MODERN LEPLEZŐKERÁMIA

Mindegy, milyen típusú fogpótlás készül, mindig az a lényege, hogy felismerjük a természetes fénydinamikát, és a tökéletesített anyagok alkalmazásával részleteiben meg is valósítsuk (1. ábra). Ennek megfelelően magasak a modern fogászati kerámiával szembeni elvárások.

 A széles feldolgozási spektrum mellett (fémváz, cirkon-oxid váz, lítium-diszilikát váz) a hatékony rétegkoncepcióktól fénytranszmisszió, reflexió és abszorpció esztétikai maximalizálását is elvárjuk.

A feldolgozhatóság olyan kritériumai, mint a nedvességi fok, égetési paraméterek, kötési szilárdság, a siker titkai. Nem alábecsülendő a kötés változtatására fordított idő a váz és leplezőkerámia között, valamint utóbbi színstabilitása.

1. ábra: A modern fémkerámiának uralnia kell a fénydinamika illúzióját.

1. ábra: A modern fémkerámiának uralnia kell a fénydinamika illúzióját.

Bevezetés

A kerámia restaurációk készítési célja a páciens egyedi jellegzetességeinek visszaadása, illetve javítása. Ehhez mélyreható analízisre van szükség, amellyel felismerjük az esztétikai irányvonalakat, majd célzottan a gyakorlatba át is ültetjük őket.

A siker tényezői a forma, a méret és a szín. Ezzel a három ponttal a teljes esztétikum meghatározható.

A sikeres feladatmegvalósításért bizonyosan kétharmad arányban a fogtechnikus felelős, akinek értenie kell a szakmájához, kellő érzékkel és megfelelő tapasztalattal kell rendelkeznie.

További, nem lényegtelen kritérium a leplezőkészlet, amely fizikai értékei mellett az égetési eljárások közben a mintázott forma- és színtulajdonságok megőrzéséért is felelős. A technikusnak olyan anyag kell, amely szilárdsága mellett a fényvezetés és dinamika tulajdonságával is rendelkezik. A modern kerámiáknak ezeket folyamatosan, az összes égetés során stabilan kell őrizniük.

A leplezőkerámiával szemben támasztott követelmények

A nagy értékű hibridkerámia nagy kihívása, hogy 1-1,5 mm-es rétegvastagság mellett tökéletesség illúzióját nyújtsa egy olyan anyagnak, amely természetes formájában 5-6 mm-es (2. ábra). Ezzel világosan definiálható a követelmény.
A minimális helyen a fogszínek teljes skáláját és tulajdonságait rekonstruálnia kell.

2. ábra: Természetes fognál 5-6 mm-es réteg generálja a fénydinamikát.

2. ábra: Természetes fognál 5-6 mm-es réteg generálja a fénydinamikát.

Ha különböző életkori csoportokba tartozó természetes fogakat vizsgálunk, a morfológia jellegzetességeitől eltekintve is rengeteg szín- és fényoptikai tulajdonságot ismerhetünk fel.
A fiatalkorúak erősen opalizáló effektusaitól az éli területen az idősebbek transzparens és transzlucens megjelenéséig (3–7. ábrák).

3. ábra: Fiatal megjelenésű fogak magas mértékű opaleszcenciával.

3. ábra: Fiatal megjelenésű fogak magas mértékű opaleszcenciával.

4. ábra: A világossági érték csökkenésével jobban érvényesül a szín tulajdonsága.

4. ábra: A világossági érték csökkenésével jobban érvényesül a szín tulajdonsága.

5. ábra: Öregedéssel a kopás és meszesedés hatására elvesznek az opalizáló részek.

5. ábra: Öregedéssel a kopás és meszesedés hatására elvesznek az opalizáló részek.

6. ábra: A meszesedés az öregedéssel növekszik, az él transzlucensebbé válik.

6. ábra: A meszesedés az öregedéssel növekszik, az él transzlucensebbé válik.

7. ábra: A mutatott jellegzetességeket a modern leplezőkerá­miáknak a vázanyagtól függetlenül utánozniuk kell.

7. ábra: A mutatott jellegzetességeket a modern leplezőkerá­miáknak a vázanyagtól függetlenül utánozniuk kell.

