Bevezetés

Az elmúlt 10 évben már több olyan közlemény is megjelent, amelyben az íny melanin okozta elszíneződéseinek megszüntetésére különböző hullámhosszon működő lézereket használtak. A nyálkahártyát rétegenként abladálták (elpárologtaták), amíg el nem érték a bazális sejtsort, ahol a melanociták találhatóak. A lézerek alkalmazását szike, illetve gyémántbevonatú fúrófejek használatával hasonlították össze (1. ábra). A 810 nm-es hullámhosszon alkalmazott lézer optikai tulajdonságait és ablációs karakterisztikáját figyelembe véve meghatároztak egy olyan emissziós spektrumot, amely lehetőséget biztosít a me­lanin okozta elszíneződések ablációmentes eltávolítására (2. ábra).

1. ábra: Ablációval történő depigmentáció.

2. ábra: A melanin és hemoglobin abszorbciós tulajdonságait kihasználó depigmentáció.

Egy hasonló ablációmentes eljárásról, a 20 W-os teljesítménnyel üzemeltetett 980 nm-es hullámhosszúságú fényt kibocsátó diódalézerrel végzett mikrokoagulációról ugyancsak jelentek már meg közlemények. A 445 nm-es hullámhosszon üzemelő, kék színű fényt kibocsátó lézereket először 2015-ben kezdték alkalmazni a fogászat területén. Ugyanezt az ablációmentes eredményt tudjuk elérni, ha egy bevonatmentes, 320 µm átmérőjű optikai szál segítségével egy 1 W-os teljesítménnyel üzemeltetett, folyamatos üzemű lézerberendezésből kibocsátott 445 nm hullámhosszúságú fényt a kezelendő területre irányítjuk.

Az ablációmentes eljárások tudományos háttere

A 810 nm-es hullámhosszon alkalmazott diódalézerből kibocsátott energia a vízben kismértékben nyelődik el, de a természetes pigmentek, mint a hemosiderin vagy a melanin, nagymértékben abszorbeálják. A nagy pulzusenergiával, és a rövid pulzushosszal működtetett készülékek a felső szövetrétegekben koncentrálják a lézerek termikus hatásait, míg a kis pulzusenergiával, hosszú pulzushosszal üzemelő készülékek a hővezetés révén a mélyebb szövetekben is kiváltanak termikus hatásokat.

A cikk szerzője egy 810 nm-es hullámhosszon üzemelő berendezést használt (elexxion claros 810 nm diódalézer, elexxion AG, Singen, Németország) az alábbi beállításokkal: 30 W, 20 kHz, 16 µsec, amely átlagos teljesítménye 10 W volt. Helyi érzéstelenítést követően egy bevonatmentes 600 µm átmérőjű optikai szálat alkalmazott a beavatkozás elvégzéséhez. Az optikai szál hegyét 2-5 mm-es távolságra vezette a hyperpigmentált íny felszíne felett. A kezelést követően egyből láthatóvá vált a lézersugarak által okozott koagulációs hatás. Az optikai szál hegyét folyamatosan mozgásban kell tartani, hogy elkerüljük a mélyebben fekvő szövetek termikus károsodását. A beavatkozás során vízhűtést is alkalmazhatunk. Az elszíneződött területen nem alakul ki a lézersugarak által okozott ablációs hatás, csupán a hemosiderin és melanin nyeli el a sugárnyalábból származó energiát (2. ábra). Ezzel az eljárással végzett kezelés egy fogívben – az első kisőrlők által határolt területen (3-6. ábra) –, megközelítőleg 2 percet vesz igénybe, míg ugyanez a beavatkozás elvégzése ablációs eljárást alkalmazva legalább 30 perc kezelési időt igényel.

3-4. ábra: Azonnali koaguláció.

5. ábra: Háromhetes kontroll.
6. ábra: 8 éves kontroll.

A 445 nm-es hullámhosszúságú sugarak abszorbciója sokkal kifejezettebb a melaninban és a hemosiderinben, mint a 810 nm-es sugaraké.

Esetbemutatás

2007-ben egy 26 éves hölgy páciens jelentkezett a rendelőnkben melanin okozta gingivális hyperpigmentatioval. Születésétől fogva jelen volt az ínye labiális felszínén a fent leírt elváltozás. A felső állcsonton található hyperpigmentált területet az alábbi paraméterekkel rendelkező lézersugárral kezeltük: 810 nm-es hullámhossz, 30 W-os teljesítmény, 20 kHz frekvencia, 16 µsec pulzusidő. A beavatkozást követően 8 évvel enyhe elszíneződés volt megfigyelhető a kezelt területen, de a páciens így is elégedett volt az elért eredménnyel (3-6. ábrák). Most az alsó állcsont középső szextánsában látható hyperpigmentált területek kezelése miatt jelentkezett (8. ábrák).

7. ábra: A biológiai anyagok abszorbciós spektruma. (Az ábra J. Meister hozzájárulásával jelent meg.)

8. ábra: Kiindulási állapot.
9. ábra: Közvetlenül a beavatkozás után készített felvétel.

Kezelési terv

A hyperpigmentált területek kezelését a fentiekben leírt módszerrel, egy 445 nm-es hullámhosszúságú lézersugarakat kibocsátó diódalézerrel terveztük. A páciens beleegyezett a tervezett kezelés elvégzésébe.

