Megoldási javaslatok egy témára 

Az alábbiakban egy egyszerűen kivitelezhető, költségkímélő, mégis a funkciót-esztétikát messzemenően figyelembe vevő megoldást mutatunk be.

Fogatlan állcsont implantátumok segítsé­gével történő protetikai ellátására alapvető­en két lehetőség kínálkozik: implantátumokon rögzülő kivehető (1. a, 1. b ábra), illetve ki nem vehető pótlás (2. ábra). Kétségtelen tény, hogy eszté­tikai szempontok és a komfortérzés oldaláról vizsgálva az elvesztett fogak visszaszerzésé­nek „élményét” leginkább (az állcsont minősé­gétől függően) a 6-8 implantátumon rögzülő, cirkon-kerámiából készülő pótlások jelentik (3. ábra). Ezek a megoldások egyre gyakoribbak, azonban nem tartoznak a pénztárcakímélő megoldások közé.

1. a ábra: Felül hagyományos, öntött primer stég, alul CAD/CAM-technológiával mart titánstég.  1. b ábra: Szekunder lemez titánstégre. 2. ábra: Csavaros rögzítésű, cirkonvázas kerámialeplezésű híd. 3. ábra: Egyedi tervezésű és gyártású cirkonfejes cirkon körhíd.

1. a ábra: Felül hagyományos, öntött primer stég, alul CAD/CAM-technológiával mart titánstég.
1. b ábra: Szekunder lemez titánstégre.
2. ábra: Csavaros rögzítésű, cirkonvázas kerámialeplezésű híd.
3. ábra: Egyedi tervezésű és gyártású cirkonfejes cirkon körhíd.

A mindennapi gyakorlatot az örök kompromisszumkeresés jellemzi. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amelyeket jó szívvel, felelősséggel kínálunk és melyek a lehető legközelebb állnak az általunk optimálisnak ítélt megoldáshoz. Ugyanakkor  törekedni kell a költségkímélő módszerek alkalmazására.

Ezek egyike a digitális technika segítségével tervezett és kivitelezett, 4-5 implantátumon rögzülő, egysze­rűen elkészíthető, fémet nem tartalmazó, csa­varral rögzített pótlás.

Esetismertetés

Teljes felső foghiányban szenvedő beteg rögzített pót­lás igényével jelentkezett rendelőnkben. Az elsődlegesen számára felajánlott 8 implantátum beültetését és a rögzített cirkon/fém-kerámia híd elkészítését anyagi okok miatt nem vállalta. Mind­ezek után a beteggel közösen az 5 implantátumon csavarral rögzített pótlást választottuk.

Dent-Rootform implantátumok be­ültetése, majd reakciómentes posztoperatív szak után nyílt kanalas technikával lenyo­matot vettünk, mellyel az implantátumok ten­gelyállását nagy pontossággal meghatároztuk. A felkínált megoldáshoz az implantátumok po­zíciójának – az elfordulást gátló rendszer (hat lap) – meghatározása általában nem szükséges, hiszen az intermedier fejek jellemzően kör szimmetrikusak. Esetünkben, tekintettel a rendelkezésre álló technikai háttérre (Dentmill Frézközpont), intermedier fejekre sem volt szükség, egyszerűbbé, olcsóbbá és pontosabbá téve ezzel a konstrukciót.

Lenyomatvétel után a gipszminta digitalizálása és a váz megtervezése Dental Wings DWOS 7 Series optikai szkennerrel történt. A tervezést követően a vázat a Dentmill Frézközpont számára specializált, nagy pontosságú Primacon Medimill CNC-gépen (4. ábra), nagy nyomásszilárdságú és sűrűségű (1500 MPa) Kerox tömbből martuk ki. A végső szinterezést követően a cirkóniumváz (5. a–b ábra) köré felépítettük a műínyt, és beágyaztuk a kompozitfogakat (6–7. ábra). A pótlás kialakítása során külön figyelmet fordítottunk a tisztíthatóságra és a komfort fokozása érdekében a lehető legkisebb kiterjesztésre.

4. ábra: Primacon Medimill CNC-gépek, Dentmill Frézközpont.

4. ábra: Primacon Medimill CNC-gépek, Dentmill Frézközpont.

5. a ábra: Cirkónium primer váz. 5. b ábra: Cirkónium vázra elkészített fogpróba. 6. ábra: A kész munka  a mintán. 7. ábra: Az átadott munka a szájban a csavarok letömése után.

5. a ábra: Cirkónium primer váz.
5. b ábra: Cirkónium vázra elkészített fogpróba.
6. ábra: A kész munka a mintán.
7. ábra: Az átadott munka a szájban a csavarok letömése után.

A végeredmény egy kényelmes rögzített fogpótlás, ami rendszeres, évenkénti kontroll mellett sokáig problémamentes használatot biztosít.

Konklúzió 

A funkció és esztétika egyidejű figyelembe vételével, 4-5 implantátum beültetésével egy költséghatékony megoldást sikerült megvalósítani. A digitális technika és a nagy pontosságú gyártás lehetővé tette a felépítmény munkahézag nélküli precíz illeszkedését közvetlenül az implantátum platformra, kiküszöbölve ezzel a köztesdarab – intermedier fej – és öntéstechnika használatával óhatatlanul kialakuló, konstrukción belüli tisztíthatatlan tereket. A hagyományos protetikai leplezés pedig egy hosszú távon is könnyen karbantartható pótlást eredményezett.

Dr. Galambos Zsolt, Bíró Gyula Bánk, Hacker Péter