II. CAD/CAM Kongresszus
2014. május 30., SYMA Rendezvényközpont “C” csarnok, Montreal terem

9.30–11.00 I. rész
Előadók:
Diósi László: A digitális fogászat jövője
Falk György: A fogászati CAD/CAM technológia alapjai
Modor Gergely: A 3Shape CAD/CAM megoldásai
Langmár Zsolt: Cad/Cam technológia a fogszabályozásban
A 3D grafikus szoftverek gyakorlati felhasználása az orthodontia területén. Kezelési alternatívák virtuális modellezése. A 3D-nyomtatás és a virtuális fogmozgató szoftverek előnyei az átlátszó sínekkel történő „láthatatlan” fogszabályozás területén.
Dr. Urbán Gábor: Implantáció tervezése Implant-Assistant CAD rendszerrel

Témák:
• 3D szkennelés a kiinduló adatok biztosítására – gipszminták szkennelése, intraorális szkennerek lehetőségei, mint a digitális lenyomatvétel jövőbeli megoldása
• Digitális munkafolyamat a fogászatban;
• 3D nyomtatás fogászati alkalmazásai
• Fogszabályozás új alternatívái
• Mit jelent a CAM kifejezés, CAM gyártási folyamatok bemutatása;

11.00–13.00 3D nyomtatás, sablon készítés fogászati alkalmazásai (workshop)
Előadók: Falk György, Gnädig András, dr. Urbán Gábor

A 3D nyomtatás fogászati alkalmazásai közül bemutatásra kerül a gipszmodellt helyettesítő ún. „stone-modell” nyomtatása, az intraorális szkennerrel készült 3D adatok nyomtatása, az átlátszó fogszabályozó sínek készítésének részletei. Ez utóbbi témában külön kiemeljük a Maestro3D asztali szkenner bemutatását és a hozzá kapcsolódó Ortho Studio szoftvert is, amelyekre az a jellemző, hogy nincs éves kötelező frissítési díj.
Nagy hangsúlyt fektetünk a workshop alatt a fogászati implantációs fúrósablonok gyártási folyamatának részletes bemutatására, mivel a CT-felvételek napi használata egyre szélesebb körben terjed a fogászaton belül is. A CT-felvételekből számítógépes térbeli, háromdimenziós megjelenítés segítségével az adott beteg anatómiai adottságainak legjobban megfelelő implantátumot is ki lehet választani. Túl ezen lehetőség nyílik az adott típusú implantátum pontos térbeli elhelyezésére is – ha egy erre a célra kifejlesztett számítógépes programot, szoftvert használunk. A workshop keretein belül egy ilyen szoftver bemutatására kerül sor, amely szoftver kétféleképpen is teljesen nyitott rendszert kínál a fogorvosoknak. Egyrészt az implantátumok térbeli elhelyezésének háromdimenziós eredményeit a rendszerből ki lehet nyerni, és így lehetőség nyílik az operáció hatékonyságát és pontosságát biztosító fúrósablon továbbtervezésére, majd 3D nyomtatással történő hazai gyártására is.
A bemutatásra kerülő rendszer másik fontos tulajdonsága, hogy abból a szempontból is nyitott, hogy a szoftver implantátumokat tartalmazó adatbázisából nagyon sokféle gyártó implantátumaiból válogathatunk. Ez az adatbázis folyamatosan bővül. A workshop során bemutatásra kerül a fogra, ínyre és csontra illeszthető fúrósablonok alkalmazhatósága illetve ezek értelmes kombinációja is.

14.00-15.30 II. rész
Előadók:
Dr. Borbély Judit: Analóg vagy digitális? Lenyomati szkennerek ante portas
Minden fogorvos legfőbb célja tökéletesen illeszkedő, pontos fogpótlás készítése. Amilyen az alap, olyan az épület, szokták mondani és ez így igaz a fogpótlások készítésére is. Az elasztikus lenyomatanyag alapján készített konvencionális gipszminta erősen megkérdőjelezhető kiindulási pontja a fogpótlások elkészítésének. A lenyomatanyagok anyagtani sajátosságai, a lenyomatvétel körülményei, a mintakészítéshez alkalmazott anyagok és módszerek miatt lehetetlen visszaadni tökéletesen a lenyomatozandó terület információit, ebből következik, hogy az így elkészült minta is valamilyen mértékben torzítani fog. A munka azonban csak annyira lehet pontos, amennyire a lenyomat hűen tükrözte a szájképleteket.A CAD/CAM munkafolyamatok logikus kiindulási pontja az intraorális digitális szkennerrel vett lenyomat, hiszen az intraorális szkennerek a preparált fog 3D virtuális képét hozzák létre, így nem a gipszminta, hanem a fogak precíz digitális leképezésével nyert adatok számítógépes feldolgozása alapján készülhet a fogpótlás. A mechanikai és lézer szkennerek használata nem újdonság a fogászatban, a CAD/CAM rendszerek részeként már évek óta nélkülözhetetlen elemei a fogtechnikusok eszköztárának. A folyamatos fejlesztések és átalakítások eredményeképpen ezek ma már intraorális felhasználásra is alkalmasak és alapjaiban változtathatják meg a fogászati lenyomatvétel koncepcióját.Az előadás a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikáján használt digitális lenyomatvételi rendszerekkel (Cadent iTero, 3Shape Trios) szerzett tapasztalatokat ismerteti.

