A digitális technika egyre nagyobb szerepet kap a fogorvosi rendelő és a fogtechnikai labor hétköznapjaiban. Ez a legtöbb elektromos készülék diszkrét vezérlésével kezdődik, majd a diagnosztikai képalkotó eljárásokon át a legkorszerűbb tervező- és gyártószoftverekig folytatódik. Az egyre jobb teljesítményű speciális szoftver a komplex terápiakoncepciók számítógéppel támogatott megvalósítását – például igényes protetikai vagy implantológiai restaurációk, valamint állkapocs- ortopédiai készülékek tervezését és elkészítését – teszi lehetővé. „A digitális technikából kiinduló tudományos és technológiai hatás néhány éven belül a fogorvostudomány szinte összes tudományágát elérte, és korábban nem látott módon forradalmasítja a praxis és a labor metodikáját. A digitális eljárások jelentőségét egyáltalán nem lehet túlbecsülni az összes fogászati szakma előtt feltáruló lehetőségek miatt” – hangsúlyozta egy előadásában dr. Martin Rickert, a VDDI (Német Fogászati Ipari Szövetség) igazgatósági tanácsának elnöke.

„A fogorvosoknak és a fogtechnikusoknak ma már egy olyan csúcstechnológia áll a rendelkezésére, amely a diagnosztika, a leletezés és a kezelési terv támogatásán keresztül – akár a legbonyolultabb felépítmények CAD/CAM-mal történő előállításáig – számos munkafolyamat precíz, időtakarékos, ugyanakkor gazdaságosabb elvégzését teszi lehetővé.” Ebben a digitális technika nemcsak a látványos képalkotó eljárásokat dominálja, hanem például olyan készülékek vezérlésében is nélkülözhetetlen, mint az apexlokátorok, motorok, vagy a gyökércsatorna előkészítéséhez, illetve tisztításához használt rendszerek. A fogászati diagnosztika a nagy felbontású intraorális kamerák, digitális röntgen adattároló fóliával vagy CCDtechnikával, a komputertomográfia (CT) és a digitális volumentomográfia (DVT) révén olyan teljesítményszintet ért el, amely néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt. A fogorvost leletkészítő szoftver támogatja, amely a voxelanalízishez a legkorszerűbb algoritmusokat használja. Manapság akár kefalometriai analíziseket is el lehet végezni a táv-röntgenfelvételek alapján. Mindezeken túl a megfelelő számítógépes hálózattal összekötve az összes digitális képalkotó eljárás minden lehetőséget megad a páciensek korszerű tájékoztatásához és dokumentálásához a nemzetközileg alkalmazott DICOM-szabványoknak köszönhetően, amelyek a digitális komponensek gyártókon átnyúló kompatibilitását biztosítják. Ez kedvező feltételeket teremt a fogorvosi rendelőkre 2011-től kötelezően alkalmazandó minőségmenedzsment jogszabályi megfelelésének az igazolásához is.

Nemcsak a képalkotó diagnosztikánál, de a terápia megtervezésénél és a fogtechnikai megvalósításnál is jelentősen elterjedtek a digitális tervező- és gyártóeljárások a legtöbb praxisban és laborban. Ez különösen a protetika és az implantológia tudományterületének adott fontos impulzusokat. Az itt használt CAD/CAM technológiát már több mint tíz éve kíséri intenzív kutató-fejlesztő munka a tudomány és a fogászati ipar részéről. Manapság a fogászati restaurációk CAD/CAM-mal támogatott előállításához a preparált fogak, valamint esetlegesen a szomszédos fogak és az antagonisták felszínének a mintán történő háromdimenziós regisztrálása extraorálisan, lézerszkenneléssel elvégezhető. Ezt az eljárást egy ideje már – a klinikai szituációról készített hagyományos lenyomatvétel mellőzésével – alternatív módon, egy tisztán optikai, intraorális digitalizálással is végre lehet hajtani. Az intraorális, digitalizált lenyomatvétel lehetősége már most is fennáll a protetikai ellátás számos területén, és egyre inkább elérhetővé válik az implantátumprotetika számára is. A jelenlegi digitális tervezőmódszerek ezenkívül erősítik az amúgy is szoros együttműködést a kezelőorvos és a fogtechnikus között a protetikai vagy implantológiai terápiás eljárásoknál, amivel persze a páciens javát szolgáló minőségjavulást is elérik.

