Évente több mint 1,8 millió implantátum kerül beültetésre az Európai Unió országaiban. Az implantációk számával a velük szemben támasztott elvárások is egyre nőnek. Ma már nem elég, ha egy implantátum hosszú ideig ellátja a feladatát. Az implantáció sikerességéhez elengedhetetlen a megfelelő emergencia-profil kialakítása, amely mind az esztétika kialakításában, mind pedig a környező íny megfelelő funkciójában egyaránt fontos.

A stabil eredményhez figyelembe kell venni a biológiai szélességet, ez az implantátumok körül hasonlóan alakul, mint a fogaknál, bár van néhány eltérés. Ami biztos, hogy közvetlenül az implantátum fölött kialakul egy kötőszövetes zárás (főként cirkuláris rostokkal), majd ezt követi egy szakasz, ahol a hámtapadás lezárja a szulkuszt, és végül maga a szulkusz. Ez átlagosan 3 mm-t tesz ki, és ha nem biztosítunk elegendő helyet a biológiai szélesség kialakulásához, szinte biztos, hogy csontreszorpcióval és recesszióval nézhetünk szembe. Az implantátumok approximális oldalán ehhez képest annyi az eltérés, hogy a szulkusz több milliméter is lehet, itt inkább beszélhetünk szupra­kresztális lágyszövetről biológiai szélesség helyett.

Amikor belekezdünk egy ínyformázásba, akkor érdemes átgondolni, hogy mi a célunk, mi az, ami természetes? A Fürhauser által 2005-ben leírt pontrendszer, a Pink Esthetic Score (PES), segítségünkre lehet ebben. Ezt alapvetően a különböző műtét-technikák objektív összehasonlításához találták ki, mégis 7 pontban jól összeszedi, hogy mi az, ami számít, ha egy fog vagy implantátum körüli lágyszövet esztétikájáról beszélünk. Ezek a meziális papilla, a disztális papilla, az ínylefutás magassága, formája, valamint megtartott-e a processzusz alveoláris volumene, milyen az íny színe, textúrája.

Ha a gyári, körszimmetrikus ínyformázó csavartól eltérő formát akarunk kialakítani, egyedileg kell meghatároznunk az adott fogtípusra jellemző formát, ehhez szék mellett kell kialakítanunk a kész gyári elemek és kompozit vagy akrilát segítségével a leendő emergencia-profilt és az ideiglenes pótlást. Ennek megkönnyítésére most már több termék is elérhető. Az első ilyen, az emergencia-profil kialakítását egyszerűsítő ínyformázó csavart a SteriOss Implant rendszer dobta piacra a 90-es években – Bio-Esthetic Abutment System néven. Az ínyformázó csavar különböző természetes fogformákat modellezett, és előre gyártott titáncsavarok formájában volt elérhető. Sajnos a fejlesztése során nem végeztek átfogó kutatást a fognyaki anatómia témakörében, de már így is sokkal jobban illeszkedő pótlások voltak készíthetőek ezzel, mint egy körszimmetrikus gyári csavarral. Ez a termék ma már nem elérhető a piacon. Jelenleg 3 anatómikus ínyformázó csavarrendszer kapható kereskedelmi forgalomban. Ezek a Cervico VPI (VP Innovato Holdings LTD, Cyprus), az Anatotemp (Buckeye Medical Technologies LLC, United States) és a Contour Healer (Contour Healer LLC, United States).

A Cervico VPI gyakorlatilag egy öntőforma készlet, ami segít a gyári ideiglenes implantátumfejeket egyéni kompozit ínyformázó csavarokká alakítani. Több különböző anatómiai formát és méretet is tartalmaz, valamint az implantátum tengelyállását is valamennyire figyelembe veszi a formaválasztásnál. Hátránya, hogy a sebésznek kell elkészítenie az ínyformázó csavart, illetve az arra érzékenyeknél a nem tökéletesen polimerizált kompozit anyag irritációt okozhat. Az Anatotemp és a Contour Healer gyári, műanyag anatómikus ínyformázó csavarokat kínál több népszerű implantátumrendszerhez, a Cervico VPI-hez képest korlátozott méretválasztékban.

Az említett rendszerek nagy előrelépést jelentenek, de sajnos a szakirodalomban kevésbé képviseltetik magukat, illetve a gyártók nem támasztják alá a kínált formákat tudományos publikációkkal.

Elmondható, hogy még mindig várat magára egy jól használható és tudományos alapokra támaszkodó ínyformázó csavarrendszer. 2019 óta a Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Klinikával együttműködve dolgozunk egy általunk kidolgozott mérési módszerrel, amellyel nagy esetszámban vizsgálhattuk a természetes cervikális fognyaki anatómiát, hogy ennek segítségével jól használható anatómikus ínyformázó csavarokat tervezhessünk. A kutatás során több, anatómikus ínyformázó csavar is felhasználásra került (1. ábra).

1. ábra: Cervikális fognyaki anatómiát figyelembe vevő ínyformázó csavarkészlet.

A következő esetekben példákat szeretnék mutatni az emergencia-profil kialakítására a mindennapi gyakorlatban.

