Ahogyan a klinikusok eltávolodnak az öntött fogpótlásoktól az esztétikus anyagok felé, úgy haladnak a hagyományos cementektől folyamatosan az adhezív ragasztás felé (1. ábra). Ennek megfelelően eltolódás jön létre a hagyományos cementek felől (pl.: cink-foszfát) a duál kötésű rezinbázisú ragasztók felé.

1 ábra: Tradícionális arany (bal) és fémkerámia koronák hagyományosan cementtel (pl.: zink-foszfát) ragaszt­hatóak és kivételes kihordási idővel rendelkeznek – közel 50 év – a gyakorlatban. Adhezíven is ragaszthatóak. Az esztétikus indirekt restaurátumok (jobb) sokkal összetettebb adhezív ragasztási technikát igényelnek.

Ideális esetben az adhezív ragasztó anyagoknak kötődniük kell mind a fogszövethez, mind pedig a restaurátumhoz, fogszínűnek és könnyen kezelhetőnek kell lenniük.

2. ábra: Kiindulási állapot a páciens szájában.

3-4. ábra: Digitális lenyomat.

3-4. ábra: Digitális lenyomat.

5. ábra: Eltávolított amalgám tömés és preparáció.

6. ábra: Preparálást követő digitális lenyomat, preparációs határ ellenőrzése.

A könnyű kezelhetőség magába foglalja: injektálhatóság, duál kötés, megfelelő viszkozitás és nincs szükség külön savazás és bondozás fázisokra.

7. ábra: Onlay tervezés és az occlusio ellenőrzése.

8. ábra: Indirekt restaurációs anyag: BRILLIANT Crios Block.

9. ábra: Onlay a polírozás előtt.

10. ábra: Onlay a polírozás után.

Az elsők között volt a ParaCore (COLTENE) és habár csonkfelépítő anyagnak tervezték, a folyékony tulajdonsága, duál kötése és színe miatt adhezív cementnek is alkalmas. Még ha a legtöbb fent említett követelmény többségének meg is felelt, a ParaCore esetében, mint számos korábbi rezinbázisú ragasztóanyagnál (pl.: Nexus, Calibra, Panavia), kiegészítésként szükséges egy adhezív is. Ezért, a további fejlesztések eredményeként az adhezívekbe beépítve jelenleg is népszerű anyagok elterjedését hozták el nekünk, az úgynevezett self-adhezív cementeket, mint a RelyX Unicem (3M) vagy SoloCem (COLTENE). Ezeket úgy tervezték, hogy közvetlen a fogon használhatóak legyenek úgy, hogy sem külön savazásra, sem külön bondozásra sincs szükség. Azonban a bondozóerő a self-adhezív cementeknél kisebbnek bizonyult az egyes adhezív ragasztóanyagokéhoz képest, amelyhez már kiegészítésként bondot is használtak. Amíg néhány esetben a bondozóerőnek egy self-adhezív protokollból eredően elegendőnek kéne lennie, más esetekben azonban nincs így.

11. ábra: A fogpótláshoz használt termékek: ONE COAT 7 UNIVERSAL, Etchant Gel S és SoloCem.

12. ábra: Teflonszalag (PTFE) a szomszédos fogak védelme érdekében.

13. ábra: Szelektív savazás Etchant Gel S géllel

14. ábra: Onlay restaurátum felszíne előkezelés után, fényrekötő ONE COAT 7 UNIVERSAL alkalmazása.

Ez az, amiért univerzális ragasztóanyagok (pl.: RelyX Universal, 3M) vannak az adhezív cementek legújabb fejlesztésében. A gyártók felismerték, hogy néhány esetben szükség lehet a kiegészítésként használt bond erejére és elkészítették a bonddal kompatibilis saját self-adhezív ragasztóanyagukat. A SoloCem (eredetileg egy self-adhezív anyag) ma már használható az univerzális ONE COAT 7 UNIVERSAL (COLTENE) bonddal egy rétegben, ha a klinikus azt választja, hogy tökéletesíti a bondozóerőt a zománcon és a dentinen. Még ha a ONE COAT 7 UNIVERSAL fényrekötő is, úgy tervezték, hogy a savassága nem befolyásolja a SoloCem ragasztóanyag kötési tulajdonságait. Ez azt jelenti, hogy nincs szükség további aktivátor használatára a ONE COAT 7 UNIVERSAL esetén. Annak érdekében, hogy a bondozóerő tovább javuljon a zománcon, kiegészítésként szelektív savazási technika használatát javaslom. Figyelembe venném ennek a fontosságát, amikor a fémvázas rezincementtel ragasztott híd a zománchoz kötődik. Tehát a zománc (nem a dentin) 25 másodpercig tartó savazását standard 35%-os foszforsav géllel (pl.: Etchant Gel S, COLTENE), mosás és óvatos szárítás követi. Óvatosnak kell lenni, hogy a sav ne kerüljön a szomszédos fogakra, különben a tisztítás jóval nehezebbé válik. Ideálisan a szomszédos fogakat barrierrel kell védeni és az adhezív ragasztási protokollal kell folytatni (12-18. ábra). Figyelembe kell venni, hogy a bond anyag fényrekötését el kell végezni a restaurátum behelyezése előtt. Ezért a bond rétegnek nagyon vékonynak kell lennie, különben az megakadályozhatja a restaurátum behelyezését.

15. ábra: ONE COAT 7 UNIVERSAL applikációja és fényrekötését követően a preparáció.

16. ábra: SoloCem felvitele az onlayre.

17. ábra: Onlay behelyezése.

18. ábra: Beragasztott fogpótlás.

Konklúzió

Jó oka van a ragasztott fogpótlások egyszerűsödésének. Az új univerzális self-adhezív ragasztó kompozitok segítséget nyújtanak az orvosoknak. A self-adhezív használat során csökkent bondozóerőt erősíteni lehet az alábbi lehetőségekkel:

– Szükség esetén zománc savazása

–  Szükség esetén kiegészítésként további bond réteg alkalmazása a kötés erősségének növelésére.

Forrás: Coltene Solocem esettanulmányok 2021/3