A revízió során az optimális csatornaforma nem mindig nyilvánvaló a kezdet kezdetén. Szerencsére, a modern asszisztens-rendszerek lépésről lépésre végigvezetik a fogorvost az egyes gyökércsatornák anatómiáján. A következő esetben bemutatom, hogyan használtam egy új digitális endodontiai segédprogramot, hogy támogasson engem az apexhez való navigálásban.

Az emberek már rég megszokták, hogy navigációs rendszert vagy alkalmazást használnak, amikor autóval utaznak. A digitális másodpilóta ismeri a közlekedési szabályokat, jelzi és kikerüli az akadályokat, és kétség esetén, még az emberi vezetőnél is gyorsabban reagál. Ez a régóta dédelgetett álom a jelek szerint most végre az endodontia területén is megvalósul.

A modern endodontiai motorok – egy új hajtáskoncepciónak köszönhetően – aktív támogatást nyújtanak a fogorvosnak mind a mechanikai, mind a kémiai előkészítésben. Ezredmásodpercenként egy összetett algoritmus vezérli a változó reszelőmozgásokat, az áram intenzitását és a nyomatékot, valamint az esetleges fáradást is mindig szem előtt tartva. Az elektronikus társvezérlő akusztikusan jelzi, hogy mikor és milyen gyakran van szükség öblítésre. Az ilyen segédrendszerek nagy segítséget jelentenek, különösen az olyan revíziók során, ahol az előttünk álló csatorna útvonala kezdetben nem teljesen egyértelmű. Ez volt a helyzet az itt közölt bal, alsó állkapocsban végzett retorzió esetében is.

A 3.6-os fog periapikális parodontitise

A 30 éves páciensnél először 2015-ben diagnosztizáltak akut pulpitist egy alsó állcsonti zápfogban. A 3.6-os fogat gyökérkezelésben részesítették, majd vertikális kondenzációs technikával, guttaperchával és kétkomponensű tömőanyaggal obturálták (1. ábra). Sajnos a kezelés sikere nem volt tartós. A páciens 2020-ban ismét akut fájdalomtünetekkel jelentkezett rendelőnkben. A radiológiai diagnosztika megerősítette a periapikális parodontitis gyanúját a kezelt 3.6-os fog mindkét gyökércsatornája körül (2. ábra). A beteg végül beleegyezett a szükséges revíziós kezelésbe.

1. ábra: Röntgenfelvétel a 3.6. fog öt évvel ezelőtti kezdeti kezeléséről.

2. ábra: A 3.6-os fog műtét előtti röntgenfelvétele az újrakezeléskor.

Előkészítés remover-file-okkal

Az újrakezelés első és döntő lépése a nem megfelelő vagy elöregedett guttapercha tömés teljes eltávolítása. Erre a célra a rendelőnkben speciális eltávolító file-okat használunk (3. ábra). A 30/.07 MicroMega REMOVER reszelő (COLTENE) rugalmasan alkalmazkodik az egyéni csatornaformához. Ebben az esetben a meglévő obturációs anyagot további oldószerek használata nélkül lazítottuk így. A filigrán file-t 1000 fordulat/perc sebességgel, folyamatos rotációval vezettük be a csatorna kétharmadába. A nem vágó műszerhegynek köszönhetően, a környező dentint a lehető legnagyobb mértékben megkíméltük. Ez a kiegészítő biztonsági elem nagyon értékesnek bizonyult a napi munka során.

3. ábra: REMOVER reszelő

Ezt követően a csatorna további alakításához megfelelő nikkel-titán (NiTi) reszelő használata ajánlott. A fennmaradó disztális gyökeret a HyFlex EDM OneFile készülékkel kezeltük a contra-angle kézidarabon, 500 fordulat/perc fordulatszámon. A 20/.05-ös HyFlex EDM reszelőt használtuk a meziális csatornákban. A fordulatszám szintén 500 fordulat/perc volt. A remover file-okkal a meglévő guttapercha meglepően gyorsan és könnyen eltávolítható volt. Másodperceken belül tiszta hozzáférést kaptunk az apikális harmadhoz.

