Pácienseink fokozott egészségtudatának következménye, hogy egyre többen érdeklődnek a fémmentes implantátumok felől. Jó barátom, dr. Johan Feith mutatta meg nekem a cirkóniumimplantátumok világát és magát a ZV-3 rendszert, amit ma Patent implantációs rendszernek hívnak. Én 2008-ban kezdtem használni a rendszert.

Bevezetés

A rendszer klinikai teljesítményét a 2009 és 2015 közötti időszakban kezelt pácienseimen retrospektíven vizsgáltam dr. Sofia Karapataki-val együtt (Athén, Görögország). Az utánkövetéses vizsgálatban 114 Patent implantátum szerepelt. A klinikai túlélési arány 97,6% volt; implantátumtörés nem fordult elő ebben az időszakban. Az összes eset, ahol implantátumot vesztettünk csontpótláshoz, arcüregemeléshez vagy azonnali implantációhoz volt köthető. A mai napig körülbelül 700 Patent implantátumot helyeztem be, és mindösszesen három esetben fordult elő törés, mindegyik a kétrészes implantátumnál. Utólagosan kijelenthető, hogy mindegyik sikertelenség a nem megfelelő protetikai ellátásból adódott. Nem figyeltünk meg semmilyen szétválást vagy törést az üvegszálas felépítményeken. Ezek az eredmények jól korrelálnak Becker és mtsai. (2017) és Brület és mtsai. (2014) által leírtakkal [1,2]. Mind a két tanulmány kiváló gingivális zárásról számolt be, ami Brüll és mtsai. szerint még a titániumimplantátumokénál is jobb. A saját eredményeink: egyetlen periimplantitist sem láttunk ezeknél az implantátumoknál. Brüll és mtsai. retrospektív tanulmánya jó eredményekről számolt be azonnali implantáció esetén is. Az alábbi esetnél bemutatjuk, hogy hogyan használható a Patent implantációs rendszer azonnali implantáció és azonnali terhelés esetén.

1. ábra: Kiindulási állapot, a törés nem látszódik.

Kezdeti szituáció

Egy harmincéves hölgypáciens jelentkezett a klinikánkon elsősegélyért egy törött bal felső középső metszőfoggal (2.1-es fog). A törés nem volt látható (1. ábra), de hamarosan a korona levált a fogról (2. ábra). Egy hagyományos röntgenfelvétel alapján (3. ábra) úgy döntöttünk a pácienssel együtt, hogy a fogat eltávolítjuk, és a helyére azonnal behelyezünk egy 13 mm hosszú és 4,5 mm átmérőjű kétrészes Patent implantátumot (4. ábra). Emellett egy azonnali terheléses protokoll mellett döntöttünk, aminél egy ideiglenes korona kerül az implantátumra ugyanabban az ülésben [3, 6]. Három alternatív kezelést vettünk fontolóra:

  • Extrakció minden egyéb „azonnali” beavatkozás nélkül, csak ideiglenes pótlás készítése.
  • Extrakció augmentáció PRF (platelet-rich fibrin) és csontpótló anyag segítségével, majd ideiglenes pótlás készítése.
  • Extrakció, azonnali implantáció, és ha lehetséges, azonnali restauráció ideiglenes koronával.

2. ábra: Kiindulási állapot, a törött 2.1-es fog.

3. ábra: Kiindulási állapot, röntgenfelvétel.

4. ábra: 13 x 4,5 mm-es Patent implantátum.

Amennyiben nem sikerül megfelelő primer stabilitást elérni, akkor azonnali ideiglenes készítés nem lehetséges, valamilyen másféle rögzített ideiglenes pótlás készül. Az azonnali restauráció nagy előnye, hogy minden szöveti struktúra – beleértve a lágyszövetet (papillákat) és a csontot – optimálisan megőrizhető [4,5].

Előkezelés

A bukkális csont megőrzése érdekében az atraumatikus fogeltávolításhoz egy gyökér extraktort alkalmaztunk, amely a szomszédos fogakon támaszkodott (5. ábra).

5. ábra: A gyökér extraktor.

Az intakt alveolus és az egészséges csont nélkülözhetetlen az implantátum biztos elhorgonyzásához. Egy atraumatikus fogeltávolítási protokollt választottunk, hogy megfelelő körülményeket teremtsünk a csont megőrzésével és csont optimális előkészítésével az implantátum számára. Az extrakció után a kemény- és lágyszövetek megőrzése a tér mindhárom dimenziójában fontos a hibátlan esztétika eléréséhez. A bukkális csontfal igen fontos az implantátum megfelelő térbeli pozicionálásához, továbbá a szuprastruktúra alatti lágy szövetek megőrzéséhez különösen a frontterületen. Ebből kifolyólag kulcsfontosságú a csontreszorpció megelőzése vagy csökkentése.

