Rendkívül izgatottá váltam, amikor 2017-ben felkértek arra, hogy részt vegyek az Invisalign First fogszabályzó készülék zártkörű klinikai tesztelésében. Mivel 2011 óta jómagam is számos interceptív orthodonciai kezelést végeztem Invisalign alignerek segítségével, sőt több szemináriumot is  tartottam ezen készülékek ilyen irányú alkalmazásáról, ezért igen nagy elvárásaim voltak az új termékkel kapcsolatban. Ez az új készüléktípus olyan új tulajdonságokkal rendelkezett, amelyeket kifejezetten azért fejlesztettek ki, hogy még hatékonyabban lehessen az interceptív orthodonciai kezelések során felhasználni.

A vizsgált időszak alatt 14 páciens interceptív orthodonciai kezelését kezdtük meg Invisalign First alignerek segítségével. A nemek megoszlása egyenlő volt (7 férfi, 7 nőpáciens). A női páciensek átlagos életkora 8 év 6 hónap, míg a férfi páciensek átlagos életkora 9 év 11 hónap volt. A kezelések befejezéséhez átlagosan 44 hétre volt szükség. Az egyes alignerek hordási ideje 7 nap volt.

A cikkben látható táblázatban felsoroljuk azokat a fogazati diszkrepanciákat, amelyek az első 14 Invisalign First készülékkel kezelt páciensünk kezelése során ellátásra kerültek.

Az alábbiakban kiemelnénk néhányat az Invisalign First alignerek jelenleg elérhető legfontosabb tulajdonságai közül:

 1. Az új fogelőtörési kompenzációs (Eruption Compensation) modulnak köszönhetően lehetőségünk van korai váltófogazattal, valamint vegyes fogazattal rendelkező páciensek ellátására. Jelenleg az Invisalign First az egyetlen olyan aligner, ami lehetővé teszi az alsó és a felső metszőfogak előtöréséhez szükséges helyigény biztosítását. Az alignerek által biztosított szabad tér lehetővé teszi, hogy a maradófogak fennakadás nélkül előtörjenek, valamint a fogak előtörését követően vertikális stoppként is funkcionálnak, mivel rendkívül praktikus módon megakadályozzák, hogy a fogak a kívánt magasságot meghaladó mértékben kiemelkedjenek.
 2. A SmartStage technológia által alkalmazott új tágítási protokollnak köszönhetően még pontosabban fel tudjuk becsülni, valamint ezzel egyidejűleg maximalizálni tudjuk a fogívek tágításának mértékét. A szoftver által megtervezett tágítási protokollok alkalmazása rendkívül egyszerűen és kényelmesen megvalósítható, ugyanis ezeket a program minden egyes Invisalign First készülékkel kezelt páciens számára ugyanazon séma szerint legenerálja. Ez a technológia úgy járul hozzá a kezelés hatékonyságának növeléséhez, hogy olyan orthodonciai erőket hoz létre, amelyek elősegítik a fogak a fogív tágításához szükséges elmozdulásait. Az elhorgonyzás lehetőségeit figyelembe véve előre meghatározott nagyságú erők hatnak a fogív különböző szegmentjeire. A folyamat a nagyőrlők elmozdításával kezdődik meg, melyet a szemfogak és a rágózónában lévő fogak szimultán mozgatásával történő fogívtágítás követ. Ezzel a folyamattal egyidejűleg már a kezelések elején megkezdődik a metszőfogak pozíciójának rendezése. Ezáltal a szülők és a fiatal pácienseink számára már a kezelés korai szakaszában megmutatkoznak azok a kedvező változások, amelyet a fogszabályzó készülék alkalmazásának köszönhetően érhetünk el. Azokban az esetekben, ahol a megfelelő elhorgonyzás biztosított, lehetőségünk van a hagyományos „szimultán” tágítási protokoll alkalmazására.
 3. Az interceptív orthodonciai beavatkozások során alkalmazott SmartStage technológiában rejlő lehetőségek még jobb kihasználása érdekében elérhetővé váltak az Optimized Expansion Support attachmentek. Ezeknek az attachmenteknek a méretét és pozícióját a szoftver automatikusan meghatározza annak érdekében, hogy a fogívek tágítása során a lehető legnagyobb mértékben ki tudjuk aknázni az alkalmazásukban rejlő biomechanikai előnyöket. A fogívek tágítására alkalmazott készülékek általában bukkális irányba döntik a fogak koronáit. Ennek megfelelően annak érdekében, hogy a fogak bukkális irányú dőlése elkerülhető legyen, a fogív tágítása során olyan mechanikákat kell alkalmazni, amelyek ellenerőként hatva olyan torque erőket közvetítenek a fogak gyökereire, amelyek lehetővé teszik a fogak testes elmozdulását. Az új Expansion Support attachmentek felszíne annak megfelelően kerül kialakításra, hogy a testes fogmozgatáshoz szükséges ellenerőket folyamatosan biztosítsa. Az attachmentek individualizált felszínét a szoftver automatikusan, foganként egyedileg meghatározva alakítja ki.
 4. Ugyancsak elérhetővé váltak az új Optimized Retention attachmentek. Ezek azt a célt szolgálják, hogy a kisméretű klinikai koronával rendelkező fogakra helyezve javítsák az alignerek retencióját. A páciens fogai szabad bukkális felszínének függvényében a szoftver automatikusan meghatározza az attachmentek optimális méretét és pozícióját. Azoknak a kollégáknak, akik továbbra is a hagyományos kerek, vagy téglalap alakú attachmenteket kívánják az alignerek retenciójának biztosításának céljából alkalmazni, változatlanul lehetőségük van erre. Az új Optimized Retention attachmentek használata azonban sokkal kényelmesebb.

