Szonikus hegesztési eljárással támogatott, augmentációval egyidejűleg végzett AlphaBio NeO implantátum behelyezése

Absztrakt

Az alábbi esetbemutatás során egy lokalizált, agresszív parodontitisben szenvedő 31 éves férfi páciens állcsontgerincében kialakult parodontális károsodás miatt szükségessé vált fogászati beavatkozásokat fogjuk ismertetni.

A bal felső szemfog eltávolítását követően, a következményesen megkezdődő csontlebontódás eredményeként (1- 2. ábra) egy Seibert-féle, III. osztályba tartozó csontdefektus alakult ki. A defektusnak megfelelően, a rendelkezésre álló csontállomány bucco-palatinális és a vertikális irányú kiterjedése is rendkívül korlátozott volt. Amennyiben egy implantátumot egy rendkívül keskeny – nem kielégítő vertikális csontmagassággal és horizontális szélességgel rendelkező – állcsontgerinc-szakasznak megfelelően helyezünk be, akkor a legtöbb esetben erre az implantátumra a későbbiekben csak egy korlátozott esztétikai értékű restaurátum elkészítésére van lehetőségünk. A kedvezőtlen anatómiai viszonyokból adódóan, az elkészült fogpótlás tisztíthatósága is több erőfeszítést igényel. A fentiek következményeként a megfelelő szájhigiénia mindennapi fenntartása is nagyobb kihívást jelent. Azt is mérlegelni kell, hogy egy supracrestális pozícióba kerülő implantátum behelyezésével egyidejűleg végzett vertikális és laterális csontaugmentáció (GBR) technikailag egy kifejezetten szenzitív folyamat, és az ilyen beavatkozásoknak a sikeressége rendkívül bizonytalan lehet. Mivel a páciens az összes egyéb típusú fogpótlás készítésére vonatkozó kezelési lehetőséget elutasította, ezért egy szonikus hegesztéssel támogatott, augmentációval egyidejűleg végzett implantátum beültetése (AlphaBio Neo) mellett döntöttünk.

Kiindulási felvétel. A bal felső szemfog III. fokú mobilitást mutat

A bal felső szemfog eltávolítása után 6 hónappal látható klinikai helyzet

Esetbemutatás

Anamnézis: 31 éves férfi páciens. Általános egészségi állapota megfelelő, elmondása szerint időnként dohányzik.

Extraorális vizsgálat: 48 mm-es szájnyitás, a temporomandibuláris ízületnél kóros elváltozás nem észlelhető, a rágóizmok működése fiziológiás, alacsony mosolyvonal.

Intraorális vizsgálat: A páciens a már korábban diagnosztizált lokalizált agresszív parodontitisének megfelelő fogazati státusszal rendelkezik. A bal felső első nagyőrlőfoga hiányzik, valamint a bal felső szemfoga és a jobb alsó második metszője reménytelen prognózissal rendelkezik (kiemelkedett a rágósíkból, III. fokú mobilitást mutat, kifejezett recesszió észlelhető mellette, valamint a csontos elhorgonyzásának közel 80%-át elvesztette) (2. ábra). A parodontális érintettség leginkább a fent jelölt három fognak megfelelően figyelhető meg. Egyebekben a meglévő fogak mellett kis- vagy közepes mértékű parodontális állapotromlás észlelhető. Ezeken a területeken a szondázási mélység sehol sem haladta meg az 5 mm-t, valamint az első vizsgálat során az ínyvérzési index (BOP) sem haladta meg a 30%-ot.

A páciens egyértelművé tette, hogy a bal felső szemfogának megfelelően a kialakult foghiány pótlására egy implantátumon rögzülő fix fogpótlás elkészítéséhez ragaszkodik. Az egyéb terápiás alternatíváktól, mint a kivehető fogpótlások, vagy hídpótlások készítése, teljes mértékben elzárkózott (pl. részleges kivehető protézis készítése, vagy Maryland-híd készítése). A CBCT felvételen (3-4. ábra) látható csontvolumen (45-49. szelet) hozzávetőlegesen elegendőnek mutatkozott mind a csontszélesség, mind a csontmagasság tekintetében, ugyanakkor az állcsontgerinc koronális harmadában a buccális kortikális csak részlegesen volt megfigyelhető.

A fogeltávolítás után készült CBCT-felvétel

A fogeltávolítás után készült panorámaröntgen-felvétel.