Eszközök és módszer

A beavatkozást egy SIROLaser Blue (Dentsply Sirona) berendezéssel végeztük. Egy 320 µm átmérőjű optikai szál segítségével, 1 W-os teljesítmény mellett, 445 nm-es hullámhosszúságú lézersugarakat bocsátottunk a területre.

A kezelés menete

Ugyanazt a depigmentációs eljárást alkalmaztuk, amit a fentiekben már a 810 nm-es hullámhosszúságú lézersugarak alkalmazása során leírtunk. Helyi érzéstelenítést követően, egy bevonatmentes 320 µm átmérőjű optikai szál hegyét az érintett terület felett 2 mm-es távolságban folyamatosan mozgásban tartva végeztük el a beavatkozást. Ez alatt a kezelt terület színe azonnal rózsaszínre változott, anélkül, hogy a hyperpigmentált íny felszíne ablálódott volna. Az alsó szemfogak által határolt terület kezelése mindössze 40 másodpercet vett igénybe.

Eredmények

A kezelés eredménye: az íny színe mindenhol rózsaszínre változott, és csupán egy pontban, a bal alsó első és második kismetsző között figyelhettük meg az abláció jeleit (9. ábra). A rózsaszín színelváltozás a felszín alatt futó kapillárisokban lezajló koaguláció következtében alakult ki. A beavatkozást követően, miután a helyi érzéstelenítés hatása elmúlt, a páciens körülbelül egy órán keresztül tartó, enyhén kellemetlen posztoperatív fájdalomról számolt be. Ez a kellemetlen érzet gyorsan megszűnt, így a későbbiekben nem volt szüksége fájdalomcsillapítók alkalmazására.

A beavatkozást követő első napon végzett kontrollvizsgálat során a két középső kismetsző között található nyálkahártyán egy hámfosztott területet lehetett észlelni (10-11. ábra). A beavatkozást követő harmadik napon készített felvételen jól látható, hogy a lézer okozta hámhiány eltűnt, a terület behámosodott (12. ábra). A két hét utáni kontroll során tapasztalhattuk, hogy a műtéti terület teljes mértékben regenerálódott, és a zavaró melanin okozta hyperpigmentáció eltűnt (13. ábra).

10. ábra: Egynapos kontroll.
11. ábra: Egynapos kontroll, az alsó középső metszők között hámfosztott terület látható.

12. ábra: Háromnapos kontroll.
13. ábra: Kéthetes kontroll.

Megbeszélés

Ezzel az új hullámhosszal végzett beavatkozásokról jelenleg nem áll rendelkezésünkre sok információ. A 7. ábrán látható adatok alapján a hemoglobin abszorbciós koefficiensét 7 x 102/cm–1-re, a melaninét pedig 103/cm–1-re teszik. A hemoglobint 140 µm, a melanint pedig 10 µm mélységben éri el. A 810 nm-es hullámhosszúságú lézersugarak a hemoglobint 2 mm, a melanint pedig 0,1 mm mélységben érik el. A szórásgörbe továbbá azt mutatta, hogy a 445 nm-es lézersugarak nagyobb mértékben szóródnak a szövetekben, mint a 810 nm-esek.

A NIR diódalézerekkel összehasonlítva látható, hogy a kollagénben történő abszorbció és a szövetekben történő szóródás sokkal jelentősebb a kék színtartományban. A fentiek figyelembevételével – valamint azt szem előtt tartva, hogy a hemoglobin és a melanin a 445 nm-es lézersugarakat nagymértékben abszorbeálja – 1 W-os teljesítmény mellett folytonos üzemű (cw) lézersugárzást alkalmaztunk. A leadott teljesítmény 88 W/cm2 volt (14. ábra), a felszíntől 2 mm-re leadott 88 J/cm2-  es sugárzás mellett. Annak ellenére, hogy a 810 nm-es lézersugarakkal 1,697 W/cm2 (15. ábra) leadott teljesítmény mellett (543 J/cm2 leadott energia) végzett kezelés során nagyobb volt a leadott teljesítmény, mint a 445 nm-es lézersugarak esetében, a kezelést követően 8 évvel recessziómentes, stabil kontúrral rendelkező íny volt megfigyelhető (6. ábra). A beavatkozást végző orvos számára nagyon fontos, hogy tisztában legyen a különböző hullámhosszúságú lézersugarak optikai tulajdonságaival, a különböző energiaszintek biztosította lehetőségekkel és a lézersugarak szövetekre gyakorolt hatásaival, hogy a számára kedvező eredményt érje el a kezelés során.

14. ábra: 3. Diagram.
15. ábra: 4. Diagram.

Következtetés

Az 1 W-os teljesítmény mellett alkalmazott kék diódalézerből kibocsátott 445 nm-es hullámhosszúságú lézersugarakkal végzett kezelés nagy biztonsággal és hatékonyan alkalmazható a hyperpigmentált íny ablációmentes depigmentációjára. A fentiekben ismertetett ablációmentes eljárással azonnal kedvező esztétikai eredményt érhetünk el – rendkívül rövid kezelési idő alatt.

A cikk szerzőjének tudomása szerint ez az első olyan közlemény, amelyben beszámolnak a melanin okozta hyperpigmentáció 445 nm-es hullámhosszú lézersugarakkal történő kezeléséről.

(A teljes irodalomjegyzék a szerkesztőségünkben elérhető.)

Dr. Kenneth Luk (Hongkong)
Forrás: DP Hungary