A nagy időráfordítást igénylő, egyedi készítésű kerámiarestaurációk hosszú távú sikerének következő döntő tényezője a kerámia fizikai tulajdonságai. A sokféle vázanyagnál az elhorgonyzási alapelvnél a húzó- és nyomóerők, valamint a hajlítószilárdság döntő szerepet játszanak. Az implantátumos munkáknál a szabad végű tagok és a Maryland-hidak erőteljesen fárasztják a vázat és leplezést (8–11. ábrák).

8. ábra: A nyomó- és nyíróerők implantátumos restaurációknál a hiányzó receptorok miatt igen magasak. 9. ábra: Nagy nyomó- és húzóerők a lengőtagos hidakon.

8. ábra: A nyomó- és nyíróerők implantátumos restaurációknál a hiányzó receptorok miatt igen magasak.
9. ábra: Nagy nyomó- és húzóerők a lengőtagos hidakon.

10. ábra: A hiányzó váz esetén a leplezőkerámián belüli kötés még fontosabb. 11. ábra: A nagy fesztávolságú ellátásoknál a húzó- és nyomóterhelés Igen magas.

10. ábra: A hiányzó váz esetén a leplezőkerámián belüli kötés még fontosabb.
11. ábra: A nagy fesztávolságú ellátásoknál a húzó- és nyomóterhelés Igen magas.

A megmunkálás

A tulajdonképpeni leplezéshez elvárt a szortiment logikus felépítése, amivel konzekvens rétegzési koncepció mellett előre meghatározott eredményt lehet elérni. Az alapanyag szilárdsága, a zsugorodás állandó kell legyen a palettán belül maradva.

Így a felhasználó napról napra egyedi restaurációkat készíthet hatékonyan, amelyek megfelelnek a magas esztétikai és funkcionális elvárásoknak (12–13. ábrák).

12. ábra: A szilárdság és a nedvességi fok állandósága a precíz mintázás előfeltétele. 13. ábra: Nagy égetési stabilitás a mintázat egy az egyben megvalósítását teszi lehetővé.

12. ábra: A szilárdság és a nedvességi fok állandósága a precíz mintázás előfeltétele.
13. ábra: Nagy égetési stabilitás a mintázat egy az egyben megvalósítását teszi lehetővé.

Az eljárás részei:
1. vázmódosítás (kötés létrehozása)
2. alaprétegzés (színezet)
3. egyéniesítés (incizális jellegzetességek)
4. felületnemesítés (szerkezet- és fényégetés)

Vázmódosítás és alaprétegzés

A vázmódosítás két alapcélja: egyrészt a bázis és a leplezőkerámia közötti kötés létrehozása, másrészt a színstabilitás biztosítása.

A CeraMotion leplezőkészlet esetében a fémre és cirkonra kerülő leplezőkerámiák optikai tulajdonságai azonosak. Az átszínezett vázakra a CeraMotion rendszer közvetlenül a leplezőkerámiákat égeti. A vázmódosítás és alaprétegzés egy lépésben történik. Ez fokozza a labor gazdaságosságát.

A színezet biztosításához a CeraMotion rendszer az intenzív „Base Dentin” masszákat ajánlja. A színátmenet egyedi illesztésére cervikáltól incizál felé intenzív masszákat kínál: „Dentin-Modifier”, illetve „Chroma-Concept” néven (14–15. ábrák).

14. ábra: A világosság értéke cervikáltól él felé növekszik, míg a színintenzitás ellenkezőleg. 15. ábra: A bázisrétegzés a színintenzitás beállításához.

14. ábra: A világosság értéke cervikáltól él felé növekszik, míg a színintenzitás ellenkezőleg.
15. ábra: A bázisrétegzés a színintenzitás beállításához.

Egyéniesítés

A restauráció egyedi jellegének erősítése a páciensre jellemző karakterek kiemelése. Különösen fontos ehhez a leplezőkészlet megbízhatósága. Az alaprétegzésen nyugvó, a színintenzitásra és világosságra épülő alap mellé kerül az egyéni jellegzetesség, szendvicstechnikával. A hatékony eljáráshoz olyan készletre van szükség, amelynél az azonos szilárdság, zsugorodási tényező, valamint fénydinamika biztosított a kerámiamasszáknál.

