Mindig örömmel ismerkedtünk meg és mutattuk be olvasóinknak azokat a tehetséges pályakezdő, illetve fiatal fogorvosokat, akik már hivatásukra, szakmájukra való felkészülés során is kitűntek egy-egy tudományterület iránti fokozott érdeklődésükkel, az ott elért eredményeikkel, példaértékű hallgatói attitűdjükkel.

A diploma megszerzése után sem szakadtak el az „alma matertől”, s szinte azonnal folytatták a tanulást, szakismereteik bővítését, valamint az egyetemi képzés során elkezdett kutatómunkát. Néhány évvel ezelőtt a „Non scholae, sed vitae discimus” című cikksorozatunkban közel húsz tehetséges pályakezdő fogorvost mutattunk be olvasóinknak, akiknek addigi életútja, szakmai elhivatottsága példaértékű lehetett az iskolapadokban ülő fogorvosjelölteknek, de azoknak is, akik már „kinn, az életben” végezték gyógyító vagy/és tudományos tevékenységüket. Most szintén egy olyan fiatal fogorvossal találkoztunk, akinek eddigi munkája, eredményei, tudományos tevékenysége, szakmai elhivatottsága – véleményünk szerint – megismerésre és elismerésre méltó.
Dr. Hernádi Katinka 2005-ben végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Szakán.

– Katinka! Sablonosnak tűnő, de mégis fontos kérdés: ki vagy mi motiválta, hogy fogorvosi szakra jelentkezett az érettségi után?
– A fogorvosi pályaválasztásomra nagy hatással volt édesanyám tevékenysége, aki magánfogszakorvosként dolgozik. Gyermekként sok időt töltöttem a rendelőjében, apránként megismerkedtem a különböző kézi- és gépi műszerekkel, fogászati anyagokkal. Ez a különös és érdekes világ már kiskoromban felkeltette az érdeklődésemet.
– Az egyetemi képzés során mikor, kitől, illetve milyen körülmények hatására kapott olyan ösztönzést, hogy egy bizonyos tudományterület tanulmányozásával alaposabban foglalkozzék?
– Az egyetemi évek alatt nagy könnyebbséget jelentett, hogy a Debreceni Egyetem campus rendszerben működik, így helyileg közel helyezkednek el az egyes elméleti intézetek és klinikák. Ebből hallgatóként annyit tapasztaltunk, hogy időben el tudtuk érni a különböző tárgyak más-más klinikákon megtartott óráit. Felnőtt fejjel azt látom, hogy részben ez is szerepet játszik az elméleti intézmények és a klinikák közötti szoros kapcsolat kialakulásában, ami segíti, illetve ösztönzi az együttműködést a kutatási tevékenységek során is.

Az ötéves képzés alatt bekapcsolódtam az egyetemen folyó tudományos diákköri tevékenységbe fogszabályozási témakörben, témavezetőm dr. Vitályos Géza volt. 2005-ben a debreceni Tudományos Diákköri Konferencián előadást tartottam, mellyel harmadik helyezést értem el az „Epidemiológia és preventív medicina szekcióban”. A témából TDK pályamunkát is benyújtottam „Aplasia dentis – epidemiológia, etiológia és komplex terápia” címmel. „Summa cum laude” minősítésű diplomám átadásakor megkaptam a „Kiváló fogorvostan-hallgató” kitüntetést is.
– Friss – elismerésre méltóan szép – diplomával a kezében hogyan folytatódott az élete?
– Az alma maternél maradtam rezidensként, majd szakorvosjelöltként. A konzerváló fogászat és fogpótlástan szakvizsga letételét követően PhD-kutatás megkezdését terveztem, melyhez egy új, a magyar kutatók számára eddig ismeretlen kutatási téma ötletét javasolta számomra dr. Márton Ildikó professzornő. Kutatásaim során a herpeszvírusok (EBV, HCMV, HHV-6) jelenlétét vizsgáltam a fogbélben és a periapikális szövetekben. A Debreceni Egyetem Orvosi Mikrobiológiai Intézete jól felszerelt és baráti légkörű helyszínt szolgáltatott a laboratóriumi vizsgálatokhoz. A hároméves munka eredményeként két tudományos közleményt is sikerült megjelentetnünk nemzetközi tudományos folyóiratokban, és egy harmadik közlemény publikálása is folyamatban van. Köszönettel tartozom témavezetőmnek, dr. Kónya József intézetvezetőnek mindazért a segítségért és támogatásért, amit az intézetben eltöltött idő alatt kaptam.
– Jól értem, hogy a sikeres szakvizsga után, szinte azonnal hozzákezdett a PhD megírásához? Jelenleg hol tart a vizsgák, illetve a dolgozat elkészítése terén?
– Ez év őszén szeretném megvédeni a tudományos doktori címemet, melynek alapját a „Herpeszvírusok előfordulása és aktivitása humán periodontitis apicalis mintákban” című doktori értekezésem képezné.

