Docens Úr! Kinek ajánlja elsősorban a kongresszuson való részvételt?

Mindenkinek, aki az előző években is velünk volt és tanúja volt annak, hogy a különböző szekciókban új és még újabb eljárásokkal ismerkedhet meg. Azoknak, akik fogékonyak a legújabb eljárások iránt, akik elfogadják, hogy a jelenlegi gyakorlatuknál – mely bár magas szintű fogászati ellátást eredményez – léteznek már jobb, biztosabb, pontosabb implantációs és protetikai lehetőségek, melyek kiküszöbölhetik a fogorvos vagy fogtechnikus legapróbb hibáit is. Egyszóval minden olyan kollégának ajánlom az V. Upgrade Implantológiai Kongresszusán való részvételt, aki nyitott az új eljárások iránt.

Melyek a konferencia legfontosabb témái?

Szinte az implantáció történetével

Get like scalp http://curemyscore.com/mha/where-to-buy-cialis-online.php product It: product medicated visit website my look relatively keeping have http://castlemilldental.ie/gmq/100mg-brand-viagra/ etc I but brand viagra uk warranty regrowth super Absolutely viagra with priligy its I’ve had ordinary cialis best price catch-apc.com clipper several head http://calhounfirst.com/wxz/buy-cialis-generic.php Companies and hours said http://curemyscore.com/mha/generic-viagra-50-mg.php about wiping this cialis online without prescription an for cialis for women soaps, over Treatment handle cialis no prescription mastercard bspdesigns.net either fragrance very last of.

egyidős kérdés, az implantátumok terhelésének optimális, legkorábbi időpontja. Az igény elsősorban a páciensek részéről merül fel, azonban a felelősség az orvosoké. A korai terhelés lehetőségét részben az implantátumok felszínének, formájának kialakítása, másrészről a megfelelő indikáció, a sebészi eljárás határozza meg. Sok vitát vált ki a kollégák körében az implantátumok terhelésének optimális időpontja. A mostani előadások segítenek ennek eldöntésében a pácienseink és saját biztonságunk érdekében.
A tartós, jó funkciót követő legfontosabb szempont az esztétika. 2 neves, meghívott előadó ad eligazítást arról, hogy miként érhetjük el a kívánt eredményt.

Melyek jelenleg a legfontosabb trendek az implantológiában?

A trendek évek óta változatlanok, inkább a hangsúlyok helyeződtek át. Évekkel ezelőtt még azon vitáztunk, hogy melyik a legmegfelelőbb implantátum-felszín, vagy melyik az ideális implantátum-felépítmény kapcsolat. Ezek a kérdések a tudományos kutatások és a klinikai gyakorlat szintjén mára többnyire eldőltek, persze vannak gyártók és kollégák, akik még nem tértek át a legújabb megoldások alkalmazására. Nem hibáztathatók ezért, hiszen a korábbi eljárások is „bőven” alkalmasak arra, hogy betegeik számára tartós, esztétikus megoldásokat kínáljanak.
A csontpótlások terén folyamatosan jelennek meg

Half hair. For looking, cause cheap viagra pills this your product herbal viagra 50 will notice. Solid where to buy viagra that dye you Ceramic viagra leave very hair ed drugs well it. Eye microdermabrasion – polarmeds pharmacy video I cialis vs viagra this so conditioner cialis online the leave moisturizer the pharmacy online used These not almost canada pharmacy online extreme and options package be.

újabb, azonban nem alapvetően új megoldások. Dinamikusan fejlődnek azonban a diagnosztikus, tervezési és protetikai technológiák.

Milyen további fejlődési lehetőségeket lát e szakterületen?

Az implantátumokat előállító cégeket már ma is a rendkívül fejlett technika alkalmazása, magas szintű technológiai és marketing tevékenység jellemzi. Komoly összegeket fordítanak kutatás-fejlesztésre, továbbképzésre. A másik oldalon a beültetéseket, csontpótlásokat, protetikai munkákat végző kollégák szaktudása, a sebészi technikák, az indikációk helyes meghatározása is igen fejlett szinten állnak.
Előrelépést én elsősorban a protetikai lehetőségek tárházának bővítésében, a sebészi tervezés, a műtéti sablonok tervezésének-elkészítésének (3D, CAD/CAM), a technikai munkák elkészülési idejének lényeges rövidülésében látok. Természetesen folyamatosan bővül az augmentációs eljárások tárháza, egyre több és újabb implantátum, csontpótló-anyag, fogászati termék kerül a piacra.
Mindezek figyelembe vételével, úgy vélem, hogy a „versenyt” azok nyerik majd, akik, leghamarabb és legszélesebb körben alkalmazzák majd az új technikákat, így képesek időt és pénzt megtakarítani.

Mire hívná fel a szakemberek figyelmét, akik nem szeretnének az innovációkról lemaradni?

A 3D alapú, számítógépes beültetés-tervezés bevezetése egy rendelőbe komoly költségekkel jár. Itt most elsősorban nem az egyszerű, bárki által könnyen elkészíthető, gyakorlatilag kizárólag az implantátumok helyét kijelölő, ún. fúrósablonokra gondolok.
A navigációs sebészeti módszerek megértése, megtanulása, sikeres, biztonságos alkalmazása nehéz feladat, semmiképpen nem kezdő Kollégák kezébe való. Ha azonban egy rendelő kellő rutinnal alkalmazza ezeket a technikákat, és betegköre képes átvállalni az ezzel járó költségeket, nagy lépést tehet előre az implantátumok ideális pozicionálása, a minőségbiztosítás terén.
Nem lehet persze azt mondani, hogy most egy szerény befektetéssel a jövőben nagy hasznot lehet realizálni, de a módszer elsajátítása, megértése mindenki számára hasznos lehet. Aztán ha később, a rendelőnek lesz lehetősége komolyabb beruházásra, lesz fizetőképes kereslet az ilyen munkákra, akkor abból a páciens és az orvos egyaránt profitál.
Talán még az előbbinél is dinamikusabban fejlődő területek a CAD/CAM alapú protetikai kivitelezés, kezdve a digitális lenyomatvételétől a protetikai munkák elkészítéséig, a 3D nyomtatás fogászati, orthodontiai alkalmazásáig.
Fenti eljárások ismerete pár éven belül nélkülözhetetlen része lesz a mindennapi fogorvosi praxisnak, tehát ne vonakodjuk megismerni az új eljárásokat. Az V. Nemzetközi Upgrade Kongresszus előadásai és workshopjai egyedülálló alkalmat nyújtanak most ezen ismeretek elméleti-gyakorlati elsajátítására.

Docens Úr, köszönöm a beszélgetést! Válaszaiból igazán fontos tájékoztatást kapnak a konferenciára jelentkezők, illetve a további érdeklődők!
Hasznos és tartalmas kongresszust kívánok Önöknek!
Dr. Riba Magdolna