Eredmények

A fiatal pácienseink is megérdemlik, hogy részesei legyenek a hetente cserélhető Invisalign First alignerek viselésével elérhető kezelési  élménynek

Ahogy azt a kezelés megkezdése előtt és a kezelés végén/közben készült felvételek is bizonyítják, az Invisalign First készülékek klinikai alkalmazásával valódi sikereket lehet elérni. Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan visszajelzést, amelyet közvetlenül azoktól a pácienseinktől kaptunk, akik ezeket a készülékeket naponta használják.  Az itt leírtak még jobban megerősítettek abban, hogy az Invisalign First készülékeket rendkívül sikeresen lehet alkalmazni az interceptív orthodonciai beavatkozások során.

 1. Minden héten egy új alignert kapok, amit aztán egy hétig viselek.
 2. Sokkal jobban tudok úgy fogat mosni, hogy nincs rögzített fogszabályzó a számban.
 3. Bármit megehetek anélkül, hogy attól féljek, hogy elrontom a fogszabályzót, vagy bármit letörök belőle.
 4. Még akkor is tisztán és érthetően tudok beszélni, ha viselem az aligneremet.
 5. Ha bármikor elveszítem a készüléket, akkor sincs baj, mivel ilyenkor egyszerűen csak a következőt kezdem el hordani.
 6. Az alignerek megvédik a fogaimat, miközben sportolok.
 7. Meggyőztem a szüleimet, hogy képes leszek hordani az alignereket, és ezt be is bizonyítottam nekik.
 8. Nem éljük át azokat a kellemetlenségeket, amit a hagyományos fogszabályzókat viselő barátainknak el kellett viselniük.
 9. Az új maradó fogaim már a megfelelő helyen nőnek ki.
 10. Nagyon jól néznek ki a fogaim, és most már én is szeretek mosolyogni!