Pályámat a Fogorvostudományi Kar kötelékében szeretném folytatni szeptembertől, amely ideális helyszínt kínál a kutatási tevékenység folytatásához is, hiszen élénk tudományos élet folyik itt. Ennek bizonyítéka az is, hogy az országban elsőként alakult meg a Fogorvostudományi Doktori Iskola, illetve a különböző témákban sorra születnek az elismert tudományos eredmények. Erre a karra különösen jellemző – saját példámat is beleértve –, hogy az idősebb oktatói generáció figyelemmel kíséri a fiatalok fejlődését és promócióját mind a kutatói tevékenység és az oktatói munka, mind a pedig a betegellátás terén. A kutatói tevékenységet folytatni szeretném az oktatói és a klinikai munka mellett is, kihasználva a Fogorvostudományi Kar és az Orvosi Mikrobiológiai Intézet között a kiépült kiváló együttműködést.
– A szinte permanens tanulás, a tudományos munkavégzés, a publikációk írása mellett jut ideje a magánéletére? Szabadidejét – ha van – mivel tölti legszívesebben, mi jelent Önnek leginkább kikapcsolódást?
– Három éve férjnél vagyok, gyermekeink még nincsenek. Jövőbeni terveink között természetesen a gyermekvállalás is szerepel. Szabadidőmben igyekszem időt szakítani nyelvtudásom folyamatos fejlesztésére és a rendszeres sportolásra, elsősorban úszásra és kerékpározásra, emellett nagyon szeretek utazni és világot látni.
Szerkesztőségünk nevében is kívánom, hogy eddigi igen tartalmas és eredményekkel teli életútja sikeresen tovább folytatódjék, szakmai és magánéleti tervei, vágyai valóra váljanak és teljesüljenek!

Szakmai életútjának fontosabb állomásai
Publikációk:
1. Hernádi K., Szalmás A., Mogyorósi R., Czompa L., Veress G., Csoma E., Márton I, Kónya J.: Prevalance and activity Epstein-Barr virus and human cytomegalovirus in symptomatic and asymptomatic apical periodontitis lesions. Journal of Endodontics; 2010, 36: 1485-1489.
2. Hernádi K., Csoma E., Ádám B., Szalmás A., Gyöngyösi E., Veress G., Mogyorósi R., Márton I., Kónya J.: Association of human herpesvirus 6 (HHV-6) subtypes with symptomatic apical periodontitis. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology and Endodontology. In Press.
3. Szerkesztés alatt, tervezett cím: „Cytokine signalling and herpesviruses in apical periodontitis”.
Poszter:
Hernádi K., Szalmás A., Mogyorósi R., Márton I., Kónya J.: Epstein-Barr virus and human cytomegalovirus in pulp/periapical inflammation.
2nd Central European Forum for Microbiology 2009 october 7-9.
Előadás:
Hernádi Katinka: Herpeszvírusok előfordulása és aktivitása humán periodontitis apicalis mintákban.
Magyar Mikrobiológiai Társaság 2010. évi Nagygyűlése.
A Magyar Fogorvosok Egyesületének és a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak tagja.

Dr. Riba Magdolna