Három eset bemutatása: körszimmetrikus gyári ínyformázó csavar vs., egyéni kompozit ínyformázó csavar vs., titán anatómikus ínyformázó csavar
használatával
  1. Az első esetben egy Astratech Osseospeed TX (Dentsply Sirona, USA) implantátum került beültetésre, a műtétet követően körszimmetrikus gyári ínyformázó csavart használtunk. Gyári, zárt kanalas lenyomati fejjel vettünk lenyomatot. Az implantátumra készülő munka egy átmenőcsavaros fémkerámia korona volt. Megfigyelhetjük, hogy a gyári titánium ínyformázó csavar körül az íny megfelelően gyógyult, gyulladásmentes, kellően formázott. A készülő korona emergencia-profilját és nyaki kiképzését próbáltuk a lehető legjobban anatómikusra készíteni. Mégis korlátok közé vagyunk szorítva, ha nincs anatómikus emergencia-profilunk. A kész munka nyaki része erősen szűkül, és az ínyszélnél egy ék alakú rés keletkezik. Az elkészült pótlás esztétikailag nem megfelelő, észrevehető, hogy a korona nem illeszkedik megfelelően a többi foghoz. A pótlást nehezebb tisztán tartani, az étel beékelődése is várható (2. ábra).

    2. ábra: Gyári, körszimmetrikus ínyformázó csavar esetén gyakran keletkezik ék alakú rés a korona és az íny között.

  2. A második esetnél egy Camlog (CAMLOG Biotechnologies GmbH) implantátummal és egy gyári körszimmetrikus ínyformázó csavarral érkezett hozzánk a páciens. Fontos volt számára, hogy a készülő korona minél jobban illeszkedjen a környezetébe. Ezt anatómikus emergencia-profil nélkül nem tudtuk volna megvalósítani. Úgy ítéltük meg, hogy nincs elegendő volumen a lágyszövet megfelelő formázásához, ezért a gyári ínyformázó csavart lecseréltük egy individuális kompozit ínyformázó csavarra, amit egy ideiglenes fejre építettünk a szék mellett. Az ínyformázó csavar cseréjével egy időben borítéklebenyt képeztünk, és saját kötőszöveti graftot, illetve accelluláris dermális mátrix xenograftot (Mucoderm, Botiss Biomaterials GmbH) ültettünk az implantátum mellé. Az ínyformázó csavar megfelelő kiképzésének köszönhetően a papillákat is ki tudtuk alakítani a későbbi koronához. A kész munka tökéletesen illeszkedik a fogazatba. Nem szembetűnő, hogy nem egy természetes fogra készült a pótlás, hanem egy jóval kisebb nyaki átmérővel rendelkező implantátumra (3-4. ábra).

    3. ábra: Gyári, körszimmetrikus ínyformázó csavar cseréje egyéni kompozit ínyformázóra, ezzel egy időben végzett Mucograft és saját kötőszöveti graft beültetése.

    4. ábra: 2 évvel az ínyformázást és a graft beültetését követően a lágyszövet megfelelően formázott, a papillák kitöltik a korona és a fogak közti helyet, ék alakú rés nem alakult ki a korona nyaki részénél.

  3. A következő esetnél a foghiány területén kialakult csont- és lágyszöveti hiány nem tette lehetővé, hogy az implantációval egy időben az emergencia-profil kialakítását is elkezdjük. A beültetett implantátum mellett titánháló (3D Builder, Bionika, Magyarország) segítségével csontpótlást végeztünk. A gyógyulási időt követően az implantátumot felszabadítottuk. és a titánhálót eltávolítottuk. Az implantátum mellett az ínyt kötőszöveti graft segítségével vastagítottuk, és ezzel egy időben egy általunk kifejlesztett titán gyógyulási csavarral formázni kezdtük. 1,5 hónap ínyformázást követően a gyógyulási csavar formájának megfelelő formájú, zárt kanalas lenyomatvételi elemmel lenyomatot vettünk, majd egy átmenő-csavaros monolitikus cirkonkorona készült az implantátumra. Az elkészült korona kitölti a megformázott emergencia-profilt, természetes hatást kelt, formája nem kedvez az étel beékelődésének (5-6-7. ábra).

5. ábra: Az implantációval egy időben végzett kontúr augmentáció 3D Builder titánháló segítségével.

6. ábra: Az anatómikus titán ínyformázó csavar és a hozzá tartozó lenyomati fej, mellyel átvihetjük a mintára a kialakított emergencia-profilt.

7. ábra: A kiindulási állapot és a végleges pótlás átadása között 8 hónap telt el.

Általánosan kijelenthető, hogy a megfelelően formázott emergencia-profil legalább annyit számít egy implantátumra készülő korona esetében, mint a korona anyaga vagy színe. A jól kialakított implantátum körüli lágyrészek azonban nem csak a természetes megjelenéshez fontosak, de megelőzik az étel beékelődését, jobban tisztíthatóvá teszik a pótlást, és így hosszú távon magát az implantátumot is védik (8. ábra).

8. ábra: A gyári körszimmetrikus, az egyénileg kialakított és az anatómikus ínyformázó csavarokkal készült pótlások összehasonlítása. A második és a harmadik esetben nem alakult ki ék alakú rés a korona és az íny között.

Dr. Berkei Gábor