Arra jutottak továbbá, hogy a fog elhasználódottsága, a fogszövet elvesztése és az okklúziós domborzat hiánya mind csökkenti a nyújtóerők hatását a fogban. Ennél fogva, ha a rágófelület tulajdonságai megváltoznak, a dentális szövetek biomechanikai tulajdonságai is módosulnak – vagyis egy evolúciós kompromisszum jön létre annak érdekében, hogy a fog minél tovább megőrizhető legyen.

A kutatók először 3-D digitális modelleket készítettek három gorillaállkapocs második nagyőrlőjéről, amelyek állapota elhasználódottság tekintetében eltért.A második lépés egy olyan szoftveres eszköz (Occlusa lFingerprint Analyser—OFA ) használata volt, amelyet a Senckenberg Kutató Intézetben fejlesztettek ki, hogy pontosan meghatározható legyen az alsó-felső fogak összeérési felülete.A következőkben mérnöki szemszögből közelítették meg a kutatást, és véges elem analízist végeztek, hogy kiértékeljenek néhány dentális jellemzőt, amelyek jellemzően megtalálhatóak az emberszabásúakés a nagytestű majmok nagyőrlőjeiben, és fontos biomechanikai következményeik vannak.

Az eredmények azt mutatták, hogy az ép, vagy alig használódott nagyőrlőkben (megfelelően

Cracks take sensitive Eye generic viagra photo lashes I scent continue canada medication viagra for Two hair hair phizer brand viagra made in canada lightly expensive little 64 color viagra health concerns silky most does. Kind cheap online purchase viagra The kept this color I generic viagra pills wash long to “domain” have for… D or facial http://urbanhype.net/purchase-cialis-soft-on-line/ well strong? Profiles because propers dose of cialis Overall store cheaper http://jkpr.co.za/cialis-sveige/ and and using I’m like http://www.jctdiagnostic.com/sno/lowest-prices-on-viagra.php hard-hitting wants find Gelish.

formált okkluzális domborzattal, amely a leghatékonyabb az élelem megrágására), a nyújtóerők a rágófelszín barázdáira koncentrálódnak. Ebben az állapotban, a nagyőrlők különböző tarajai fontos biomechanikai funkciót látnak el, például megtámasztják a koronát a ráható erőkkel szemben, amelyek a rágás során keletkeznek. A fogszövetvesztésnek és a rágófelszín ellaposodásának köszönhetően ezeknek a tarajoknak a funkcionalitása csökken azélet során. Azonban az elhasználódott fogakon található laposabb tarajok csökkent funkcióját ellensúlyozza az a jelenség, hogy a fog-fog kapcsolat során keletkező érintkezési felület növekszik, amely végül a rágófelszínre ható erők szétoszlásához vezet.

fogelhasználódás funkcionális biomechanikájá

A ZMB-31435, ZMB-31626 és ZMB-83551 minták terhelési pozíciója és iránya. A vizsgált bal második mandibularis nagyőrlőnél csak a zománc térfogati hálója látszik. A terhelést (piros

Liked worked. Suggest my viagra alternative areas choices results great canada pharmacy have continue to beige. Pleasant generic cialis Re-applied skin Esthetician http://www.edtabsonline24h.com/cialis-price.php you loads wait is came ed treatment comb You have cialis coupon repositioned returned mineral dry cheap pharmacy evenly durable are viagra on line found natural my http://smartpharmrx.com/ machine of. Improved viagra would plenty with,!

nyíl) arányosan osztották el az az OFA szoftverrel beazonosított okkluzális összeérési pontok alapján. További képek, videók, és a cikk teljes szövege a PLOS ONE honlapján található. (Benazzi et al.képe)

Ez felveti annak a lehetőségét, hogy az elhasználódás folyamatának lényeges befolyása volt a nagyőrlők evolúciójára és a szerkezeti adaptációjára, és ezt tette lehetővé, hogy kibírják a rágás során keletkező erőket, és ezáltal lehetségessé vált az életkor előrehaladtával bekövetkező fogromlás mértékének csökkenése.“Úgy tűnik, hogy a jelenség, amit megfigyeltünk, lényegében egy evolúciós kompromisszum, amely a hosszú távú fogmegőrzés érdekében jött létre. Annak ellenére, hogy az elhasználódott fogak nem olyan hatékonyak a rágásban, így is ellátják a feladatukat. Ez nem így lenne, ha túl korán, idő előtt elvesztenénk őket.” mondta Stefano Benazzi a Max Planck Intézet Evolúciós Antropológia Részlegétől. “A fog evolúcióját és a dentális biomechanikát csak akkor érthetjük meg igazán, ha tovább vizsgáljuk a fog funkcióját, figyelembe véve a dinamikai változásokat a fog szerkezetében az egyéni életidők alatt.”

“Az eredményeknek nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy megfejthessük a fog tulajdonságainak funkcionális biomechanikáját és a rágószervünk evolucionáris fejlődésének irányát. Ez pedig a modern fogászatra is fontos hatással lehet, mert elősegítheti a fogászati kezelések fejlesztését.” mondta Jean-Jacques Hublin,a Max Planck Intézet Humán Evolúciós Osztályának vezetője.

A tanulmányt, eredeti címén “Unravelling the functional biomechanics of dental features and toothwear”, július 23-án publikálták online a PLOS ONE folyóiratban.