EGY KOMPLEX ESET – VIRTUÓZ MEGOLDÁSSAL

Aki tökéletes fogpótlást akar előállítani, annak alapvető ismeretekre van szüksége – az esztétika terén is, sőt különösen ott –, valamint kézművesképességekkel kell rendelkeznie. Hogy Oliver Brix kiváló értője és tudója mindennek, azt ismét bebizonyítja új, „Fascinating All-Ceramics” (A lenyűgöző fémmentes kerámia) című könyvében. Ebben dokumentálja az alábbi esetet.

A női páciens ellátására workshop keretében került sor Münchenben. Kiterjedt tömések, nem kielégítő esztétika, erős abrázió és a labiális felszín csökkenése jellemezte a helyzetet, amit az 1. ábrán látunk. A minimálinvazív módon, a fog keményszövetének maximális megtartásával végzett preparációt a 2. és 3. ábrák mutatják. A rendelkezésre álló helyet szilikonkulcs segítségével állapítottuk meg (4. ábra).

1. ábra: Frontfogak helyzete. 2–3. ábrák: Minimálinvazív preparáció a fog keményszövetének maximális megtartásával. 4. ábra: Rendelkezésre álló hely megállapítása szilikonkulccsal.

1. ábra: Frontfogak helyzete.
2–3. ábrák: Minimálinvazív preparáció a fog keményszövetének maximális megtartásával.
4. ábra: Rendelkezésre álló hely megállapítása szilikonkulccsal.

Ez alapján választottuk ki a megfelelő anyagot. Az 5. és 6. ábrák a koronák és héjak viaszmintázatát mutatják, valamint azok felcsapozását (7. ábra). Nagyon fontos, hogy mindig betartsuk a gyártó utasításait, ezért ajánlom figyelmükbe az e.max használati útmutatókat! Az önkényes értelmezés és a kerülő utak óhatatlanul problémákhoz vezetnek.

5–6. ábrák: Koronák és héjak viaszból.

5–6. ábrák: Koronák és héjak viaszból.

A 8. és 9. ábrák a lepréselt és kidolgozott LT-vázakat mutatják be. A színharmonizáció már ebben a stádiumban jól felismerhető.

7. ábra: Viaszmintázat felcsapozva. 8–9. ábrák: LT-ből préselt kész vázak.

7. ábra: Viaszmintázat felcsapozva.
8–9. ábrák: LT-ből préselt kész vázak.

A fényre égetés és polírozás után bepróbálás következik (10. ábra). A nyerségetés próbáját személy szerint nem tartom szükségesnek. Csak abban az esetben meghatározható és értékelhető a szín, ha egyszerre kidolgozott a forma és a felszín. Ez megköveteli, hogy megadjuk a kerámia végleges formáját, és akár folytathatjuk is a folyamatot a fényre égetéssel. Amennyiben további korrekciókra van szükség, azokat ebben a stádiumban még mindig elvégezhetjük. A 11. ábra a teljes fogpótlást mutatja, amely koronákból és héjakból áll, és amelyek színükben tökéletesen összehangoltak és egységesek.

10. ábra: Bepróbálás fényre  égetés után, manuális polírozás nélkül. 11. ábra: A koronákból és héjakból álló restauráció teljes színharmóniát mutat.

10. ábra: Bepróbálás fényre égetés után, manuális polírozás nélkül.
11. ábra: A koronákból és héjakból álló restauráció teljes színharmóniát mutat.

12. ábra: Az e.max rendszer sokoldalúságának köszönhetően mindegy, milyen komplex esettel állunk is szemben, megkönnyíti a mindennapi munkánkat.

12. ábra: Az e.max rendszer sokoldalúságának köszönhetően mindegy, milyen komplex esettel állunk is szemben, megkönnyíti a mindennapi munkánkat.

Az a lehetőség, hogy az e.max rendszerrel komplex eseteket oldjunk meg, rendkívüli mértékben megkönnyíti a laborok hétköznapjait és mindannyiunk életét (12. ábra).

Oliver Brix
Forrás: Das Dental Labor 2013/3