Eljutás a gyökérhez – robotpilóta módban

A teszt még izgalmasabb volt számunkra, mert egy új típusú digitális endodontiai asszisztens-rendszert is kipróbáltunk. A CanalPro Jeni endodontikus motort (COLTENE) először használtuk a mechanikai és kémiai preparálás elvégzésére a leírt esetben (4. ábra). A motor a fejlesztőjéről, dr. Eugenio Pedullàról kapta a nevét. Az olasz endodontológust sokáig foglalkoztatta a kérdés, hogy az autonóm működés koncepcióját hogyan lehetne alkalmazni az endodontia területén, a biztonságos és kevésbé hibaigényes gyökérkezelés érdekében. Az eredmény egy teljesen automatikus endodontikus motor, amely önállóan talál utat a gyökércsatornában.

4. ábra: Teljesen automatikus CanalPro Jeni endodontikus motor.

Az alkalmazás viszonylag egyszerű volt: csak egyenletesen, enyhe nyomással kell dolgozni a koronálistól az apikális aspektus felé. Eközben a motor önállóan dönt a megfelelő mozgássorozatról. Ehhez a segédrendszer szoftvere komplex algoritmusokat használ, amelyek az egészet egyáltalán lehetővé teszik. A készülék milliszekundumonként ellenőrzi a változó reszelőmozgásokat, és folyamatosan beállítja a forgómozgást, a sebességet és a nyomatékot. A felesleges reszelő mozgásokat is folyamatosan korrigálja a Jeni.

A megfelelő NiTi-sorozat kiválasztása az érintőképernyőn gyors és egyszerű volt. Kicsit alkalmazkodni kellett azonban az ebből következő előzetes munkát a csatornában a koronálistól az apikálisig, mivel megszoktam, hogy óvatosan, kis mozdulatokkal haladok lefelé, a tapintás visszajelzésére hagyatkozva. A Jenivel a fogorvos csak a contra-angle kézidarabot tartja; a motor elvégzi a többit, és a gyökércsatorna anatómiájához igazítja a forgást. Ez a „csapatmunka” sokkal hatékonyabbá és kevésbé hibaérzékennyé teszi a gyökérkezeléseket. A kezdeti vonakodásom után egyre magabiztosabb lettem, és bíztam Jeniben, hogy időben jelzi, ha a csatornában trükkössé válhatnak a dolgok. A digitális másodpilóta azt is jelzi, hogy mikor van itt az ideje a reszelő cseréjének és az öblítésnek. A kezelések során nagy előnyt jelenthet, hogy a székben lévő segítség mellett van egy további biztosíték, amely finoman emlékeztet a kezelési folyamat következő lépésére.

A csatorna végső alakításához a 25/~ HyFlex EDM OneFile-t használtuk a meziális csatornákban, a disztális csatornában pedig a 40/.04-es EDM reszelőt. Az obturáció utáni röntgenfelvételen az eredmény rendkívül tetszetős volt. Remélhetőleg tartósabb lesz, mint az öt évvel ezelőtti első kezelés (5. és 6. ábra)!

5-6. ábrák: Post-op röntgenfelvételek.

5-6. ábrák: Post-op röntgenfelvételek.

Következtetés

A revíziók során a rugalmas remover reszelők a nem megfelelő guttapercha tömések hatékony fellazítására és eltávolítására is használhatóak. A digitális endodontiai segédrendszerek – a változó reszelőmozgás beállításával – lépésről lépésre végigvezetik a fogorvost a mechanikai és a kémiai előkészítésen. A koronálistól az apikálisig tartó folyamatos elő feldolgozásnak köszönhetően, a csatornaalakítás sokkal hatékonyabb és kevésbé hibaérzékeny, mint korábban.

Forrás: Roots 2020/4