Dr. Csigi Tamás: Digital Dental Workflow
Az előadás összefoglaló képet ad a számítógép alapú fogászatról a CBCT scan-től az intraorál szkennelésen át , rámutatva a rapid prototyping elengedhetetlen szerepére, érintve a fogtechnikát, lézerszinter technológiát, traumatológiai koponya helyreállító műtéti eljárás 3D-s modellezését, nem kihagyva a 3D-s impla navigációt sem. És említésre kerül a real time 4D-s műtéti technika is.

Dr. Molnár Bálint
Dr. Florian Schober
Dr. Zarándok Mónika

Témák:
• Fogtechnikai tevékenységek számítógépes tervezése – azaz mit is jelent a CAD szó
• Fogászati implantáció számítógépes tervezése CB-CT felvételek alapján, az adott szituációt megvalósító fúrósablonon típusai – nyitott- és zárt rendszerek közötti különbség
• Fúrósablon készítés a navigációs sebészethez
• Összefoglalás – a fogászat 3 dimenziós leképezésének komplex áttekintése, ahol a virtuális valóság kézzelfogható valósággá válik.

15.30–17.30 A 3D implantológiai tervezés és a sablonvezérelt műtétek bemutatása új szemszögből (workshop)
Előadók: dr. Zarándok Mónika, Lutter Ervin, dr. Florian Schober

A navigációs implantáció új mérföldköve. Nincs röntgen sablon készítés, csak CBCT és lenyomatból készült modellre van szükség. A CBCT DICOM adatok és a modell meglétével már tervezhető, kivitelezhető a fúrósablon készítés. Wax-up készítéssel pedig a pótlandó fogak is megjeleníthetők a tervező szoftverben, amivel megvalósító a visszafelé tervezés, az ideális lehetőség. 3D-s nyomtatóval a tervezést követően 1 órán belül az orvos rendelkezésére áll a fúrósablon. Extrém esetben a beteg első székbeültetését követő, akár 8 órán belül, orvos rendelkezésére áll a fúrósablon és az előre elkészített individuális, ideiglenes pótlás.

A CBCT-felvételek alapján történő virtuális implantációs tervezés és ennek alapján készült fúrósablonok alkalmazása egyre inkább tért hódít az implantológusok körében. Az eddig alkalmazott rendszerek egyik hátránya, a magas költségek mellett, azok időigényessége és a labormunka, amely több hibaforrást is hordoz magában, fennáll. A bemutatásra kerülő rendszer ezeket a hátrányokat kiküszöböli. Bemutatjuk, hogy a beteg rendelőbe lépését követően hogyan lehetséges 24 órán belül fúrósablont adni az orvos kezébe úgy, hogy rajta kívül senki munkájától nem függ a sikeresség, és a sablonkészítés során más emberi munka nem befolyásolja a sablon minőségét. A SMOP szoftver rendkívül felhasználóbarát, nem kell magas költségért megvenni, és a sablon a legmodernebb technológiával, 3D-s nyomtatással készül, melynek időszükséglete csupán 1 óra. A rendszer lehetővé teszi, hogy a sablon elkészültét követően, még a műtét előtt a páciensről készült gipszmodellbe laboranalógot tegyünk, amelyre a fogtechnikus a műtét előtt el tudja készíteni az ideiglenes pótlást. A workshop keretén belül több munkaállomáson lehetőséget biztosítunk a tervezőszoftver kipróbálására, tesztelésére. Ha van konkrét esete, ahol szeretné kipróbálni a SMOP tervezőszoftvert és a 3D-s nyomtatóval készült fúrósablont, kérjük, hozza magával a páciens CBCT-felvételét, és Önnel együtt díjmentesen megtervezzük a sablont.

Jelentkezés