A speciális diagnosztikai, kezeléstervező, valamint fogtechnikai gyártó- és előállítószoftverek mellett számos további program áll a fogorvosi praxisok és a fogtechnikai laborok rendelkezésére olyan különböző feladatokkal kapcsolatban, mint például a páciensek adminisztrációja, az elszámolás, a könyvelés, a logisztika vagy a minőségmenedzsment. Gyakorlatilag minden vállalati igényre létezik alkalmas digitális megoldás. Ez különösen vonatkozik az egyre fontosabbá váló kommunikációra. A működő intra- és internetstruktúra létszükséglet a fogászati vállalkozások számára. Például ezen az úton lehet teljes protetikai adatállományokat az ipari centrumokba digitálisan eljuttatni, amelyek aztán CNC fréztechnikával vagy lézerszinterezett eljárással a megfelelő fogpótlásokat – akár a komplex implantátummegtámasztású felépítményeket is – a kiválasztott anyagból elkészítik, és a laborban nagyobb teret engednek a fogtechnikusnak az esztétikai kidolgozásra.

A digitális high-tech eljárások mind a fogorvosi rendelőben, mind a fogtechnikai laborban egyre nagyobb szerephez jutnak az esztétikai fogászat munkafolyamataiban. Ez különösen a koronákhoz és hidakhoz, illetve implantátumfelépítményekhez készülő kerámia- vagy fémvázak precíz kialakítására és azok kerámiával vagy műanyaggal történő leplezésére vonatkozik. „Ez a szakterület egyre nagyobb jelentőségre tett szert az elmúlt évek során, hiszen egyre több páciens érdeklődik a fogorvosánál az éppúgy funkcionálisan, mint esztétikailag tökéletes fogpótlások iránt” – hangsúlyozta dr. Martin Rickert. Annak érdekében, hogy e korszerű, csúcstechnológiás ellátások iránti nagy keresletet hatékonyabban lehessen kielégíteni, a hagyományos munkamódszer mellett a felhasználóknak manapság olyan digitális eljárások állnak pótlólagosan a rendelkezésére, amelyek most először a CAD/CAMmal támogatott kerámialeplező technikát is lehetővé teszik.

A digitális technológiák már évek óta a tudomány és a fogászati ipar intenzív kutató-fejlesztő munkájának fókuszában állnak, és egyre inkább befolyásolják a praxis és a labor hétköznapjait. Az esztétikai fogászat időközben fontos impulzusokat kapott az elektronikus színmérő rendszerektől és az intraorális lenyomatvételnél használt digitális eljárásoktól. Mindenekelőtt a fogászati restaurációk – különösen a nagy teljesítményű cirkónium-oxid kerámiából készülők – CAD/CAM-mal támogatott előállításához alkalmazott módszerek sokfélesége, valamint a rétegzett vagy préselt kerámialeplezések manapság kiváló előfeltételeket teremtenek az esztétikailag és funkcionálisan csúcsminőségű fogpótláshoz.

A digitális munkafolyamat legújabb változatai képviselik egyfelől a teljes kerámia monoblokk-technikákat, amelyeknél az egész, anatómiailag teljes restauráció CAD/CAM segítségével, monolitikusan készül lítiumdiszilikátból vagy cirkónium-dioxid kerámiából. A fogászati ipar másfelől korszerű CAD/CAM leplezőrendszereket is kínál, amelyeknél a restaurációkat először virtuálisan, teljes anatómiájukban szerkesztik meg, majd két részadatállományra bontják. Az egyik adatállomány a váz struktúráját tartalmazza, és annak cirkónium-dioxidból történő elkészítésére szolgál, a másik adatállományt pedig az előszinterezett leplezőkerámia frézelésére használják. Ezután a kifrézelt leplezést a vázsapkákon rögzítik, megfestik, és készre szinterezik. Hasonló eljárások léteznek a lítiumdiszilikát-kerámia felhasználásához is. Ez a világon egyedülálló vásár a fogászat teljes csúcstechnológiájának bemutatása mellett átfogó képet ad a hagyományos és legjobban bevált technikákról is. A kerámiából, nemesfém- vagy nem nemesfémötvözetekből készült klasszikus ellátások a maguk rétegzett vagy préselt kerámialeplezéseivel továbbra is a fogtechnikai protetika értékes változatait képviselik. Ám az anyagtani kutatás az esztétikailag tetszetős műanyagleplezések terén is előrelépést ért el: az innovatív kompozitanyagok eddig nem ismert abráziószilárdságot és a szükséges színhűséget kínálják a kiváló minőségű vázkonstrukciók tökéletesítéséhez.

(Információk az IDS sajtóanyagainak felhasználásával)