Pácienstanfolyam Hans-Jürgen Joit fogtechnikusmesterrel

A magas transzlucenciájú cirkon-oxid és megfelelő leplezőkerámiák kombinációjának két éve jelentkező új lehetőségeit még mindig nem használja ki minden laboratórium. Hogyan funkcionálhat ez – ezt mutatta meg Hans-Jürgen Joit fogtechnikusmester Düsseldorfból élő rétegzőtanfolyamán egy pácienseset kapcsán.

A fogtechnika csodájának döntő részét a művészi aspektusok és a kézügyesség kombinációja okozza. Szinte semmilyen másik fogtechnikai munkánál nem olyan egyértelmű ez, mint frontfog leplezésénél. Végül is az egyesek, kettesek és hármasok a mindenkori fogazat reklámtáblái, ők okozzák a híres „első benyomást”, amit maga után hagy az ember. Ezen okból az esztétikai nézőpontok különösen lényegesek.

1. ábra: A kiindulási helyzet: négy ellátandó felső frontfog. 2. ábra: Négy koronát terveztünk a restaurációhoz cirkon-oxidból (Cercon ht) – itt még égetés előtt.

1. ábra: A kiindulási helyzet: négy ellátandó felső frontfog.
2. ábra: Négy koronát terveztünk a restaurációhoz cirkon-oxidból (Cercon ht) – itt még égetés előtt.

A pácienstanfolyam célja – amelyen négy frontfogat láttunk el – az volt, hogy a prémium-cirkon-oxid (Cercon ht, DeguDent) fényoptikai potenciálját kiemeljük és érvényesíteni hagyjuk (1. ábra). Az előadó által javasolt, hölgypáciensnek készített restauráció mellett a résztvevők párhuzamosan saját munkáikat rétegezték. Mindegyikhez négy koronát frézeltünk cirkon-oxidból (Cercon ht). Ezeket az égetés előtt lefújtuk és megtisztítottuk (2. ábra). A leplezéshez a tanfolyami résztvevők speciálisan a vázanyaghoz illesztett kerámiamasszákat használtak (Cercon ceram love, DeguDent). Először egy háromszínű rétegzést hordtunk fel (3. ábra). Már itt megmutatkozott a vázalapanyag jelentős előnye az opakos anyagokkal szemben: a fény jobban átfut a testen, különösen a széli területeken. Az itt értelemszerűen fellépő szürkeségi értékek tompítására ezt a területet az ID3 és a Sunset massza keverékével fedtük le. Ezeken a területeken a kis rétegvastagság a továbbiakban is erőteljes színtelítettséget tett szükségessé (chroma). Ahhoz, hogy további fényt húzzunk a széli területre, még egy kevés Flu2 anyagot is kevertünk. Az opakdentin használatával sikerült elérni a világossági érték harmonikus átmenetét a váz területétől egészen az éli szélekig.

3. ábra: Nem csak a francia nyelvű világban szeretik nagyon a trico­lor rétegzést. 4. ábra: A centrális területeket Flu1 és OD0 segítségével világosítottuk.

3. ábra: Nem csak a francia nyelvű világban szeretik nagyon a trico­lor rétegzést.
4. ábra: A centrális területeket Flu1 és OD0 segítségével világosítottuk.

A hölgypáciens kívánságának megfelelendő és egyidejűleg a természetes színlefutás eléréséért a központi területeket Flu1 és Od0 anyaggal világosítottuk (4. ábra). Nagyon fontos volt már ebben a fázisban kidolgozni az incizális elcsavarodást (5. ábra), mert csak így nyerhet a későbbi élrétegzés kellő mélységet.

5. ábra: Már ennél a lépésnél nagy figyelmet kell fordítani az incizális csavarodásra. 6. ábra: D2 és D3 dentin váltakozó rétegzésével támogatjuk az incizális transzlucenciát.

5. ábra: Már ennél a lépésnél nagy figyelmet kell fordítani az incizális csavarodásra.
6. ábra: D2 és D3 dentin váltakozó rétegzésével támogatjuk az incizális transzlucenciát.

A fognyaki területen erősebb dentint építettünk fel, ebben az esetben A2-t. Az incizális transzlucenciát ismét mélyből ható szürke értékekkel támogattuk. Ennek céljára D2 és D3 dentint cserélgetve hordtunk fel (6. ábra). A kívánt világossági értékhez centrálisan A1 dentint használtunk (7. ábra). A következő lépésben a fogformát E2 és E3 élek folyamatosan cserélt rétegzésével hosszabbítottuk meg (8. ábra). A mamelonok és szekunder dentinek effektusait ID0-val vagy ID3-mal ábrázoltuk. A formát végül különböző él-, transzpa- és opálmasszákkal egészítettük ki (9. ábra). Mindegy, éli lefutás, incizális elcsavarodás, vagy a masszák dimenzionálása: mindig csak az jön ki a kályhából, amit beletettünk (10. ábra).

