A 2020-as év sok szempontból rendhagyó. Évtizedes megszokásaink „borultak fel” napok alatt, az élet számos területén új helyzethez kell alkalmazkodnunk. Idén a Dental World is rendhagyó módon került megrendezésre, hiszen eddig még sohasem kellett digitális formában megszervezni. Szervezői oldalon mindez különleges, új kihívásokkal szembesített minket, de hiszek benne, hogy kongresszusunk szakmai értéke online formában is megmarad, új irányba fejlődik. Az Implantológiai Kongresszus egyik témavezetőjeként ezúton is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akik mindent megtettek azért, hogy a 2020-as Dental World online módon is sikerrel kerülhessen lebonyolításra. Az online felület átlátható, letisztult, könnyedén navigálhatunk a témák között, és hála a digitális technológiának, magas minőségben nézhetjük az érdekes és értékes prezentációkat otthonunk biztonságában. 

Kedvcsinálóként következzen az előadások rövid összefoglalója, ezekkel kívánok tartalmas időtöltést az online kongresszusunkon! Lapzártáig ezeket azt előadásokat érhettük el az online felületen, a prezentációk feltöltése folyamatos, sok érdekes és értékes előadás megjelenése várható a következő hetekben. Ezúton biztatnék minden kollégát, hogy csatlakozzon eme különleges kongresszus résztvevői közé!

Dr. Michael Scherer 

Hogyan változtatta meg a digitális implantológia a praxisomat?

Az amerikai szerző élvezetes stílusú, dinamikus, gyakorlatias előadásban mutatja be napi szakmai rutinját, amiben jelentős szerepet kapnak az új digitális eljárások. Megismerhetjük az új technikák előnyeit, lehetőségeit, összehasonlítva a hagyományos módszerekkel, a páciens és a rendelő szempontjából egyaránt. A prezentáció a sebészi sablon használatára fókuszál, és rövid betekintést nyerhetünk a tervezőprogram használatába is.   A bemutatott esetek között találunk szóló foghiányt, de teljes rehabilitációt is. Az előadó minden esetben kiemeli a digitális eljárás előnyeit, valamint tippeket és trükköket kapunk az általa alkalmazott sebészi és protetikai módszerekkel kapcsolatban.

 

 

 

Dr. Pedro Rodrigues

Teljes állcsont-rehabilitáció azonnali terheléssel, Neodent GM implantációs rendszer használatával. Azonnali fix pótlás módszere tervezéstől a kivitelezésig

A képekkel és videókkal nagyszerűen dokumentált előadás a teljes fogív rehabilitációjával foglalkozik. A szerző lépésről lépésre mutatja be az általa rutinszerűen alkalmazott all-on-four technikát, azonnali terheléssel. Hangsúlyozza a tervezés és a fotódokumentáció jelentőségét (implantológia mosolytervezéssel és protetikai szemlélettel). Megosztja velünk a sebészi módszereit: döntött implantátumok használata, csontredukálás, lágyrész management – fókuszálva a higiénés kérdésekre –, és tippeket ad a lehető legnagyobb primer stabilitás eléréséhez. Kulcsszavai a kiszámíthatóság, a megismételhetőség és a hosszú távú siker. 

 

Dr. Joseph Choukroun & dr. Elisa Choukroun

Oxidatív stressz: a folyamat, ami a periimplantális csontot károsítja

Kihagyhatatlan prezentáció. Az előadók elméleti áttekintést és értékes gyakorlati tanácsokat adnak az irányított csontregeneráció kulcskérdéseiről. Elisa Choukroun a csontosodási és sebgyógyulási zavarok elméleti hátterével foglalkozik, feltárva az oxidatív stressz folyamatát, jelentőségét a komplikációk kialakulásában. Joseph Choukroun esetbemutatások segítségével szemlélteti a csont- és lágyrész-management alappilléreit, alapozva az elmúlt évek tapasztalataira, továbbá bemutatva a legújabb módszereket. Az elméleti összefüggések ismertetése mellett igen értékes gyakorlati tanácsokat kapunk a lebenyképzés és a csontot érő stressz mérséklésének lehetséges módszereiről.  

Dr. Cosmin Dima

Esztétika az implantátumok körül. Új technika! 

