A CIIC – a Champions® Immediate Implantation Concept (Champions® azonnali implantáció koncepciója) rövidítése, amely egy „régi”, ámde sikeres elgondolást követ: a beültetést szilárd, nem augmentált, egészséges csontba végzik.

A fogmedret én már évek óta amúgy sem alloplasztikus, nem felszívódó anyagokkal (mint a Bio-Oss, TCP stb.), hanem legfeljebb Gentamycinnel (szemcsepp) benedvesített Gelastyp zselészivaccsal töltöm fel. Az irodalom és tanulmányok is igazolják, hogy a standard feltárásról, mindenekelőtt a vesztibuláris mukoperioszteális lebenyről (flapless surgery) adott esetben le lehet mondani. Németországban az egyrészes Champion® implantátum az utóbbi években már megalapozta a hírnevét, így csak Németországban már több mint 1200 klinikán, illetve praxisban alkalmazzák. Maga a Champion® egy, közvetlenül a műtét után protetikailag nagyon egyszerűen alkalmazható, kiváló minőségű, kedvező árú „oszteotómiai implantátum”. Laterálisan kondenzálja, tömöríti a környező csontot, és kresztális mikromenetes kialakításának is köszönhetően ennek révén éri el a jó primer stabilitást. A felszínét cirkóniummal lefúvatják, valamint maratják. A Champion®-ok Mannheim mellett, az egyik legnagyobb implantátumgyártó üzemben készülnek, a CE mellett még az FDI-engedélyt is megkapták.

A CIIC elve
A CIIC alapvetően elkerüli, hogy a beültetés akut, gyulladásos folyamatok mellett (akár a fogmeder gondos küretje után) történjék, és általában a kemény, „egészséges” csontban, a fogmedertől mindig lingválisan/palatinálisan preparál a sárga, kónuszos, háromélű Champions® fúróval. A több mint 40 Ncm-es primer stabilitást a Champion®-ok esetében majdnem mindig elérik már a 3,5 mm-es átmérőkkel. Mind a késleltetett, mind pedig az azonnali implantáció esetében a siker egyik titka a Champions® rendszernél: a sárga és fekete, kónuszos formájú (!), háromélű fúró – a lézerrel készült mélységjelzéssel (2 mm-ként) –, amely nem „csúszik le” a csontfalon, hanem, mint maga az implantátum is, még „tömöríti”, illetve preparálja is a csontot. A Champion®-t legalább 40, de legfeljebb 70 Ncm primer stabilitással kondenzálják. Ez műtét közben ellenőrizhető az „új” forgatónyomatékos racsnival, ami egészen 120 Ncm-ig kijelez. Aki a beavatkozást végzi, pontosan látja, mekkora erővel implantál! A mikromenetnek kb. 1-2 mm-rel kell mélyebbre kerülnie, mint a fogmeder falának a palatinálistól a vesztibuláris, illetve a disztálistól a meziális irányba húzott képzeletbeli összekötő vonala („vizionáltan” szubkresztális). Ily módon az implantátum néhány hónap múltán fog „szubkresztálisan” csontosodni, ha nem rontja el például az alloplasztikus anyagok felhasználása, és nem akadályozzák a test saját csontregenerációját (1–4. ábra).

Egy mélyen szubgingiválisan letört, megtartásra nem érdemes 22-es fog. Kíméletes extrakció és a vesztibuláris csontlemez megtartása után egy 12 mm-es hosszúságú Champion®-t ültettem be. Az implantáció minimálinvazív metodikája (MIMI®) éppen azért annyira biztonságos, mert a csonthártyát majdnem 100%-ig megkíméli. A gerinc-, illetve fogmeder-konzerválásra a még meglévő alveoláris csont és a vesztibuláris csontlemez megtartása mellett kellene sort keríteni. A fúrást egyedül a sárga Champions fúróval, a fogmedertől kb. 3 mm-re, kranio-palatinálisan végeztük. Az implantátum primer stabilitása ebben az esetben több mint 60 Ncm volt. Ezért mindig egy 3,5 mm átmérőjű Champion®-nal kezdünk. Egy steril PA-szondával elvégzett csont-kavitás ellenőrzést követően, szubkresztálisan 2 mm-re implantáltunk. A beültetést akkor fejezzük be, ha a behelyezést segítő fémeszköz szubgingiválisan 2 mm-re „elsüllyed” (5–12. ábra). Az optimális cirkónium „prep-cap”-et (jelenleg tízféle forma, szög és ragasztási magasság létezik) bepróbálás után üvegionomer cementtel ragasztottuk be szubgingiválisan kb. 2 mm-re! A cementfelesleg egyébként csak orális, nem pedig axiális irányban tud elfolyni. A cirkónium prep-capek gyors GTRhoz (guided tissue regeneration) és GBR-hoz (guided bone regeneration) vezetnek, mivel ezek permanens membránként működnek anélkül, hogy az íny a „mélybe” lenőne, illetve megakadályozná a csont növekedését. A röntgenkontroll után rögtön következett a lenyomatvétel impregummal.

Az ár-teljesítmény arányában „verhetetlen” Kodak 9000 3D kamerával a praxisban nagyon szép 3D-s képeket (és/vagy opg-ket) tudunk készíteni, valamint az elvet újból szemléltetni. Nagyon szépen felismerhető a vesztibuláris csontlemez megtartása, amivel a fogmeder kollapszusa preventív módon elkerülhető (13–14. ábra). A 40 éves hölgy pácienst már rögtön az elejétől fogva elláttuk egy rögzített provizóriummal, amelyet Harvarddal ragasztottunk be, ezenfelül „digitálisan” a szomszédos fogak approximális felszínével, ideiglenesen kompozittal blokkoltuk el.

Egy ilyen egyszerű trükkel lehet elkerülni a laterális nyíróerők hatását az implantátumra, és az implantátumot biztonságosan a primer osszeointegrációs stabilitásból (POS) a szekunder osszeointegrációs stabilitásba (SOS) átvezetni. Nyolc héttel a foghúzást, illetve az implantációt követően került sor a provizórium levételére (amelyet mindig is gingivairritáció-mentesen és 1 mm-rel „rövidebbre” kellene elkészíteni). A periimplantáris lágyrészviszonyok általában abszolút irritációmentesnek néznek ki, a cirkóniumkorona hagyományos rögzítőcementtel történő behelyezése nem okoz semmiféle nehézséget (15–21. ábra). Tőlünk, fogorvosoktól a pácienseink a korszerű implantológia és protetika világos normáit várják el: lehetőleg rövid kezelési idők, minimálinvazív eljárás, első osztályú esztétika, valamint nem utolsósorban a teljes kezelés „megfizethetősége”. Az eredményesség statisztikája (időtartamban az implantáció kezdetétől veszi alapul, nemcsak a végleges felépítmény behelyezése után, mint némely statisztikákban) 95% feletti, tehát pontosan az az érték, mint a késleltetett implantációinknál, 10 évre számolva. „Országos praxisunkban” évente mintegy 2000 implantátumot ültetnek be, illetve látnak el protetikai úton. Az azonnali ellátást és adott esetben az enosszális implantátumok azonnali terhelését, akár a CIIC-vel kapcsolatban is, már 1994 óta végezzük.