A röntgenfelvétel és a fénykép alapján megállapítható volt, hogy a fogak koronai része megtartott, továbbá a gyökéri csontborítottságuk is megfelelő, ezért a bölcsességfog kivételével a fogak megtartása mellett döntöttünk.

Kezelési terv:
1. Az első lépés a fogágy kezelése.
2. Az érzékeny fog vizsgálata (valószínű az endodontiai kezelés).
3. Ahogy lehet, a koronai restauráció elkészítése, a rágófunkció helyreállítása.

1. nap: szájhigiénés kezelés – hétfő
A fogágy regenerációját mindjárt az első napon ultrahangos fogkő-eltávolítással és polírozással segítettük elő. A gyógyulást szintetikus hialuronsav (Gengigel) napi többszöri ínyszéli applikációjával gyorsítottuk. Ezt a páciens maga végezte.

2. nap: endodontiai kezelés – kedd
A második nap a kontroll alkalmával végigsimítottuk az elérhető gyökérfelszínt. Ezután hozzáfogtunk az első érzékeny moláris helyreállításához. A vizsgálat során látható, hogy a hónapokkal korábban sürgősséggel trepanált fog gyökérpulpája exponálódott ugyan, de vitális. Ezért a Ca(OH)2-os lezárástól, ha mód van rá, eltekintünk, és megpróbáljuk a fogat egy ülésben gyökértömni. Akezelés komplikációmentes volt. A következő alkalmat két nappal eltoltuk az íny regenerációja érdekében.

3. nap: koronai restauráció – csütörtök
A gyökértömés panaszmentes volt, a fogágy pedig a Gengigel használatának köszönhetően „rohamléptekkel” regenerálódott, így megkezdhettük a koronai rész helyreállítását. Két lehetőség kínálkozott:
1. A kavitások előkészítése indirekt restauráció készítéséhez.
2. Ha a szituáció megengedi, direkt, egy ülésben történő helyreállítás.
A kavitásalakítás után a gyökérkezelt fogak csatornabemenetét Fuji Triage cementtel zártuk. Ellenőriztük a hiányzó approximális falak megfelelő matricával történő helyettesítését (TOR fémmatricákat használtam), melyek tökéletesen lekövetik a hiányzó fogfelszín gömbhéjfelszínét, ezáltal jól tisztítható és jól érintkező kontaktpontokat kapunk.

A kavitások alámenős részeit folyékony kompozittal feltöltve azt terveztük, hogy a premolárisokat direkt úton helyreállítjuk OD, MOD tömésekkel, majd a molárisokat lenyomat után inlayjel látjuk el. A kiterjedt kavitások direkt helyreállításának egyik kulcsa, hogy rendelkezünk-e olyan jól terülő folyékony kompozittal, amely nagy rétegvastagságban használható, és amellyel a nagyméretű, nehezen hozzáférhető kavitásfelületeket gyorsan feltölthetjük, olyan formát kialakítva, amely után a plasztikus tömőanyagok használata is egyszerű, biztonságos. Ezért ide az egyedülállóan alacsony zsugorodásistressz-értékkel rendelkező, egy színárnyalatban, patronos kiszerelésben kapható, jól applikálható SDR folyékony kompozitot választottuk, amely megfelelt a fent említett kívánalmaknak.
A betegnél A2 fogszínt határoztunk meg, amit a gyorsított restauráció rétegezésénél a következőképpen vettünk figyelembe: mivel az SDR áttetsző – a nagyobb rétegvastagság elérése érdekében –, a ráhelyezett kompozitnál csak a normál Vita-színárnyalatot használtuk. Ebből is egy árnyalattal világosabbat, mint a meghatározott fogszín (Spectrum A1). A világosabb árnyalatot alulról sötétíti az áttetsző SDR kompozit, így a kettő együtt eredményezi a kiválasztott színt. A kezelt terület annyira hozzáférhető volt (szájnyitás nagysága, fogív szélessége, OptraGate izoláció), hogy a premoláris fogak helyreállítása után úgy döntöttünk, folytatjuk a direkt restaurációt a 6-os és 7-es fogaknál is.
A tömések elkészítése után a fogközökben políroztunk, és fogselyemmel ellenőriztük a tisztíthatóságot. Kialakítottuk a rágófelszínt, és ellenőriztük az érintkezést és a széli záródást. A felületi fényt töltőanyagot tartalmazó felületi lakkal vontuk be (G-COAT).

Összegzés
A bal felső harmad funkcionális helyreállítása egy héten belül, három ülésben készült el.
Ahhoz, hogy a kezelések időben gyorsan egymás után következhessenek, és egy ülésben hosszabb munkafolyamatot is el lehessen végezni, nélkülözhetetlen volt a fogágy regenerációjának gyorsítása, a megfelelő és egyszerű izoláció alkalmazása, kontúrozott matricák és a koronai restaurációt segítő új anyagok használata, valamint az egyszerűbb, de még mindig esztétikus rétegezési technika követése.
Dr. Dornbach Ágnes,
dr. Salamon Ágnes
Dr. Sárossi fogászati rendelő

(X)