A kívánt megvalósítás szerint a „CeraMotion” rendszer felhasználója kromatikus, opaleszcens, transzparens és transzlucens anyagok között válogathat (16–19. ábrák).

16. ábra: A bázisrétegre építve rétegezzük az egyedi jellegzetességeket.

16. ábra: A bázisrétegre építve rétegezzük az egyedi jellegzetességeket.

17. ábra: Az égetés eredménye.

17. ábra: Az égetés eredménye.

A készlet kromatikus anyagaival a szín intenzitását szabályozzuk. Ezért ezek az anyagok zömmel a cervikális harmadban kerülnek felhasználásra. Az incizális harmadban a mamelonszerkezetek színtompított utánzására és a Halo-hatás elérésére használjuk őket (20. ábra).

18. ábra: Fiatal fog megvalósítása. 19. ábra: A kívánt opaleszcenciát az „Incisal modifier opal blue” segítségével értük el. 20. ábra: A nagy tompítottságú kerámiamassza utolsókénti felvitele szabályozott fénytranszmisszióhoz vezet.

18. ábra: Fiatal fog megvalósítása.
19. ábra: A kívánt opaleszcenciát az „Incisal modifier opal blue” segítségével értük el.
20. ábra: A nagy tompítottságú kerámiamassza utolsókénti felvitele szabályozott fénytranszmisszióhoz vezet.

Az él kialakításakor elméletileg a kornak megfelelő fénydinamika imitálása a cél. Arra gondolunk, hogy a környezet fénye a betekintési szög változására „élő, természetes színjátékot” hoz létre.

A korcsoportok transzparens, opalizáló és transzlucens éli területeikben különböznek egymástól.

A transzparencia nagyon magas fokú fény­áteresztést jelent. A beeső és átengedett fény mennyiségének viszonyszámával írható le.
A természetes fog éli részén kevés foganyag található (21. ábra). Utánzására alacsony opacitású masszák szükségesek. A „CeraMotion” rendszer a „Transpa T” masszát ajánlja ehhez, 32%-nál kisebb opacitással. Ez az anyag biztosítja a felhasználónak a fényáteresztő területek imitálását, anélkül hogy az alatta elhelyezkedő szerkezetet gyengítené.

A fiatalos éli hatás eléréséhez opaleszcens tulajdonságú anyag szükséges. A kékes hatás a fény visszaveréséből adódik. Az opaleszcencia az opálásványról kapta nevét. A természetes opálok tömör szerkezetű szilícium-dioxid-részecskékből állnak. A szabad tereket víz tölti ki. Az összetétel következtében az ásvány ráeső fényben kékes-tejes. Ennek oka, hogy a fény rövid hullámhosszú kék részét megtörik és visszatükrözik a vízrészecskék.

A természetes fogaknál a zománc tölti be a spektrumszűrő szerepét. Az opaleszcenciát a zománc prizmaszerkezete okozza. Az erre a célra létrehozott kerámiamasszák, mint pl. a „CeraMotion Opal Blue” (22. ábra), üvegbázis–fém-oxid aránya döntő, hogy a fény beesési szögének változásakor a természetes zománchoz hasonló hatást keltsenek.

21. ábra: A fog térfogatának növekedésével csökken a fényát­eresztés. 22. ábra: Az opalizáló effektmassza a természetes opál tulajdonságaira alapozott.

21. ábra: A fog térfogatának növekedésével csökken a fényát­eresztés.
22. ábra: Az opalizáló effektmassza a természetes opál tulajdonságaira alapozott.

Mivel a természetes fogakat élő szövet alkotja, annak öregedése a környezet patológiai és fiziológiai ingerei hatására következik be. Az életkor előrehaladtával az éli területen a zománcot ellátó dentincsatornácskák elmeszesednek. Az opalizáló hatás így folyamatosan gyengül, transzlucenssé válik a megjelenés.

A transzlucencia fogalma olyan testeket jelöl, amelyek nem engedik, hogy a mögöttük lévő tárgyakat tisztán felismerjük. A beeső fény áthatol ugyan a testen, de szétszóródva. Minél erősebb a szóródás, annál zavarosabb az anyag. A „CeraMotion” készlet „Incisal Modifier” masszákkal valósítja ezt meg.

