Életteli eredményekhez frontokon kreatív és intelligens koncepcióra van szükség.
Az egyedi rétegzésnek a szomszédos fogak sajátos megjelenését, valamint természetes szín- és fényjátékát is tükröznie kell minden fognál. 

A leplezésnek a restauráció területén a természetes fogak rétegeinek megfelelően kell elnyelni, tükrözni, vagy megtörni a fényt. Marcio Breda esztétikai specialista bemutatja saját rétegzési elméletét a VITA VM 9 leplezőkerámiával.

Mióta dolgozik a VITA VM 9-cel? Miért e mellett a kerámia mellett döntött?

Marcio Breda: 2004-es piaci bevezetése óta alkalmazom sikerrel ezt a rendszert. Már a kezdetekben mély benyomást tett rám különlegesen életteli megjelenése. Intra­orálisan a VITA VM 9 kerámia ellátások teljesen természetes hatásúak.

Hogyan járt el a bemutatásra kerülő esetben, és mely masszákat alkalmazta elsősorban?

Itt első lépésben különböző EFFECT LINER anyagokat hordtam fel, amelyre BASE DENTINE-k kerültek, az alapszínben. Az éli részeken különböző transzlucens és fluoreszcens éli anyagokat rétegeztem. A még élettelibb hatás érdekében NEUTRAL, WINDOW és EFFECT PEARL effektmassza anyagot is felhordtam.

1. ábra: VITA YZ HT vázak az 11 és 21 csonkokon.

2. ábra: A mosóégetéshez CHROMA STAINS A került felhordásra, EFEECT LINER 4-gyel beszórva.

3. ábra: Alapként EFFECT LINER 4 (sárga) és incizálisan EFFECT LINER 1 (fehér) került felhordásra.

A koronák cervikális részén opák kerámiaanyagokat használt. Milyen céllal alkalmazza itt ezeket az anyagokat?

A cervikális területen – mint az a természetes fogaknál is megfigyelhető – nagy színtelítettséget akartam elérni. Ezért itt a BASE DENTINE alkalmazása előtt 4-es EFFECT LINER-t hordtam fel. Ezzel az alapszín intenzív, stabil hatását emelem ki.

A természetes fénydinamika része a fluoreszcencia. Melyik VM 9 masszákat használja ehhez, melyik területen?

Mint említettem, már az első dentinégetés keretein belül használom a cervikális részen az EFFECT LINER-t a mély hatású fluoreszcencia elérésére. A második dentinégetéshez szívesen használom az EFFECT PEARL masszát, hogy a korona felszínén magas világosságot érjek el.

4. ábra: Színhatás közvetlenül az effektmasszák égetése után.

5. ábra: A dentinmagot A2-es BASE DENTINE-nel rétegezte.

6. ábra: A dentinmag módosítása TRANSPA DENTINE anyagokkal.

Az eset kiemelkedő szépségű incizális részeket mutat fel. Hogyan érte el az élő szín- és fényhatást?

A fénynek át kell haladnia a koronán. Ezt transzlucens masszákkal, a kékes-transzlucens EFFECT ENAMEL 9-cel, opalizáló EFFECT OPAL 1-gyel, vagy WINDOW-val, ellentételezésként az intenzív színű EFFECT CHROMA színekkel, és intenzív floureszcens MAMELON anyagokkal érem el.

Milyen céllal hordott fel az eset megoldása során utolsó lépésként az egész felszínre nagy transzlucenciájú masszát? 

Saját tapasztalataim alapján a felületek nagy transzlucenciájú anyaggal való végső teljes átfedésével egészen egyedileg szabályozható a pótlás színintenzitása és fényereje. Az égetés utáni állapot mutatja nekem, kell-e, illetve hol kell még változtatnom ezeken.

7. ábra: Az incizális fényjáték alátámasztására anatómikus visszavágást végzett.

8. ábra: Approximálisan kék-transzlucens EE9, fehér-transzlucens EE1 került felépítésre, a fényzáráshoz pedig bézs színű MM1.

9. ábra: A teljes koronát átrétegezte ENAMEL Light anyaggal.

10. ábra: Az intenzív színű, fluoreszcens és transzlucens anyagok fényjátéka égetés után.

Mire ügyeljenek a fogtechnikusok a kerámiaanyagok használata során, hogy reprodukálható eredményekhez jussanak?

Általánosan be kell tartani néhány paramétert, amelyek nem csak a VITA VM 9 használata során érvényesek. Tapasztalatom szerint már a váz készítése során ügyelni kell arra, hogy a megfelelő anyagot válasszuk a megfelelő színben. A rétegzés során vigyázzunk, hogy minden réteg befolyásolja a fény transzmisszióját és a színhatást. Végezetül a fényvisszaverő hatású masszákat csak a test építése során használjuk, a felszínen ne.

11. ábra: Rétegzés EO1, NEUTRAL és WINDOW anyagokkal a teljes felszínen – karakterizálás EFFECT PEARL 1-gyel.

12. ábra: A kidolgozást és polírozást követően a koronák abszolút természetes hatásúak.

13. ábra: A kész restauráció életteli szín- és fényjátéka.

Milyen ajánlásokkal élne a leplezőkerámia égetéséhez?

Általánosságban mindig a gyártó ajánlására érdemes hagyatkozni. Személy szerint én minden égetés előtt 10 percet szárítom a masszákat. Rétegzés során sok folyadékkal dolgozom, a VITA MODELLING FLUID RS-szel.

Forrás: Das Dental Labor 2020/6