A héjakkal végzett kozmetikai rekonstrukcióknál kiemelten fontos, hogy a foganyag minél nagyobb részét megtartsuk. A pácienseket ilyen esetben gyakran tökéletesen egyedi, kézzel rétegezett héjakkal látjuk el. A fogtechnikus számára ilyenkor a természetes szín- és fényhatás precíz helyreállítása jelenti az igazi kihívást, miközben limitált a rendelkezésre álló hely. Erre a célra erős fényerejű leplezőkerámiára van szükség, mint amilyen pl. az új VITA LUMEX AC, amellyel csekély falvastagság esetén is remek fénydinamika érhető el. Fontos emellett, hogy az alkalmazott leplezőkerámia szakítószilárdsága is jó legyen, mert az ilyen finom rekonstrukciós munkánál ez teszi biztonságossá a manuális utómegmunkálást és a behelyezést. A következő esettanulmányban Marcio Breda fogtechnikusmester és dr. Estefânia Donato fogorvos (mindketten: Vitória, Espírito Santo, Brazília) mutatják be, hogyan láttak el egy női pácienst VITA LUMEX AC (VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország) leucit erősítésű, üvegkerámia leplezőanyagból készült, kiemelkedően esztétikus, kézzel rétegezett héjakkal. 

KIINDULÁSI HELYZET: A direkt provizórium a mock-up szilikonkulcsával készült.

Esetismertetés

Egy 35 éves női páciens azzal kereste fel a fogorvosi rendelőt, hogy elégedetlen felső frontfogainak esztétikájával. A klinikai vizsgálat során megmutatkozott a metsző élek szabálytalansága. A fogív és a gingiva formája nem volt harmonikus, és a hosszúság-szélesség aránya sem volt megfelelő. A korábbi defektusokat élettelen kompozit tömésekkel kezelték, a 11-es és 21-es fog elszíneződött. A páciens a fogív kiegyenlítésére, egységes fogszínre és a felső frontfogak egyedi, életkornak megfelelő megjelenésére vágyott. A választás a VITA LUMEX AC leplezőkerámiából készült, egyedileg rétegezett héjakkal végzett fogpótlásra esett.

Tervezés és előkészítés

Viaszmintázatot készítettünk, hogy a pácienssel átbeszélhessük az elérni kívánt állapotot. Kisebb módosítások után szilikonkulcsot készítettünk a viaszmintára, hogy folyásképes, ideiglenes kompozittal direkt mock-up-ot helyezzünk a szájba. Az eredménnyel a páciens és a kezelőorvos egyaránt elégedett volt. A felső frontrégióban helyi érzéstelenítést alkalmaztunk, majd a VITA classical A1-D4 színkulcs segítségével kiválasztottuk az A1-es fogszínt. A 13-23-as fogak teljes koronákhoz szükséges preparálása, a 11-es és 21-es fogak gingivális rezekciója és az alsó-felső állkapcson végzett lenyomatvétel után, a szilikonkulcs segítségével direkt provizóriumot készítettünk a szájban. A laborban mestermintát készítettünk tűzálló csonkokkal, és artikuláltuk az ellenoldali állcsontot. 

2. kép: Mesterminta készítése.

3. kép: A mesterminta alapján ki lehetett alakítani a tűzálló csonkokat.

4. kép: Az elkészült mesterminta készen áll a veneer előállítására.

5. kép: A mamelonok hangsúlyozása MAMELON saffron hozzáadásával.

A fényhatás megbízható helyreállítása

Először VITA LUMEX AC DENTINE A1 anyaggal helyreállítottuk a meghatározott alapszínt, majd TRANSLUCENT smoky-white színnel hangsúlyoztuk a centrális régiót. Az éli területeken TRANSLUCENT waterdrop felhordásával volt integrálható a kékes fényhatás. A mamelonok anatómiáját MAMELON saffron segítségével tudtuk helyreállítani. Ezt követően került sor a hat veneer végső formájának kialakítására kékes-transzlucens ENAMEL light anyaggal, amivel a zománc szín- és fényhatása precízen rekonstruálható. A kerámiát a rétegezés teljes folyamata alatt nagyon precízen lehetett mintázni, köszönhetően kitűnő stabilitásának, ami a kerámiarészecskék kitűnő mikrofogazottságának tudható be. Kiégetés után az ostyavékony héjak alaktartása kitűnőnek bizonyult. A készrevitel finom gyémántcsiszolókkal, valamint polírozással történt, így forma, textúra és csillogás szempontjából teljesen természetes eredményt értünk el. 

7. kép: A hat héj már a mestermintán is abszolút természetesnek hatott.

8. kép: Kiegyensúlyozott kromacitás és transzlucencia.

9. kép: A fogív kialakítása az esztétikai szabályoknak megfelelően történt.

10. kép: Az ajakvonal és a metszőélek harmóniában állnak egymással.

Eredmény: természetes élénkség

Már az első próbánál megfigyelhető volt a páciens lelkesedése, így a végső beillesztéshez kofferdámot helyeztünk el. A fog keményszövetének megfelelő kondicionálása, ill. a héjak fluorsavas maratása és szilanizálás után a veneert rögzítő kompozittal teljes adhezív módon rögzítettük. A korlátozott helyviszonyok ellenére a VITA LUMEX AC kerámiából készített héjakat kitűnő fénydinamika és remek mélységi színhatás jellemezte. 

Marco Breda (Brazília)
Forrás: Dental Visionist 2.9, 2019