A fogászati röntgen használata elengedhetetlen részét képezi a fogorvosi szakellátás zavartalan munkamenetének, legyen szó implantációról, protetikai munkáról, gyökérkezelésről, vagy egy egyszerű góckutatásról, mert röntgen nélkül nem ismerhetjük meg a helyi viszonyokat, adottságokat, nem látjuk, hova helyezhetjük az implantátumot, egy kioperálandó bölcsességfog esetén milyen a gyökér elhelyezkedése az idegcsatornához képest, vagy, hogy megfelelően sikerült-e a gyökértömés. Mint minden röntgensugárral dolgozó képalkotó berendezéshez, így a röntgen gép használatához is “jogosítvány” szükséges, mely tanfolyamunkon megszerezhető.

Ennek a képesítésnek a megszerzését új és meglehetősen bonyolult törvényi keretek szabályozzák. A fogászati röntgennel kapcsolatos hivatalos teendők az ÁNTSZ-től átkerültek az Országos Atomenergia Hivatalhoz. Ezzel jelentős változások következtek be a fogászati röntgen használatához szükséges képzésekben. A Gáspár Medical Center Oktatási Központ a Juhász Makár Bt-vel (új engedély száma SVR-HA4039l ) együtt szervezett sugárvédelmi képzései már az új jogszabályok által előírt új feltételeknek megfelelőek. Fogászati röntgen működéshez most már az új rendszerű „Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés „ bizonyítványának a megszerzése szükséges. A megszerzett új oklevelek 5 évig érvényesek.

Mi a tanfolyam célja?

A bővített sugárvédelmi tanfolyam esetében a legfontosabb cél az Országos Atomenergia Hivatal által kiadott jogosítvány megszerzése, mely a röntgenfelvételek készítéséhez szükséges.

Az ETI és OFTEX pontszámot is adó tanfolyamon találkozhatnak a legújabb jogszabályokkal, intézkedésekkel, melyek e témakört érintik.

Kinek ajánljuk a tanfolyamot?

  • Általános fogorvosoknak – mindennapi röntgen alkalmazáshoz
  • Implantológiára és szájsebészetre szakosodott orvosoknak – ahol a képalkotó eljárások meghatározó fontosságúak
  • Fogászati szakasszisztenseknek – mindennapi munkához nélkülözhetetlen
  • Dentálhigiénikusoknak – a munka részét képezi a képalkotó eljárások alkalmazása

Melyik szintet válassza?

Képzés ( alap-képzés)  amennyiben:

  • még nincs ilyen irányú képesítése
  • már van, DE 5 évnél régebbi a röntgen vizsgája

Továbbképzés (ráépített képzés) amennyiben: már van, DE 5 évnél nem régebbi a röntgen vizsgája és az előző vizsgáról érvényes igazolással rendelkezik.

Mit nyerhet a tanfolyammal? Hogyan tudja felhasználni?

A Bővített fokozatú sugárvédelmi képzés és továbbképzés bizonyítványának megszerzése ahhoz, hogy a rendelőben fogászati röntgenberendezés, panoráma röntgen, CT működhessen alapvető jogszabályi feltétel.

Az Országos Atomenergia Hivatal irányításával működő és az új sugárvédelmi törvénynek megfelelő fogorvosi és asszisztensi képzések megfelelnek az új jogszabályi követelményeknek és 5 évre adnak oklevelet már ebben az új rendszerben.

Vélemények a tanfolyamról

Hivatkozás, törvényi előírások

Az atomenergia alkalmazási körébe tartozó tevékenységet csak megfelelő fokozatú sugárvédelmi képzettséggel és a tevékenységének gyakorlásához szükséges, jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkező személy végezhet. (Kormányrendelet 487/2015 (XII.30.) 18. §).

Az új rendszerű tanfolyam tematikája, óraszáma, vizsga szisztémája megfelel a 16/2000 (VI.8.) EüM rendeletnek. A vizsgázás a helyszínen történik az illetékes kirendelt vizsgabiztos felügyeletével.

Jelentkezési feltételek

  • orvosi diploma/asszisztensi bizonyítvány/ helye és pontos ideje
  • szinten tartó tanfolyam esetén az előző érvényes vizsga (ami nem régebbi, mint 5 év)
  • hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap (online kitöltés vagy letöltött, aláírt és elküldött (postai úton vagy email-en csatolmányként elküldött) hu oldalról

Visszaigazolást a tanfolyam időpontját megelőzően, (legkésőbb kettő héttel) küldünk a jelentkezési lapon megadott e-mail címre.

Jelentkezés véglegesítése csak előzetesen megtérített tanfolyami díj esetén lehetséges!

További információ

Következő időpont

képzés: (4 nap + vizsga) 2018.11.15-16 és 21-22 Vizsga: 2018.11.23.
továbbképzés: (2 nap + vizsga) 2018.11.21-22 Vizsga: 2018.11.23.

Ár
képzés: 60.000 Ft + 8000 Ft vizsgáztatási díj
továbbképzés: 45.000 Ft + 8000 Ft vizsgáztatási díj

Credit érték: akkreditálás alatt (jogszabályi változások miatt)
Helyszín: Pannon Kincstár, 1056 Budapest, Váci utca 47.

Kapcsolat:
Gáspár Medical Center Oktatási Központ
Tel: +36305422026
iroda@gasparmed.hu