7. ábra: A középpontban A1 dentin okoz fényességet. 8. ábra: Élmasszákkal hosszabbítjuk meg  a kívánt fogformát.

7. ábra: A középpontban A1 dentin okoz fényességet.
8. ábra: Élmasszákkal hosszabbítjuk meg
a kívánt fogformát.

9. ábra: A formát különböző él, transzpa- és opálmasszákkal tesszük teljessé. 10. ábra: A rétegzett munka él felől, égetés előtt.

9. ábra: A formát különböző él, transzpa- és opálmasszákkal tesszük teljessé.
10. ábra: A rétegzett munka él felől, égetés előtt.

Aproximálisan élmasszákkal egészítettük ki a rétegzést, míg cervikálisan a már korábban előkészített keverékkel dolgoztunk (11. ábra). Égetés után szépen felismerhető volt a kívánt kaméleon-, jobban mondva kamuflázshatás (12. ábra). A környezetbe illeszkedést a szélen és aproximálisan erőteljes dentinhatás-fokozással, a középpontban világosságiérték-erősítéssel, valamint incizális irányban a világosság csökkentésével értük el. Így a koronák nemcsak fényerejükkel értek el hatást, hanem gond nélkül illeszkedtek környezetükbe is. A tudatos előmunkálatokat követően, a javítóégetés után már csak az approximális érintkezéseket kellett megmunkálni (13. ábra). Már a 22-es próbájánál világos volt (14. ábra): annak ellenére, hogy a világossági érték a közép felé emelkedik, a 23-as foghoz folyamatos az átmenet. Meziálisan látható az approximális záróléc, a fogformát mégis a labiális felület határozza meg. A hölgypácienssel folytatott megbeszélést követően az előadó a kész munka világosságát a már korábbról a szájban található felső fogpótláshoz illesztette (15. ábra). A négy cirkon-oxid korona harmonikus átmenetet képez a kromatikusan erőteljes hatástól a transzparenciáig, mélységében mégis kiemelkedő.

11. ábra: Az egyik koronarészlet felvétele. 12. ábra: Gyakran idézett, és itt látható is  a kaméleonhatás.

11. ábra: Az egyik koronarészlet felvétele.
12. ábra: Gyakran idézett, és itt látható is
a kaméleonhatás.

13. ábra: Javítóégetés után – csak az approximális érintkezéseknél van szükség apró utómunkálatokra. 14. ábra: A 22-es korona folyamatos átmenete a 23-as természetes foghoz.

13. ábra: Javítóégetés után – csak az approximális érintkezéseknél van szükség apró utómunkálatokra.
14. ábra: A 22-es korona folyamatos átmenete a 23-as természetes foghoz.

15. ábra: A kész munka a hölgypáciens szájában. 16. ábra: A tanfolyami résztvevők munkái is…

15. ábra: A kész munka a hölgypáciens szájában.
16. ábra: A tanfolyami résztvevők munkái is…

Igazán csúcsmunkákat készítettek a tanfolyami résztvevők is (16–18. ábrák). Mindenki képes volt a koncepciót saját stílusához illeszteni. Újra bebizonyosodott: a fogtechnika, ha nem a komputerből érkezik, mindig egyedi.

17. ábra: … meggyőzőek a maguk módján… 18. ábra: A leírt esetben így mutatkozik meg látványosan a fogtechnika egyéni oldala

17. ábra: … meggyőzőek a maguk módján…
18. ábra: A leírt esetben így mutatkozik meg látványosan a fogtechnika egyéni oldala

Összefoglalás

A prémium-cirkon-oxidból (Cercon ht, DeguDent), és az arra illeszkedő leplezőrendszerekből (Cercon ceram love, Cercon ceram Kiss, DeguDent) készülő ellátások a megvalósítási lehetőségek széles spektrumát kínálják a fogtechnikus számára. A helyes technikával olyan eredményeket érhetünk el, amik a legmagasabb esztétikai kívánalmaknak is megfelelnek, amelyekkel a páciensek maximálisan azonosulni tudnak. Döntő faktornak mutatkozik a transzlucens vázanyag és a hozzá kifejlesztett kerámiamasszák kombinációja. Ezek összjátékával kiemelkedő fényvezetés, illeszkedő színlefutású és csodálatos színmélységű munkák realizálhatók.

Hans-Jürgen Joit
Forrás: Das Dental Labor 2014/1