Kiindulási alapok: Az ezüst diamin-flourid (SDF) fogszuvasodás elleni használhatósága régóta ismert, e kutatás célja a hatásmechanizmus feltérképezése.

Módszerek : Egy számítógép vezérelt műszáj segítségével 38%-os SDF oldat hatásait vizsgálták kariogén biofilmekre, valamint szuvasodási dentin sérülésekre. A vizsgálat során öt elterjedt kariogén baktériumot alkalmaztak (Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus és Actinomyces naeslundii), ezekből biofilmeket készítettek. Ezen filmek körülbelül 70 µm mélységű szuvasodási vályúkat hoztak létre emberi dentinblokkokon. A tesztegységek fogazatát ezután 38%-os SDF oldattal kezelték, a kontrollegységeket viszont vízzel. A blokkokat ezután 21 napig inkubációban tartották. Hetente ellenőrzéseket tartottak, ahol mikrobakinetikát, felépítést, használhatóságot és baktériumeloszlást vizsgáltak, ehhez telepképző egységet (CFU), pásztázó elektronmikroszkópot, valamint konfokális pásztázó mikroszkópot használtak. A szuvasodási sérülések fizikai tulajdonságait mikrokeménység ellenőrzéssel, energiaeloszlás spektroszkópiával (EDS) és Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópiával (FTIR) határozták meg.

Eredmények: A CFU a tesztegységekben kevesebb baktériumtelepet érzékelt, mint a kontrollegységeknél (p < 0.01). A pásztázó elektronmikroszkópos, valamint konfokális pásztázó mikroszkópos vizsgálatok a tesztegységeknél alacsonyabb sebességű baktériumnövekedést és kisebb mértékű biofilmegyesülést mutattak (p < 0.01). A mikrokeménység ellenőrzés, illetve a kálcium és foszfor tömegarány meghatározás szintén a kontrollcsoport számára hozott pozitív eredményeket (p < 0.05). A kontrollcsoporthoz viszonyítva az EDS vizsgálat szintén magasabb kálcium- és foszforszintet, a FTIR emellett kevesebb exponált kollagén 1 fehérjét mutatott (p < 0.01).

Konklúzió: A 38%-os SDF oldat antikariogén hatása több különböző szuvasodást okozó baktériummal szemben bizonyítást nyert, megakadályozza a biofilmek kialakulását, valamint csökkenti a demineralizációs folyamat sebességét is.