Jelen beszámoló egy újabb mélyhúzó készülék bemutatásával foglalkozik, valamint ezen túlmenően termo-plasztikus fóliák kidolgozására vonultat fel néhány példát. Hétköznapjainkban egyre komolyabb szerepet játszanak a digitális multifunkcionális készülékek, és az effajta berendezésesek kezelése és funkciója. A Dreve cég új mélyhúzó készüléke koncepcionálisan a nyomósablonos eljárás mellett a küvettában történő préseléses eljárásra is alkalmas és nem utolsó sorban hidegpolimerizáláshoz polimerizációs készülékeként is alkalmazható. Valamennyi programozható paraméter, például a felfűtés illetve a lehűlés ideje egy könnyen áttekinthető kijelzőn megfigyelhető illetve ellenőrizhető.

Minőségbiztosítás a mélyhúzó fólia kódjának beszkennelése által

Ugyanazon anyagok (mélyhúzó fólia) és készülékek (mélyhúzó készülék) felhasználása mellett ugyanazon személyzet (fogtechnikus) által a technológiai utasítások (kezelési útmutató) maradéktalan betartása mellett legyártott termékek részben igen változó minőséggel készülnek. Ez többnyire az időfaktoron múlik, amely a tapasztalatok szerint többnyire itt van a „nyakunkon”.

Mindennek ellenére – a felhasznált anyagokból készülődő termék rovására – mégis megrövidülnek a felfűtési ill. lehűlési idők, amelyeket a készülék gyártója előírt. A készülékgyártók, nevezetesen a Dreve cég, ennek a pontatlanságnak az új Drufomat scan alkalmazásával véget vetett, ráadásul az adott fóliák csomagolásán lévő kódok leolvasása révén, közvetlenül beolvasódik a nyomósablonos technika-alapú mélyhúzó készülék agyába, és ezzel automatikusan programozódik az adott mélyhúzó folyamat megfelelő előmelegítő és lehűtő fázisának ideje (1. ábra).

1. ábra: A megfelelő kóddal ellátott fóliacsomagolásról az adatokat beolvashatjuk a Drufomat scan készülékbe. 2. ábra: A két küvettarész a viaszminta kiforrázását követően.

1. ábra: A megfelelő kóddal ellátott fóliacsomagolásról az adatokat beolvashatjuk a Drufomat scan készülékbe.
2. ábra: A két küvettarész a viaszminta kiforrázását követően.

Küvettás présfolyamatok

Présbetét beiktatásával pneumatikus préssé átalakíthatjuk és hasznosíthatjuk a készüléket. Kettő és hat bar között változóan beállítható a nyomásérték. Ennél fogva a fogtechnikában és a fogszabályozásban felmerülő présfolyamatokat professzionálisan egy hidraulikus préshez hasonlóan ezzel a multifunkciós készülékkel elvégezhetjük.

A készülékkel ezek szerint küvettás módszerrel a harapásemelő síneket addíciós kötésű Odontosil szilikon – szintén Dreve termék – anyagából, valamint fóliás eljárással nyomósablonos technológiával is elő lehet állítani. A présfolyamathoz a viaszból modellált helyfenntartókat küvettába kell beágyazni.

Az ezt követő munkalépések a következők: a viaszmintázat kiforrázása (Labormat TH /Dreve/ 2. ábra), az Odontosil az üreges formába applikálásával és a két küvetta összepréselésével (3. ábra) a harapásemelő elkészítése (4. ábra).

3. ábra: A Drufomat scan az integrált présbetéttel és a présfolyamat alatt álló küvetta.

3. ábra: A Drufomat scan az integrált présbetéttel és a présfolyamat alatt álló küvetta.

4. ábra: Küvettás préseljárással Odontosil anyagból készített szilikonos harapásemelő sín..

4. ábra: Küvettás préseljárással Odontosil anyagból készített szilikonos harapásemelő sín..