Megbeszélés

Ha az Invisalign First alignerek kifejlesztése során nem alakítják ki a frontfogak előtöréséhez szükséges helyigényt biztosító modult (anterior eruption compensatiton), akkor nem tudtuk volna a vizsgálat időpontjának megfelelő életkorú 14 páciens számára biztosítani az alignerekkel történő fogszabályzó kezelés lehetőségét. Ennek az az oka, hogy a kezelés megkezdésének időpontjában – az életkorukból adódóan – a legtöbbjüknek még nem törtek elő a maradó oldalsó metszőfogaik. Az eddigi gyakorlatban a maradó oldalsó metszőfogak előtöréséhez szükséges helyigény biztosítása érdekében a tej szemfogak gyakran eltávolításra kerültek, és csupán a maradó oldalsó metszőfogak előtörését követően kezdték meg az interceptív orthodonciai kezeléseket. Jelenleg a legtöbb esetben a tej szemfogak megtartására törekszünk. Ennek az okait az alábbiakban foglaltuk össze:

 1. A meglévő tej szemfogak hasznosak lehetnek a fogív tágítása során. A koronák segítenek az alignerek még jobb rögzítésében, valamint további felületet biztosítanak, amin keresztül az aligner erőket tud közölni a fogívben található fogakkal. Ezen felül a tejfogak gyökerei, még ha csak ideiglenesen is, de további elhorgonyzást biztosítanak az alignerek számára.
 2. Esztétikailag kedvezőbb állapotot tudunk elérni a tej szemfogak megtartásával, ugyanis ha nem kerül sor a fog eltávolítására, akkor nem alakul ki egy nagyobb méretű rés a meglévő fogak között.
 3. A tej szemfog megtartásával meg tudjuk növelni az alignerek mechanikai ellenálló képességét, és ezáltal jobban ellenáll a töréseknek.
 4. Jelentős anyagi könnyebbséget jelent az alignerekkel történő interceptív orthodonciai kezelés költségeinek a finanszírozása.
 5. Ha el tudjuk kerülni a tej szemfogak eltávolítását, akkor eggyel kevesebb kellemetlen élményt kell átélnie a még fejlődésben lévő gyermeknek.

Azáltal, hogy elérhetővé váltak azok az alignerek, amelyek segítségével elegendő helyet tudunk biztosítani az előtörő maradó fogak számára, egy újabb, a klinikai gyakorlatban alkalmazható terápiás modalitás vált elérhetővé a fogorvosok számra.  Ezáltal még közelebb kerültem ahhoz a célomhoz, hogy minden páciensem számára biztosítani tudjam az átlátszó sínekkel, azaz alignerekkel történő fogszabályzó kezelés lehetőségét.

Az Invisalign First készülékekkel végzett interceptív or­thodonciai kezelések során – mint ahogy azt már tinédzser korban alignerekkel végzett kezelések során megszokhattuk -, ritkán van szükség sürgősségi időpontok adására. Az alignerek viselése során ritkán alakulnak ki olyan akut helyzetek, amelyeket a fémből készült ívekből és brekettekből álló hagyományos fogszabályzó készülékek viselése során megszokhattunk. A pácienseink kényelme és a rendelési időnk beosztása szempontjából az alignerek alkalmazása hatalmas előnyt jelent a konvencionális kezelésekhez képest. Felhívnánk ugyanakkor a figyelmet néhány, a különböző típusú alignerek között megfigyelhető lényeges különbségre.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk azokat az eltéréseket, amelyek a vegyes fogazatban alkalmazott Invisalign készülékek és a tinédzserkorban meglévő maradó fogazatban fennálló diszkrepanciák komprehenzív kezelése során alkalmazott Invisalign alignerek között fennállnak.

Az alábbi esetekben az Invisalign First készülékek alkalmazásával kezdődő kétfázisú fogszabályzó kezeléssel szemben inkább az egyfázisú komprehenzív alignerekkel történő kezelés tűnik célszerűbbnek.

