Az eddigi összes Dental World-nek – pontosabban a Dental World keretében megtartott kongresszusoknak és workshopoknak – volt egy vagy több „sztárvendége”, olyasvalaki, akit joggal tekinthetünk világhírű szaktekintélynek a fogászatban. Az idei év „sztárja” vitathatatlanul dr. Bud Mopper, az élő legenda, akinek nevét, ha beütjük a Google keresőbe, közel 5000 találatot kapunk.

Az érdeklődők nemcsak mint a szombati VIII. Nemzetközi Esztétikai Kongresszus előadójával, de a pénteki Direkt héjak hands-on kurzuson is találkozhatnak vele. Dr. Mopper negyven éve tart fenn fogászati esztétikára szakosodott praxist az Egyesült Államokban, hírnevét a kompozit bondozás területén alkalmazott direkt technikákkal alapozta meg. Társszerzője volt az első, fogszakorvosoknak szóló bondozási technikákat bemutató Complete Guide to Dental Bonding (A fogászati bondozás teljes ismertetője) című könyvnek. Több neves amerikai egyetemen oktatja a direkt kompozitok adhéziós alkalmazását intraorális fogászati beavatkozásokban.

Napjainkban, amikor a fogorvosok jelentős része a porcelánhéjakat részesíti előnyben, dr. Mopper kitart a minimálinvazív direkt héj technika mellett. Pályáját abban az időben kezdte, amikor még nem létezett a porcelán héjanyag, vagy bármi, ami ahhoz lett volna hasonló. Ha egy fog színét, formáját meg akarták változtatni, vagy egy fogat felépíteni, csak kompozit állt rendelkezésre. Dr. Mopper azonban másképp kezelte ezt az anyagot, mint bárki más: saját felhelyezési technikát dolgozott ki. Abban az időben az USA-ban egyedüliként használta a kompozitot színek megváltoztatására, új formák kialakítására. Az idő őt igazolta, ma már széles körben elismerik, hogy a direkt héjak képesek felvenni a versenyt a porcelánhéjakkal, sőt, amennyiben valaki jól ismeri a kompozitokat és a felhelyezési technikákat, akkor a kompozit sok tekintetben jobban teljesít, mint a porcelán. Mik az előnyei? Kiváló a statikája, a biológiai kompatibilitása. Ha egy kompozit idővel veszítene fényességéből, újból felpolírozható, ugyanez nem mondható el a porcelánról. Egy jó kompozit hosszú távon megőrzi a színét, ha sérül, könnyen javítható, szemben a porcelánnal.

Dr. Moppert társtulajdonosa a Cosmedent-nek, amely máig a leginnovatívabb tömőanyag gyártó. Elsőként gyártottak VITA színkulcs alapján, elsőként alkalmaztak kiegészítő anyagokat, opakereket, tinteket. A számtalan Reality 5 csillagos minősítés és háromszoros „Év terméke” díjat nyert Renamel tömőanyag- és polírrendszer kifejlesztője.

Úgy tartják, nincs, aki nála jobban értené a kompozitok különböző aspektusait, hogy melyik anyag hogyan viselkedik a rétegzési eljárásokban. Kötelességének tartja, hogy tudását átadja, hogy kurzusain „felnyissa” kollégái szemét. A Dental World esztétikai kongresszusán dr. Mopper kétrészes power point prezentációja bemutatja, hogyan osztályozzuk, válasszuk ki, illetve alkalmazzuk a lehető legjobban a ma fellelhető mikrofill, mikrohibrid és nano tömőanyagokat.

Nem csupán kész fogműveket mutat be, de lépésről lépésre az odavezető utat is. Részletesen ismerteti a láthatatlan restaurációk valamennyi típusát (III., IV. és V. osztály), a diasztémazárást, valamint a direkt restaurációval végzett orthodontiai korrekciókat. A prezentáció kitér a direkt héjazásra, direkt koronákra és minden típusú tömőanyag restaurációra. Megmutatja, hogy miért van szükség az opakerek és tintek használatára, és szót ejt a megfelelő színárnyalat kiválasztásáról és kialakításáról. Külön hangsúlyt fektet a frontfogaknak a megfelelő mintázási technikák segítségével kialakított ideális morfológiájának jelentőségére. Részletesen mutatja be a konturálás, finírozás és polírozás folyamatát.

Dr. Mopper előadásainak egykori hallgatója lelkesen számolt be tapasztalatairól: Úgy gondolom, nála jobban senki nem ismeri a kompozitok anyagtani sajátosságait, felhasználásának trükkjeit, hiszen nemcsak használja, hanem el is készíti a kompozitjait. Előadásában nem elvont elméleti fejtegetésekbe bocsátkozik , hanem a gyakorló fogorvos mindennapos gondjaira, problémáira ad választ. Megmutatja, hogy miként lehet mindenki számára egyszerűen, gyorsan, hosszú távon színstabil, tartós és természetes restaurációkat készíteni, legyen szó akár III. osztályú tömésekről, akár élpótlásokról vagy direkt héjakról. Érthető módon mutatja be azt is, hogy a sikerekhez hogyan járul hozzá az anyagaink ismerete.

Dr. Mopper munkásságáért több elismerésben is részesült. Megkapta többek között oktatói munkájáért az Amerikai Kozmetikai Fogászati Akadémia „Lifelong Commitment to Providing Excellence in Continuing Education” díját, valamint az esztétikai fogászatban nyújtott teljesítményéért az „Outstanding Contribution to Cosmetic Dentistry” elismerést. Tulajdonosa az Irwin Smigel-díjnak, és nemrégiben az Esztétikai Fogászat Világkongresszusán, Londonban Életműdíjban részesült.