A szerző a támasztó és az esztétikai zónával is egyaránt foglalkozik az előadásában. Kiemeli a minimálinvazív eljárások jelentőségét, hallhatunk az „egy seb koncepció” előnyeiről. Különleges figyelmet fordít a tervezésre, szemlélteti az esztétika és funkció együttes fontosságát, hangsúlyozva, hogy a hosszú távú siker eléréséhez mindkettő megvalósítása egyaránt lényeges. Az első részben megismerkedhetünk a Cosmin Dima által kitalált „Kígyótechnika” (Snake Technique) indikációival, alapelveivel és kivitelezésével.  Az előadás második felében az alkalmazott sebészi technikákra fókuszáló, de protetikai alapokon nyugvó részletes esetbemutatást láthatunk: egy balesetben elvesztett jobb felső nagymetsző fog pótlása, a sérült bal nagymetszőfog helyreállítása funkcionális és esztétikai szempontok figyelembe vételével.  

Dr. Kutvölgyi Ida

A sikeres fotodinamikus terápia feltételei

A prezentációban megismerkedhetünk a fotodinamikus terápia történetével, fogalmával és legfontosabb alapelveivel. Áttekintést kapunk a módszer fizikai és biológiai hatásmechanizmusáról, a fotoszenzibilizátorok típusairól, valamint az egyes eljárások előnyeiről és hátrányairól. A szerző terápiás protokollt ismertet a fotodinamikus terápia parodontológiai alkalmazásáról, rövid esetismertetéseket bemutatva.

 

Dr. Sam Omar

Digitális száj dizájn és digitális betegek

„A technológia elérhető, ne maradj le” mondja a szerző konklúzióként. A dinamikus előadásban az R2GATE DOD rendszerrel ismerkedhetünk meg.  Dr. Omar esetbemutatással kalauzol el minket a digitális fogászat világába: láthatjuk egy páciens teljes fogászati rehabilitációját all-on-4 és all-on-six megoldással. Bemutatja a digitális mosolytervezés alapelveit, valamint a rendszer használatát a gyakorlatban. A prezentáció második felében egy további lenyűgöző lehetőséget láthatunk, amelyre a digitális technológia is használható. Megnézhetjük egy fülkagyló epitézis készítésének a digitális alapokon nyugvó folyamatát. A jövő tényleg elérkezett!

 

Dr. Christian Mertens

Csontpótló eljárások alapelvei és lehetőségei: egyszerű és bonyolult esetek

Az előadás részletes összefoglalást nyújt a xenograft és autológ csont keverékével, valamint csontblokkal elvégzett csontpótló eljárások alapvető szabályairól, előnyeiről, hátrányairól. A szerző elemzi az egyes technikák irodalmi adatait, indikációit. Dr. Mertens hasznos tanácsokat ad a csontpótló eljárások sikeres kivitelezéséhez. Esetbemutatásokkal szemlélteti a helyes műtéti technikákat. Részletesen bemutatja saját klinikai kutatásának tapasztalatait, melyben összehasonlítja az egyes műtéti eljárások eredményeit, külön kiemelve a „Shell technique” előnyeit. A gazdag fotódokumentáció kiválóan szemlélteti a prezentációban elmondottakat, sok fontos információt kapunk, mindez mindennapi munkánk során hasznosítható.

 

Dr. Sidó Levente

Azonnali implantáció sebészi sablonnal

Előadásom három fő témája a lebenyképzés, az azonnali implantáció és a sebészi sablon használata, fókuszálva a felső frontrégióban elvégzett kezelésekre. Elemzem az eljárások biológiai hátterét, összefoglalva az elmúlt két évtized idevágó klinikai tapasztalatait. Három esetbemutatással szemléltetem a módszerek legfontosabb szabályait, előnyeit és nehézségeit, amelyeket feltétlenül figyelembe kell vennünk a hosszú távú funkcionális és esztétikai siker eléréséhez.  

 

Dr. Carlos Jurado

Transzlucens cirkónium implantációs fogpótlásokhoz az esztétikai zónában

Carlos Jurado jól felépített prezentációjában részletesen bemutatja a cirkónium szerepét az implantációs protetikában.  Az előadás első részében elemzi a cirkónium tulajdonságait, előnyeit, felhasználási lehetőséget. A második részben három szépen dokumentált esetbemutatást láthatunk, megosztja velünk klinikai tapasztalatait az egyedi (titánbázisra készülő és full cirkon) cirkóniumfelépítmények monolitikus cirkonkoronákkal, a cirkonvázas kerámiakoronákkal és a cirkonvázas lítium-diszilikát kerámiakoronákkal történő felhasználás során. Az előadás az implantációs protetikával foglalkozó kollégának ad hasznos gyakorlati tanácsokat, kiemelve a protetikai szemléletű implantológia jelentőségét.