A „CeraMotion” készlet tisztán meghatározott rendszerének hála az egyedi, páciensorientált eredmények elérése mindenki számára lehetséges. A felhasználónak a színtulajdonságok mellett az említett tompítási fokozatokkal (fényáteresztés) is tisztában kell lennie. Az opacitás alapján építjük fel a rétegeket (23. ábra).

Fényégetés

A dentinégetést követően a restaurációkat kerámiakötésű kövekkel vagy gyémánteszközökkel csiszoljuk meg. A „CeraMotion” jó égetési stabilitásának hála tudatos mintázásnál csak a felület kialakítására lesz szükség. A növekedési struktúrát kornak megfelelően dolgozzuk ki, és megtisztítjuk.

A befejező fényégetés a felület lezárását szolgálja (24. ábra). Használhatjuk a munkafolyamatot a restauráció végleges karakterizálásához is. A finomszemcsés festékeknek köszönhetően könnyű az utólagos színkalibrálás (25–26. ábrák). A fényesség fokát az egyes területeken a festékfolyadék és glazúrmassza felhordásával szabályozhatjuk célzottan (27. ábra).

23. ábra: Rétegzés „Base Dentin”-nel és anélkül. 24. ábra: A fényégetéssel üvegesítjük a test felületét – lepattanások elleni garancia.

23. ábra: Rétegzés „Base Dentin”-nel és anélkül.
24. ábra: A fényégetéssel üvegesítjük a test felületét – lepattanások elleni garancia.

25. ábra: A festékek segítségével színmeghatározó tulajdonságokat egyszerűen imitálhatunk.

25. ábra: A festékek segítségével színmeghatározó tulajdonságokat egyszerűen imitálhatunk.

26. ábra: A barázdák elszíneződéséhez hasonló jellegzetességek kontrolláltan kivitelezhetők. 27. ábra: A festékfolyadék és glazúrmassza célzott felhordásával további abráziós tulajdonságok utánozhatók.

26. ábra: A barázdák elszíneződéséhez hasonló jellegzetességek kontrolláltan kivitelezhetők.
27. ábra: A festékfolyadék és glazúrmassza célzott felhordásával további abráziós tulajdonságok utánozhatók.

Kerámiarestaurációk javítása

A kész restaurációk javítása sok rendszernél valódi ügyességet kíván. A kerámia utólagos égetése nagyon gyorsan nem kívánt forma- és fénydinamikai elváltozásokat okozhat. Előnyös tehát a felhasználó számára, ha létezik javítókészlet is. A „CeraMotion” rendszerhez a „Touch Up-Set” társul, amellyel utólag kontaktpontokat, köztes tagokat alacsony olvadású kerámiával lehet rá­égetni (28–29. ábrák). A készlet különböző tompítottságú masszákra osztott. A forma- és színstabilitás biztosított.

28. ábra: Az alacsony olvadású javítókészlet szín- és rétegstabil utómunkálatokat tesz lehetővé. 29. ábra: A köztes tag kialakítását utólag „Touch Up” masszákkal lehet korrigálni.

28. ábra: Az alacsony olvadású javítókészlet szín- és rétegstabil utómunkálatokat tesz lehetővé.
29. ábra: A köztes tag kialakítását utólag „Touch Up” masszákkal lehet korrigálni.

Összefoglalás

A kerámiakészlettel szemben támasztott követelmények magasak. Manapság nem elég, ha esztétikailag magas igényekhez ajánlják használatát. Nagy spektrumát kell biztosítsa a különböző vázanyagok leplezésének is, ötvözetek mellett cirkóniumra és lítium-diszilikátra is kell tartalmazzon elemeket (30. ábra). Csak ekkor rendelkezik megfelelő készlettel a labor, amivel azonos rétegzéssel, minden anyagra tud dolgozni. Ez aztán széles felhasználási területet jelent, amivel gazdaságosan lehet tevékenykedni.

30. ábra: A lítium-diszilikát alapú vázak egyéniesítése.

30. ábra: A lítium-diszilikát alapú vázak egyéniesítése.

 Björn Maier
 Forrás: Das Dental Labor 2013/6