Új eredmények megerősítik, hogy a fogászati konferenciákra meghívott előadók között nemek közötti egyenlőtlenség áll fenn. A fogászatban tapasztalható nemi előítéletességről szóló friss jelentésben a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a konferenciaszervezőknek “proaktívan és prospektíven” kellene törekedniük a reprezentatívabb programokra.

A múlt hónap végén a BDJ-ben megjelent tanulmány szerzői a meghívott előadók nemek közötti egyensúlyának leírását tűzték ki célul. Olyan brit konferenciákat vizsgáltak, amelyek az általános fogászat, valamint a fogászati szakterületek körül forogtak. A kétéves időszak konferenciáit elemezve megvizsgálták az előadók nemét, előadásuk hosszát és előadói szerepüket.

Különböző arányú nemi egyensúlyhiány
Az eredmények a következők:
– Az elemzett konferenciák egyötödénél (21,4%) a nemek egyensúlya megfelelt az előre meghatározott kritériumoknak, azaz 40-60%-ban női előadók voltak.
– További 21,4%-ban a női előadók száma meghaladta a férfi előadókét.
– A fennmaradó 55,1%-ban a férfi előadók száma meghaladta a női előadókét.
– Csak 2 olyan konferencia volt, amelyen csak női vagy csak férfi előadók szerepeltek volna.
– A női előadók esetében az előadás átlagos hossza a meghirdetett 31 perc volt (öt és 60 perc között). A férfi előadók esetében ez 40 perc volt (öt és 120 perc között).

A két olyan szakkonferenciát, amelyen kizárólag női vagy férfi előadók szerepeltek, endodontia és szájhigiénia témakörben rendezték.

A legnagyobb arányban női szakelőadókkal a szájhigiénia (100%) és a fogorvosi közegészségügy (75%) szakkonferenciákon találkozhattunk. A legalacsonyabb arányú női szakelőadókkal a parodontológiai (10,5%) és az endodontia kongresszus rendelkezett. Az utóbbinak a rendelkezésre álló adatok szerint nem volt női szakelőadója.

Forrás: Dentistry.co.uk