Az elfogadott kezelési terv szerint egy 3,75×11,5 mm-es Alpha-Bio NeO implantátum behelyezésével egyidejűleg laterális és vertikális irányú augmentációt (GBR) hajtunk végre. A hiányzó csontvolumen pótlása során egy felszívódó barrier membránt alkalmazunk, amit felszívódó csavarok segítségével rögzítünk (SonicWeld Rx® system), majd a defektust xenogén csontpótló anyaggal töltjük fel, és végül az egészet egy felszívódó kollagén membránnal fedjük.

Sebészi protokoll

A paracrestális, valamint a vertikális segédmetszések elvégzését követően egy teljes vastagságú mucoperiosteális lebenyt preparáltunk (5-6. ábra). A műtéti terület feltárását követően a poli-D-L-tejsav polimerből (Poly-D-L-lactic acid polymer) készült felszívódó barrier membránt (Resorb-X®) (10-11. ábra), a már korábban behelyezett (7–9. ábra) felszívódó szegecsekhez hegesztettük (Sonic­Pin Rx®).

A lebeny felemelése után látható állapot. Az állcsontgerinc szélessége csupán a bal felső oldalsó metszőfog zománc-cement határától (CEJ) 6 mm-re apikálisan éri el a kielégítő nagyságot.

 

A szegecsek helyének előkészítése, valamint az első szegecs behelyezése.

: A felszívódó PLGA membrán behelyezése és szegecsekhez történő hegesztése; a behelyezésre kerülő Alpha-Bio NeO implantátum (Ø3,75 / L11,5 mm) nyaki része 4 mm-rel az állcsontgerinc felett, supracrestálisan helyezkedik el.

A szegecsekhez történő hegesztéshez a SonicWeld Rx berendezést használtunk. Ez egy olyan ultrahang generátor, amely egy pontosan meghatározott frekvencián bocsát ki az ultrahangos tartományba tartozó hullámokat, majd ezeket egy szonotróda segítségével fókuszálja. A barrier stabil rögzítését követően az implantátum is behelyezésre került. Az Alpha-Bio Neo implantátumot az állcsontgerinchez képest az általunk optimálisnak ítélt supracres­talis pozícióba helyeztük, ami megközelítőleg 2-3 mm-rel helyezkedett el a szomszédos fog zománc-cement határa alatt.

Ezt követően, a polimerből készült membrán és a saját natív csontállomány között lévő teret xenogén csontpótló anyaggal töltöttük fel, majd az egész területet egy felszívódó kollagén membránnal fedtük (12-13. ábra). Ezután a lebeny bázisának szintjében vezetett, horizontális periosteális metszésekkel a lebenyünket megnyújtottuk, és a sebszéleket 4,0 Vicryl varróanyaggal feszülésmentesen zártuk. Az ideiglenes fogpótlást úgy alakítottuk ki, hogy a műtéti területnek megfelelően ne érintkezzen az ínnyel, valamint az okklúzióban sem vegyen részt (14-16. ábra). A sebgyógyulás eseménytelenül zajlott.

A rendelkezésre álló teret xenogén csontpótló anyaggal töltjük fel, majd egy felszívódó kollagén membránnal fedjük.

A sebszéleket horizontális matracöltések és egyszerű csomós öltések segítségével zárjuk (4-0 Vicryl). A műtét befejezését követően felhelyezzük a hiányzó fogak ideiglenes pótlására szolgáló restaurátumot

Az eset definitív protetikai ellátását a következő hónapok során tervezzük. A végleges fogpótlás elkészítésén kívül egyéb beavatkozások elvégzését nem tartjuk szükségesnek.

A posztoperatív röntgenfelvétel.

 

Forrás: Alpha Bio esettanulmányok

Prof. dr. Ofer Moses a parodontológia professzora, a Tel-Avivi Egyetem Fogászati Klinikáján a Parodontológiai és Implantológiai Tanszék munkatársa.

Az Európai Osszeointegrációs Társaság (European Association for Osseointegration; EAO) 2013-ban, Dublinban tartott konferenciáján elnyerte az implantológiai alapkutatásokkal kapcsolatos verseny európai díját. Az Alpha-Bio bioanyagokkal kapcsolatos tanácsadója.

Prof. dr. Ofer Moses, dr. Eyal Bijaoui (Izrael)