 1. Ha a kezelésre váró páciensünknek már csak néhány tej foga van, és a kezelés befejezéséhez szükséges idő várhatóan meg fogja haladni a 18 hónapot. Ezekben az esetekben vélelmezhetően nem lenne, vagy csupán nagyon rövid átmeneti időszak következne a fogszabályzó kezelés első és második fázisa között. Ennek megfelelően ebben a helyzetben sokkal praktikusabb lehet egyből az egyfázisú alignerekkel történő kezelés megkezdése mellett dönteni.
 2. Ha a kezelés során sor kerül maradó fogak eltávolítására. Az Invisalign First készülékek jelenleg nem támogatják a maradó fogak eltávolítása után keletkező rések záráshoz szükséges fogmozgatásokat.
 3. Ha a kezelés során felmerülő költségeket finanszírozó biztosító csupán egy bizonyos időintervallumon belül (pl.: 36 hónap) támogatja a szükséges beavatkozásokat.

A kétfázisú alignerekkel történő kezeléshez kapcsolódó jelenlegi laborköltségek az alábbiak szerint kerültek meghatározásra. A jelenleg elérhető konstrukció alapján a laborok jelentősen kedvezőbb belépő áron biztosítják az Invisalign First készülékeket, továbbá a második fázis során alkalmazásra kerülő alignerek – az egyfázisú alignerekkel történő fogszabályzó kezelés során megszokott árakhoz képest – is alacsonyabb áron érhetőek el. Ez a finanszírozási konstrukció kifejezetten kedvező lehet azoknak a többgyermekes családoknak, ahol a gyermekeknek azonos időben vagy közel egyszerre van szükségük fogszabályzó kezelésre. A fent leírt lehetőségnek köszönhetően az alignerekkel történő interceptív orthodonciai kezelések sem jelentenek kimagaslóan megterhelő anyagi terhet a családok számára.

Az eddigieket összegezve megállapíthatjuk, hogy az Invisalign First készülékek mindennapi munkánk során történő alkalmazása hatalmas előrelépést hozott a rendelőnk életében. Ezeknek az alignereknek hála, a pácienseink kivehető fogszabályzó sínekkel történő kezelését az eddigiekhez képest már sokkal fiatalabb életkorban meg tudjuk kezdeni. Ezzel pedig egy jelentős űrt tölt be a rendelőnk korai fogszabályzó beavatkozásokkal kapcsolatos kezelési palettájában. A fogívek fogszabályzó kezelés által indukált tágítása révén, már a maradó oldalsó metszőfogak előtörése előtt meg tudjuk teremteni azokat a helyviszonyokat, amelyek a későbbiekben lehetővé teszik, hogy a maradó fogak gyorsabban és egyenes tengelyállással törjenek elő. Ezáltal elkerülhetjük, hogy a későbbiekben előtörő fogak ektópiás helyzetbe kerüljenek, illetve megelőzhetjük a rossz fogpozíciók korrigálásához szükséges beavatkozásokat.

Eredmények

Kiindulási állapot

Befejezett vagy folyamatban lévő kezelések

(*a folyamatban lévő kezeléseket jelöli)

 

Invisalign First Tinédzserkori
komprehenzív kezelés
A kezelés időzítése A kezelés megkezdése szempontjából optimális fogazati státusz Korai vegyes fogazat Maradó fogazat
Alignerek SmartTrack aligner alapanyag Igen Igen
Az alignerek cseréje hetente javasolt Igen Igen
Tágítási protokoll Kifejezetten a fogív tágításának szempontjából optimalizált új tágítási protokoll
(A nagyőrlőfogak mozgatásával indul a folyamat)
Igen Nem
Szimultán tágítási protokoll (csekély mértékű elhorgonyzás) Igen Igen
A tágítás ütemezése a  SmartStage technológia segítségével kerül meghatározásra Igen Nem
Attachmentek Specifikusan a fogívek még hatékonyabb tágításának elősegítésének érdekében kialakított attachmentek Igen Nem
A még erősebb retenció biztosításának szempontjából optimalizált attachmentek Igen Nem
Hagyományos retenciós attachmentek (kerekded vagy téglalap alakú) Igen Igen
Fogelőtörés elősegítése A frontfogak előtörésének elősegítéséhez szükséges helyigény biztosítása Igen Nem
A szemfogak és a kisörlőfogak előtörésének elősegítéséhez szükséges helyigény biztosítása Igen Igen

 

Dr. Terry Gruelle (USA)