Azonban ne kerülje el a figyelmünket, hogy a magas esztétikájú kompozit helyreállítások lényeges erőfeszítést kívánnak, beleértve az egyénre szabott, többszínű rétegzést. Ám ezen high-end helyreállítások aránya az összes behelyezett kompozittöméshez viszonyítva nem túl magas. Hátsó fogakban a fogorvosok gyakran alkalmaznak egyszínű kompozitot gazdasági okokból. Ez minden gond nélkül megoldható, mert a mai kompozitok színei elég jól illeszkednek a környező fogszövethez. Ez a koncepció elfogadható költségű esztétikus poszterior kompozittöméseket kínál. Azonban az egyszínű töméseket is rétegenként kell behelyezni, mint minden univerzális kompozit helyreállítást, hogy elérjük az optimális polimerizációt. Hogy a fogszínű tömések elkészítéséhez szükséges időt és erőfeszítéseket csökkentse, ugyanakkor biztosítsa a hosszan tartó esztétikus adhezív helyreállításokat, a Dentsply cég egy új bulk-fill anyagot fejlesztett ki, ez az SDR Smart Dentin Replacement. Ez a cikk bemutatja, hogyan készítsünk esztétikus helyreállítást néhány lépésben a napi gyakorlatban az SDR és Ceram•X mono+ kompozitokkal, valamint az XP Bond adhezívrendszerrel.

A kompozitok anyagtana
A kompozitokat általában a töltőanyag-részecskék mérete alapján osztályozzák. A legszélesebb körben használtak manapság a hibrid, a mikrohibrid, valamint a mikrotöltésű kompozitok. A nanotöltésű kompozitok, amilyen a Ceram•X mono+, az ebben a cikkben használt Dentsply termék is, „kilógnak” ebből az osztályozásból. A fő töltőanyagrészecskék átlagos mérete 1–10 μm a hibrid kompozitokban, <0,4 μm a mikrotöltésű kompozitokban és 0,4–1 μm a mikrohibrid kompozitokban. A nanotöltésű kompozitok nanorészecskéket tartalmaznak átlagosan 2,3 nm-es méretben, nanotöltőanyagot átlagosan körülbelül 10 nm-es méretben, valamint üveg-kerámia töltőanyagot átlagosan körülbelül 1 μm-es méretben. A kompozitok konzisztenciájuk vagy funkciójuk szerint is osztályozhatók. Ez a fajta besorolás megkülönböztet anterior, poszterior (univerzális) és folyékony kompozitokat. Az anterior kompozitokkal valóban természethű megjelenésű helyreállítások készíthetők, ha tökéletesen rétegzik őket, továbbá magas, hosszan tartó fényre polírozhatók. Az univerzális kompozitok adekvát mechanikai stabilitást és esztétikát biztosítanak premolárisokban, illetve molárisokban, sőt elég esztétikusak lehetnek anterior helyreállításokhoz, ha inkrementumokban applikáljuk őket. A rétegzéses technika többlet-erőfeszítést kíván, de alkalmaznunk kell, hogy megfelelő polimerizációt és jó széli záródást érjünk el. Folyékony kompozitokat eddig csak vékony rétegekben használtak üregek alábélelésére, kiterjesztett barázdazárásra vagy terhelésnek ki nem tett területeken I. osztályú üregek ellátására. Ennek oka a nagymértékű térfogati zsugorodásuk, ami magas polimerizációs stresszt eredményez, illetve nem kielégítő nyomásellenállásuk, valamint alacsony abráziós ellenállásuk. Mivel az alacsony viszkozitású kompozitok széles körben alkalmazhatók, ugyanakkor könnyen dozírozhatók, illetve behelyezhetők, a Dentsply cég poszterior helyreállításokhoz kifejlesztett egy „univerzális kompozit” anyagtípust, amelyet „SDR Smart Dentin Replacement” néven hozott forgalomba.

Az SDR Smart Dentin Replacement tulajdonságai és előnyei
Az SDR Smart Dentin Replacement alacsony viszkozitású, fényre kötő kompozit tömőanyag. Konzisztenciája folyékony, de különbözik a konvencionális folyékony kompozitoktól mind gyakorlati alkalmazhatóságát, mind fizikai tulajdonságait tekintve. Az üveg töltőanyag aránya 68 súlyszázalék. Az SDR segít a raktárkészletek racionalizálásában, mert egy transzlucens színárnyalatban kapható, ami a környező fogszövethez nagyon jól alkalmazkodik. Emellett, a végeredmény esztétikai minőségét elsősorban az SDR-réteget befedő kompozitréteg színe határozza meg. Az SDR-t specifikusan a dentin pótlására fejlesztették ki, I., II. osztályú üregekhez. Nagy tömegben behelyezhető és polimerizálható egészen 4 mm vastagságú inkrementumokig, miután a kavitást adhezívvel kezeltük. A polimerizációs stressz – ami az adhezívréteghez való kötés minőségéért felelős fő tényező – 50%-kal vagy még többel csökkent a versenytárs termékekkel összehasonlítva. Az alacsony viszkozitás biztosítja a tökéletes adaptációt a kavitás falaihoz még nehezen hozzáférhető területeken is. Hogy az abráziós ellenállást és a nyomásellenállást maximalizáljuk a poszterior régióban, a zománcréteget hagyományosan kell helyreállítani egy maximum 2 mm-es univerzális vagy nanotöltésű kompozitréteggel, például Ceram•X-szel.

Az SDR Smart Dentin Replacement előnye az egyszerű, gyors, költséghatékony applikációs technika mellett a nagyon alacsony, 1,5 MPa-os polimerizációs stresszérték (a folyékony kompozitok idevonatkozó átlagos stresszértéke: 3-4 MPa), a maximálisan alkalmazható rétegvastagság, ami 4 mm, valamint a kompatibilitás minden metakrilátbázisú adhezív rendszerrel. A döntő lépés az SDR – mint dentinpótlásra való bulk-fill kompozit – fejlesztésében a polimerizációs stressz csökkentése volt speciális polimerizációs modulátorral, ami reakcióba lép a fotoiniciátor kámforkinonnal, miközben a fellépő stresszt az anyagon belül elosztja és csökkenti, a konverzió arányának vagy a keresztkötések számának csökkentése nélkül. A Mainzi Egyetemen, Németországban végzett vizsgálatban a kutatók három fő következtetésre jutottak. Az SDR zsugorodási stresszértéke szignifikánsan alacsonyabb, mint két másik piacvezető folyékony anyagé. Az SDR alacsony viszkozitása nem eredményez magas zsugorodási stresszt, ellentétben a többi vizsgált alacsony zsugorodású kompozittal. Az SDR határozott előnyöket mutatott a kezelhetőség tekintetében, különösen kis kavitásoknál és alámenős üregeknél, ahol univerzáliskompozitok használatakor a legvalószínűbben keletkeznek levegőzárványok.

Konklúzió
Az SDR Smart Dentin Replacement
egy olyan kompozit, amely gyors és költséghatékony technikát biztosít a magas minőségű, esztétikus, hosszan tartó adhezív poszterior helyreállítások készítésénél. Az SDR általában lehetővé teszi a helyreállítás dentinmagjának felépítését egy lépésben. Az okkluzális zománcréteg kialakítása történhet Ceram•X mono+-szal vagy bármely más MMA-bázisú univerzális kompozittal. Mind az SDR, mind a Ceram•X mono+ jól alkalmazkodik a környező fogszövet színéhez.