Helyi érzéstelenítést követően az extraktor erő vektorát a fog centrális tengelyének megfelelően alkalmaztuk, majd a gyökeret eltávolítottuk (6. ábra). Az alveolust óvatosan kitisztítottuk, eltávolítva mindenféle lágyszövetet a csontról. Egy szilikonkulcsot használtunk, hogy könnyebb legyen az ideiglenes korona elkészítése a szék mellett.

6. ábra: Az eltávolított gyökér.

Sebészi beavatkozás

Az implantátumágy előkészítéséhez a fúrást a fogmeder palatinális oldalán végeztük (7. ábra), hogy megőrizzük a bukkális csontot és elkerüljük, hogy túl nagy nyomás legyen rajta az implantátum behelyezésekor. Miután az implantátum helyét kialakítottuk a megfelelő sebészi szettel, az implantátumot 40 Ncm-es behelyezési nyomatékkal helyeztük be (8. ábra).

7. ábra: Az implantátum ágyának kialakítása az alveolus palatinális falán.

8. ábra: Az előfúró a kontrollfelvételen.

Implantáció

A fogeltávolítás után a sebet ki kellett takarítani egy éles kürettel. Nagyon fontos, hogy finoman bánjunk a területtel, ahova az implantátumot szeretnénk behelyezni, különösen fontos, hogy ne sérüljön a bukkális csontlemez. Ezért megjelöltem a palatinális falat egy gömbfúróval, majd 2 mm-es előfúróval 13 mm-ig fúrtam. Amint az előfúrás sikeres, már nem nehéz tovább tágítani egészen 4,5 mm-ig [7]. Az implantátum ágyát ellenőriztük a megfelelő eszközzel, majd dezinfektáltuk ózonnal. Az implantátumot be lehet helyezni kézzel, racsni segítségével, vagy a megfelelő gépi behajtóval. Ennél az esetnél a primer stabilitást 40 Ncm-es behelyezési nyomatékkal sikerült elérni (9. ábra). Kontrollröntgent (10. ábra) és egy üvegszálas csapot készítettünk a szék mellett extraorálisan. Egy dummy implantátumot használtunk, hogy könnyebb legyen az elkészítése (11. ábra).

9. ábra: A behelyezett Patent implantátum.

10. ábra: Az implantátum pozíciója a röntgenfelvételen.

11. ábra: Az üvegszálas csap készítése szék mellett (extraorálisan).

A bepróbálás után az üvegszálas csapot RelyX Unicem-mel ragasztottuk be, az ideiglenes koronát szintén a rendelőben készítettük el a szilikonkulcs segítségével [8]. Az üvegszálas csapot vazelinnel izoláltuk és a koronát ideiglenes ragasztóval ragasztottuk, hogy el tudjuk távolítani a későbbiekben (12. ábra). A kontrollröntgeneken (13. ábra) a csont jól megtartottnak tűnt, és az ideiglenes koronát át lehetett adni (14. ábra). A korona sem okkluzióban sem artikulációban nem érintkezett az antagonista fogazattal. Egy nappal (15. ábra) és két héttel (16. ábra) később a lágyszövet szépen gyógyult.

12. ábra: Az üvegszálas csap beragasztva a bepróbálás után.

13. ábra: Röntgenfelvétel az implantálás után.

14. ábra: Az ideiglenes korona, közvetlen a műtét után.

15. ábra: 1 nappal a műtét után.

16. ábra: 2 héttel a műtét után, szépen gyógyult a lágyszövet.

Protetikai rehabilitáció

6 héttel később a laboratóriumban egy második ideiglenes korona készült (17. ábra).

A fogszín eltalálása nem volt könnyű feladat az üvegszálas csap transzparenciája miatt. A fogtechnikussal történt egyeztetést követően fehér kompozit rezin segítségével maszkoltuk el a „felépítményt” (18. ábra).

17. ábra: A laboratóriumban készült második ideiglenes korona.

18. ábra: A csonk fehér folyékony kompozittal fedve.

 

4 hónapos gyógyulási időszakot követően átadtuk a végleges koronát (19. és 20. ábrák). A lágyszövet továbbra is tökéletesen gyógyult maradt [9,10]. Az 5 éves kontrollon a csontszint teljesen megtartott volt (21. ábra).

19. ábra: A végleges korona.

20. ábra: Az eredmény.

21. ábra: Röntgenfelvétel 5 évvel az átadás után.

Konklúzió

A Patent implantációs rendszer jó választás, amennyiben azonnali implantációt és azonnali ideiglenes készítést tervezünk. Az implantátumvesztés rizikója biztosan nagyobb, mint a hagyományos kétfázisú műtéteknél, azonban az előnyök és hátrányok mérlegelése után a páciens komfortja és az implantátum körüli szövetek megőrzése sokkal fontosabb.

Dr. Harald Fahrenholz (Ausztria)
Forrás: EDI Journal 2020/2