Bevezetés

Az irányított csontregeneráció (guided bone regeneration – GBR) a vertikálisan vagy horizontálisan sorvadt alveoláris gerinc sikeres implantológiai kezelésének alapvető eljárása.

A lágyrészek és az augmentált csontdefektusok elhatárolására különböző, ún. határoló membránokat fejlesztettek ki.

Az ilyen membránok közül kiemelkedik a titánháló (anyagából eredő) helyfenntartó képessége és a graft vérellátását, így a sikeres csontregenerációt segítő kialakítása.

Nem elhanyagolható szempont, hogy a titánháló ára jelentősen kedvezőbb a többi membránénál.

Célkitűzés

Jelen tanulmány célja az egyedi igények alapján készített, 3 dimenziós titánháló (SMARTBuilder, Osstem, Korea) membránként való alkalmazásának a vizsgálata (az implantációk sikerességi aránya és a felmerülő komplikációk alapján).

Anyag és módszer

1. Beteganyag

Mind a 8 páciens esetében dentális implantátumok (TSIII CA, Osstem, Korea) kerültek behelyezésre zárócsavar vagy gyógyulási fej alkalmazásával, a szimultán csontregeneráció elősegítésére SMARTBuilder hálót használtunk (1. táblázat).

1. táblázat: A páciensek és a sebészeti adatok áttekintése. * Komplikáció a zárócsavar körüli sebdehiszcencia

1. táblázat: A páciensek és a sebészeti adatok áttekintése.
* Komplikáció a zárócsavar körüli sebdehiszcencia

2. A sebészi eljárás

Autogén csontot gyűjtöttünk az Autobone Collector (Osstem, Korea) segítségével (1. ábra); az átültetett anyag másik része 1:1 térfogatarányban (2. ábra) allograft (Sure-Oss, Hans-Biomed Co., Korea) készítmény volt.

1. ábra: Autogén csont gyűjtése. 2. ábra: Átültetett csont.

1. ábra: Autogén csont gyűjtése.
2. ábra: Átültetett csont.

Membránként SMARTBuildert alkalmaztunk (3. ábra). A 4. ábrán megfigyelhető a SMARTBuilder helyfenntartó szerepe.

3. ábra: SMARTBuilder háló. 4. ábra: Operáció utáni periapikális felvétel.

3. ábra: SMARTBuilder háló.
4. ábra: Operáció utáni periapikális felvétel.

A gyógyulási folyamat alatt a SMARTBuilder a zárócsavar körül nyitott helyzetben volt (5. ábra), majd 4 hónappal az operációt követően a hálót eltávolítottuk (6. ábra). A labiális sebszétnyílás (dehiszcencia) ellenére megvalósult a csontfelépülés (7. ábra).

5. ábra: 4 hónappal az operációt követően. 6. ábra: Membráneltávolítás operáció után 4 hónappal.

5. ábra: 4 hónappal az operációt követően.
6. ábra: Membráneltávolítás operáció után 4 hónappal.

7. ábra: Csontregeneráció. 8. ábra: 4 hónappal az operáció után.

7. ábra: Csontregeneráció.
8. ábra: 4 hónappal az operáció után.

A felszabadítást követően elkészítettük a fogpótlást. A komplikáció- és sikerességi arányt a végleges fogpótlás behelyezését követő 6. hónapban vizsgáltuk.

Megbeszélés

Számtalan előnye miatt javasolt a titánháló alkalmazása. Kiváló helyfenntartást biztosít, ami minden csontregenerációs eljárás alapvető előfeltétele. A háló pórusai fontos szerepet játszanak az átültetett szövet vérellátásának a fenntartásában.

Korábbi tanulmányokban felmerült, hogy a membrán akadályozhatja a vérellátást az átültetett szövet területén, így a seb megnyílik, és a membrán exponálódik. A felszínre került politetrafluoretilén (ePTFE) membránokat a fertőzés megelőzése érdekében el kell távolítani, mivel ilyen esetben a seb spontán módon nem gyógyul.

Ezzel ellentétben a titánhálót nem szükséges a sebszétnyílás esetén rögtön eltávolítani, mivel az anyag – pórusainak köszönhetően – nem akadályozza az alatta fekvő szövetekben a vér-ellátást. Szignifikáns tényező a pórusok mérete, mert a kis pórusok blokkolhatják az integrált vaszkularizációs folyamatot.

A titánháló másik nagy erénye, hogy az összes elérhető anyag közül ez biztosítja a legnagyobb helyfenntartását. Ez az anyag jó alakíthatóságából következik, mert megengedi a hajlítást, kontúrozást, a háló adaptálható bármilyen egyedi csonthiányhoz.

Az eredmény: jól definiált üreg kialakulása a háló alatt, pontosan mintázva az elérni kívánt, alveoláris gerinc formát.

Következtetés

A SMARTBuilder határolómembránként bizonyította hasznosságát, maximalizálva a meglévő titánháló előnyeit. A lokális, alveoláris csonthiányok augmentációja során különösen könnyű az applikációja és az eltávolítása.

Seung-Hwan Jeon, Kyung-gyun Hwang, Chang-Joo Park
Forrás: Osstem Implant System Documentations Vol. 6