A köztudatban forgó kozmetikai fogászati rekonstrukciós technikák száma folyamatosan gyarapszik és ez gyakran a páciensek fogorvosokkal szemben támasztott igényeinek növekedésével is járhat. Ez az igény kihívás elé állítja a fogorvosokat, a fogtechnikusokat és a fogászati termékek előállítóit is egyaránt, hiszen olyan technikákat és anyagokat kell fejleszteniük a helyreállító esztétikai fogászat területén belül, melyek megfelelnek a szóban forgó, valamint kritikus egészségi helyzetben levő páciensek elvárásainak is. A digitális tervezést, modern anyagokat és hatékony technikákat hasznosítva a “rekonstrukciós csapat” sikerrel járhat egy mosoly formájának, funkciójának és egészségének teljes helyreállításában. A cikkben bemutatott eset jól demonstrálja a tervezés szisztematikus megközelítésének jelentőségét, az előkészületeket és az anyagválasztást egy páciens fogazatának hiánytalan rekonstrukciója érdekében.

Esetbemutatás

Egy korai negyvenes éveiben járó nő érkezett a praxisomba, akit fogászati ellátója azért küldött hozzám, mert a hölgy elégedetlen volt mosolyának megjelenésével. A páciens elmagyarázta, hogy jelenleg meglévő fogait és restaurációit taszítónak és csúnyának érzi a gyakori szuvasodás, a kopások és a fogak színei miatt (1. ábra). A legfontosabb azonban azok közül, amiket a páciens említett, a tensios fejfájás, a fogcsikorgatás és a korlátolt működés volt – ezek sok szenvedést okoztak.

A kezdeti diagnosztikai kiértékelés az első előjegyzés alkalmával  tartalmazott egy digitális képsorozatot megfelelő kiértékeléssel, egy harapásmintát centrális relációban, egy arcíves harapásrögzítést, valamint egy teljes szájüregi radiológiai felvételsorozatot. A maxillaris ív tele volt nagyon problémás kompozitokkal és félkész restaurációkkal, valamint fognyaki szuvasodások abfrakciójával. A fogak mesialis területei legtöbbjének deformált állapota a fogszorítás és az ebből fakadó kopások következménye minden valószínűség szerint.

Tervezés

  • 3D White Wax-up diagnosztikus céllal
  • A szemfogvezetés visszaállítása, a nagymetszők 1,3 mm-rel való hosszabbításra, a kismetszők szélesítése
  • 1-7, 2-7, 3-7, 4-6 korona restauráció – Zenostar (Wieland/Ivoclar Vivadent). strength with the aesthetics of natural tooth shades.

Preparáció

  • érzéstelenítés, meglévő koronák és restaurációk eltávolítása, esetleges cariesek rezekálása
  • Adhezív Univerzális bonding agent (Ivoclar Vivadent), Bluephase LED (Ivoclar Vivadent)
  • MultiCore Flow Light (Ivoclar Vivadent),
  • Gyémántfúróval Zenostar előkészítés

Provizionalizáció (5-6. ábrák)

Laboratóriumi megfontolások (7-8. ábrák)

Cementáció (9. ábra)

Okklúzió (10. ábra)

Eredmények

A szisztematikusan megtervezett kezelés és a szakszerűen megválogatott anyagok nagyban hozzájárulnak az esztétikus profi kivitelezésű restaurációkhoz.

Köszönetnyilvánítás

Különös hálámat szeretném kifejezni Chris Barnes kollégám és munkatársai számára az Arrowhead Fogászati Laboratóriumból a restaurációk elkészítéséért a fent leírt esethez.

Dr. Ara Nazarian
Forrás: dental-tribune.com