Minden évben megjelenik valamilyen újdonság a fogászati piacon. Míg néhány éve a biológiai anyagok jelentették az újdonságot, s még az arany is bioarannyá vált, az utóbbi években egyre inkább a CAD/CAM technológia számított annak.

Ma pedig a héjtechnika igen népszerű. Egyre erőteljesebb a „modern” noninvazív eljárások térnyerése. Felsorakoztatjuk a héjak különböző típusait, és az elmúlt években készített több mint ezer héj készítése során szerzett tapasztalataink alapján értékeljük azokat. Ebben a beszámolóban elsősorban noninvazív héjeseteket mutatjuk be, tehát olyan héjeseteket, amelyeknél a fogakat nem preparáljuk. Egy egyszerű kérdésnek tűnik: invazív vagy noninvazív héjtechnikát alkalmazzunk? A körülmények, az adott szituáció adja meg a választ. Rutinszerűen bizonyosan ma is a hagyományos eljárást alkalmazzák, a fogakat továbbra is preparálják. Mi ezzel szemben közel tíz éve végzünk nagy sikerrel noninvazív kezeléseket, és a héjkészítés során többnyire már nem csiszoljuk a fogakat. Tíz évvel ezelőtt a páciensekkel folytatott előzetes megbeszélések után körülbelül 10 esetre volt szükség, hogy akár csak egy komplex héjesetet is így kezelhessünk, mára azonban – köszönhetően a noninvazív technikának – ez az arány 90 százalékra nőtt. Ez önmagában is elegendő érv az új technika kipróbálásához. Azonban vigyázat! A noninvazív héjak elkészítése nem egyszerűbb, sőt inkább nehezebb. Ez igényli a fogorvosok és fogtechnikusok összeszokott, mindkét oldalon nagy tapasztalattal rendelkező csapatát. A héjak kivitelezése, majd felhelyezése valamivel költségesebb, mint a hagyományos preparációt követő eseteké, ugyanakkor kifejezett előnyökkel rendelkezik.

Hosszú élettartam/tartósság
Pontos élettartamot nem tudunk megadni, mivel ez sok egyéb tényező függvénye is. Mégis kijelenthetjük azt, hogy a noninvazívak – ahogy az invazív héjak is – mintegy 10 évig tartanak, miután az első általunk készített héjak 10 évesek. Manapság már ennél sokkal hosszabb élettartammal kalkulálhatunk például a jobb ragasztási eljárások miatt. Hibák, törések vagy lepattogzásk többnyire az első évben jelentkezhetnek, ezek a ragasztóanyag vagy a kerámia nem kielégítően ellenőrzött funkcióiból eredhetnek.

Esztétikum
Azzal együtt is, hogy mindkét héjtípus jelentősen szebbnek, természetesebbnek látszik a koronákhoz képest, a noninvazív héj kissé előnyösebb. Egy jól elkészített, 0,1–0,4 mm vastagságú héj alig észrevehető. A nem egyértelmű en meghatározott cervikális szél a behelyezést és finírozást követően láthatatlan lesz, s ez is pozitívum.

Költségek
A preparáció és a helyi érzéstelenítés elmaradása miatt a noninvazív eljárás fogorvosi oldalról kedvezőbb. Mivel azonban különlegességről van szó, valamint a törési kockázat mind a készítés, mind a beültetés során nagyobb, a páciens részére végső soron ez is ugyanannyiba kerül.

Ráfordítások
A ráfordítások közel azonos mértékűek, mindazonáltal mindkét variáció esetén kellő tapasztalat szükségeltetik mind a kezelő, mind a technikus részéről. Mivel a preparációt alkalmazó héjkészítés ismertebb és régebb óta használatos, ezt gyakrabban is ajánlják.

Kooperáció
A kimagasló esztétikai jelentőségű héjak sikeréhez különösen fontos a technikus és a fogorvos jó együttműködése. Csak az egyenrangú együttműködés vezet el a kívánt eredményhez. A csapatszellemre a preparáció vagy a ragasztóanyag megválasztásánál is nagy szükség van. Feltétlenül szükséges továbbá, hogy a technikus személyesen találkozzon a pácienssel.

Munkamenet
Az eredmény előzetes megítéléséhez a páciens számára jó, ugyanakkor szükséges lehetőséget jelent a felviaszolás (wachsup), majd annak átültetése ideiglenes korona-híd anyag segítségével a szájba (mock-up). A lenyomatvétel után elkészülnek a minták, s ezekre meglévő adatok és kívánságok alapján elkészítik a felviaszolást, illetve az ideális fogformát. Erről az új szituációról szilikon segítségével lenyomatot készítünk. Ezt aztán a páciens mellett ideiglenes korona-híd anyaggal (például Luxatemp) töltjük fel, majd a fogakra helyezzük. Az anyag kötése után megfigyelhetővé válik az új szituáció (forma, hossz stb.). Sok segítséget nyújtanak a helyben készült fotók, melyeken látható, hogy milyen volt a páciens mosolya a kezelés előtt, illetve milyen lesz utána, s amelyeket a páciens magával vihet, hogy a családdal, barátokkal megbeszélhesse. A páciens számára ez nagyban megkönnyíti a döntést, a fogorvos számára pedig egy komoly „értékesítési” argumentáció. A mock-up segédeszközként szolgál a minimálinvazív preparációhoz, műanyag mélységjelölő barázdákat helyezünk el rajta. Előfordulhat, hogy egy fog egyes részleteit egyáltalán nem vagy csak kicsit kell preparálni. A preparáció széle enyhén az íny felett helyezkedik el, miáltal lehetővé válik a kofferdám nélküli beragasztás. Így minden terület egyben látható, és könnyebben kontrollálható.

Összefoglalás
A noninvazív héjtechnika minden érintett páciens számára egy különösen érdekes alternatívát kínál. Ennek feltétele a páciens, a fogorvos és a labor közti szoros együttműködés, a jó kommunikáció, valamint a megfelelő know-how.
Oliver Reichert di Lorenzen
Forrás: Cosmetic Dentistry 2008/1.