sikeres augmentáció alapvető követelménye volt a feszülésmentes sebzárás (8. ábra).

2. műtét
Öt hónap gyógyulási idő után a titánmembránt eltávolítottuk (9. ábra). Elvégeztük a bal felső 2-es fog helyén az implantációt (13 mm hosszú Np Replace®). Az implantátum nyakához csontpótló anyagot helyeztünk a műgyökér ideális pozíciójának elérése érdekében (10. ábra).

3. műtét
Az augmentáció során a megnövekedett csontvolumen feszülésmentes sebzárása érdekében a vesztibuláris lebenyt nyújtottuk és behúztuk, ennek eredményeként megszűnt a vesztibuláris áthajlás (11. ábra). A harmadik műtét során ezt az áthajlást állítottuk helyre egy vesztibulumplasztikával (12. ábra).

4. műtét
Két hónapos ínygyógyulás után került sor a szubgingiválisan gyógyuló implantátumok felszabadítására (13. ábra). Ekkor terheltük meg az implantátumokat egy ideiglenes akrilhíddal.

5. fogpótlás készítése
A hathetes ínygyógyulás során megformáztuk a 3-as fog helyét az ideiglenes híddal. Így egy kis benyomat képződött a 3-as hídtag számára (14. ábra). A lenyomatvétel után cirkónium egyéni fejek készültek, amelyekre cementtel rögzítettük a 3 tagú cirkónium-oxid kerámiahidat (15. ábra).

Irodalom
1. Covani, U., Marconcini, S., Crespi, R., Barone, A.: Immediate implant placement after removal of a failed implant: a clinical and histological case report. J Oral Implantol, 2009, 35(4), 189–95.
2. Merli, M., Migani, M., Bernardelli, F., Esposito, M.: Vertical bone augmentation with dental implant placement: efficacy and complications associated with 2 different techniques. A retrospective cohort study. Int J Oral Maxillofac Implants, 2006 July–Aug, 21(4), 600–6.
3. Shibly, O., Patel, N., Albandar, J. M., Kutkut, A.: Bone Regeneration around Implants in Periodontally Compromised Patients: A Randomized Clinical Trial of the Effect of Immediate Implant with Immediate Loading. J Periodontol, 2010 Aug 3.
4. Sivolella S., Berengo M, Fiorot M., Mazzuchin M.: Retrieval of blade implants with piezosurgery: two clinical cases. Minerva Stomatol, 2007 Jan–Feb, 56(1–2), 53–61.
5. Urban I. A., Jovanovic S. A., Lozada J. L.: Vertical ridge augmentation using guided bone regeneration (GBR) in three clinical scenarios prior to implant placement: a retrospective study of 35 patients 12 to 72 months after loading. Int J Oral Maxillofac Implants, 2009 May–Jun, 24(3), 502–10.

Dr. Gálmiklós Ádám, dr. Kemper Róbert