 

Dr. Gadi Schneider

Minimálisan invazív – maximális kiszámíthatóság

Az előadás témája az azonnali implantáció és terhelés. A szerző bemutatja, mindez hogyan valósítható meg sikeresen a legkevésbé invazív és legkiszámíthatóbb módon. 

Részletesen foglalkozik az extractiós helyek osztályozásával, az extractiót követő gyógyulási folyamatokkal, valamint a kemény- és lágyszövetek viszonyával, stabilitásával és a gingiva biotípusok jelentőségével. 

Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy sebészi protokollunk extractiós helye specifikus legyen, elemzi a gyógyulást és a lágyszövet stabilitást támogató restauratív eljárásokat. 

Az alaposan dokumentált esetbemutatások megerősítik, hogy mindezek a hosszú távú funkcionális és esztétikai siker alappillérei.

 

Dr. Leonardo Muzzi

Mindennapi GBR: biológiai alapfogalmak és a sebészi technika alapelvei

Az előadó részletes áttekintést ad az irányított csontregeneráció biológiai hátteréről, alapelveiről. Bemutatja a tervezés és a sebészi technikák lépéseit, összefoglalást ad a különféle anyagokról és a felhasználásuk indikációiról. Az elméleti áttekintést esetbemutatásokkal szemlélteti. A prezentáció megtekintését főleg azoknak ajánlom, akik első ilyen jellegű beavatkozásuk elvégzése előtt állnak, vagy kevesebb rutinjuk van.

Implantátumpozicionálás 3D-ben

Az előadás összefoglalja a protetikai szemléletű tervezés és implantátum behelyezés legfontosabb alapelveit, fúróvezető sablon használata nélkül. Tippeket és trükköket ad a helyes implantátumpozíció tervezéséhez és eléréséhez. Rövid esetbemutatásokban nézhetjük meg a szerző által használt technikákat, bemutatja a hagyományos sablon és az Osstem parallel guide kit alkalmazását is, továbbá mucogingivális sebészeti eljárást is láthatunk. A prezentáció hasznos ismereteket foglal össze, elsősorban kezdő implantológusok számára.

 

Dr. Fabrizio Colombo

Vertikális augmentáció GBR technikával: tippek és trükkök

Az olasz előadó a hosszú távú siker eléréséhez szükséges keményszövet és lágyrész management kérdéseivel foglalkozik. A gyönyörűen dokumentált prezentáció áttekintést ad a helyes implantátumpozíció és a szerző által alkalmazott GBR technika legfontosabb irodalmi adatokra támaszkodó alapelveiről. Részletes esetbemutatást láthatunk az alábbi témákban: vertikális és horizontális csont augmentáció, implantáció és szabad ínylebeny átültetés a gyakorlatban. Dr. Colombo hasznos tanácsokkal lát el minket a sebészi technikával kapcsolatban is.

Dr. Sidó Levente

Implantáció elveszett implantátum helyére, a protetikai munka megőrzésével

Előadásom első részében áttekintem az esztétikus zónában sebészi sablonnal végzett dentális implantáció legfontosabb kérdéseit, szempontjait. A második részben bemutatok egy esetet, ahol egy elvesztett implantátum pontos helyére úgy helyezünk be implantátumot sebészi sablon segítségével, hogy a korábbi definitív hídpótlás újra behelyezhető és használható marad; a módszer a sebészi sablon használatának további lehetséges indikációja.

 

Dr. Bodrogi Attila

Novel techniques in tissue preservation and regeneration in implant dentistry

Az előadás mottója: „Az implantációs fogpótlás készítése protetikai tudományág, sebészi elemekkel” A szerző részletes áttekintést ad az implantációs fogpótlások készítésének legújabb szempontjairól, főként az esztétikus zónára fókuszálva. Bemutatja a „One Sugery One Time” és a „Dual Zone Therapy” eljárásokat. Kiemeli az alveolaris csont vérellátásának jelentőségét és ismerteti a „Partial Extraction Therapy” módszereit implantációs és konvencionális fix fogpótlások esetében.

 

Dr. Alexander Tzovairis

A lágy és kemény szövetek optimalizálása a szóló implantátumok késői behelyezéséhez: A Cervikális Socket Plug technikája

A sok ábrával és képpel illusztrált előadás első felében a szerző bemutatja az általa használt kemény és lágyszövet-optimalizációs technikákat. Tippeket és trükköket kapunk az alveolaris csont megőrzésével, kezelésével, helyreállításával és a lágyrészek megóvásával, formálásával és támogatásával kapcsolatban. A második részben lépésről lépésre bemutatja a Cervical Socket Plug technikát.

Dr. Sidó Levente