Nyomáspolimerizálás

Prés-polimerizációs betét a beágyazó anyag betömörítését teszi lehetővé az öntőküvettákban. A technológiában jártas fogtechnikus számára a „víz nélkül” – utalás természetes. A hidegpolimerizációs anyagok polimerizálásához a polimerizáló kuktához hasonló módon természetesen meleg vízzel készítik elő (5–6 ábrák). A kukta a már működő laborok szinte kötelező tartozéka, azonban a szerző véleménye szerint előnyös a polimerizációs készülékként való hasznosíthatósága, ráadásul akár termo-plasztikus fóliák kidolgozása nyomósablonos technika eljárásával történik, amely főleg a síntechnológiában hidegpolimerizálással kombinálható. A „kombinált” sínek különböző anyagokból történő előállítása során azonban figyelembe kell venni az alkalmazott fóliák kémiai és fizikai tulajdonságainak esetleges különbözőségét is, hogy a legjobb minőségű sínt kapjuk.

5. ábra: A vízzel töltött és egy fogpótlással bemutatott polimerizációs betét, amely kényelmesen és egyszerűen behelyezhető a multifunkciós készülékbe. 6. ábra: A Drufomat scan készülék integrált polimerizációs betéttel készen áll a polimerizálás folyamatára.

5. ábra: A vízzel töltött és egy fogpótlással bemutatott polimerizációs betét, amely kényelmesen és egyszerűen behelyezhető a multifunkciós készülékbe.
6. ábra: A Drufomat scan készülék integrált polimerizációs betéttel készen áll a polimerizálás folyamatára.

A modellek elhelyezése

A mélyhúzás folyamatához a minta, ahogy ez a mélyhúzó technológiában ismeretes, méretének megfelelően a Drufomat scan egyenes alaplemezére helyezhető (7. ábra) vagy az ehhez tervezett granulát-tokban (8. ábra) beágyazható.

„Közismert, bevált és újdonságok” a mélyhúzó fóliák területén. Mivel a fogszabályzós fogtechnikus munkakörében azért újoncok is akadnak, a tulajdonképpen a „közismert és bevált” csoportba sorolandók akár „újdonságként” is hathatnak a mélyhúzó fóliák meglehetősen széleskörű választékában.

7. ábra: A Drufomat scan készülék egyenes alaplemezére helyezett minta. 8. ábra: A nyomó sablonos készülék granulát-tokjába beágyazott minta.

7. ábra: A Drufomat scan készülék egyenes alaplemezére helyezett minta.
8. ábra: A nyomó sablonos készülék granulát-tokjába beágyazott minta.

A termo-plasztikus anyagok mélyhúzó eljárással történő megmunkálása évek óta része a fogszabályzós fogtechnikának. Ez különösen igaz a

– harapásemelő sínek, harapásvezető sínek, fogfehérítő sínek,
– módosított GNE-készülékek – Knirscher-sínek,
– gyógyszeres sínek – miniplaszt-sínek,
– helyfenntartók – retenciós lemezek – retenciós sínek,
– indirekt ragasztáshoz készült sínek,
– fogállás korrekcióját illetve kötést szolgáló sínek előállítása esetében.

1 tablazat

A sínek elkészítése során (például a „Paulus-sín”) és/ vagy helyfenntartó készülékek (positioner) esetében fóliákat laminálnak. Ilyenkor feltétlenül figyelembe kell venni az esetlegesen szükséges tapadásközvetítő (primer) használatát.

Az egyes mélyhúzó fóliák vastagságát a szerző tudatosan nem vette figyelembe, ugyanis a kezelő fogorvos utasítása nem ritkán eltérhet a fólia-gyártó által ajánlott feltételektől. Ezen túl mutató információkat a www.dreve.com címe alatt találhatunk.

Összegzés

Az adott fóliák beszkennelésével a mélyhúzott termék minősége jelentősen javítható a Dreve cég új, a nyomósablonos technika elvén alapuló Drufomat scan elnevezésű mélyhúzó készülékének alkalmazásával. A gyártótól már a fogtechnikában jól megszokott módon ezt a készüléket is multifunkciós koncepcióval fejlesztette, és ily módon helytakarékosan akár küvettás eljárásban pneumatikus présként is (beágyazott helyfenntartók) és/vagy hidegpolimerizációs anyagok polimerizáló készülékeként is hasznosítható. Mivel a mélyhúzó eljárásban használatos fóliák különböző vegyi alapanyagokon alapulhatnak, megfelelő listával követhetővé válik, hogy vajon milyen fóliák alkalmasak például akrilát-anyagokkal való együttes felhasználásra, vagy éppen melyik laminálható illetve melyik sterilizálható magas hőmérsékleten.

Kuno Frass (Németország)
Forrás: Dental Press