(ORVOSI LÉZER, ASSZISZTENSI LÉZER ÉS PÁCIENSLÉZER)

A lézert a szájsebészetben és a fogászatban napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák a fogorvosok. A lézersugarat rendszerint fogászati célú kézidarab vagy fogászati végződés segítségével lehet a rejtettebb szájüregi területekre eljuttatni. A soft lézer nem helyettesíti a hagyományos fogászati vagy szájsebészeti kezeléseket vagy a gyógyszeres terápiát, hanem azokat igen sok esetben úgy egészíti ki, hogy a betegség sokkal gyorsabban, jóval kevesebb kellemetlen tünettel, kevesebb mellékhatással gyó-gyul. Világszerte megfigyelhető tendencia, hogy a soft lézereket nemcsak az orvosok, fogorvosok, hanem az asszisztensek, szájhigiénikusok, és az utóbbi időben már, kellő betanítás után, a betegek is elkezdték alkalmazni. Ez részben a berendezések elterjedésének, egyre tökéletesebb technikai és biztonságtechnikai tulajdonságainak, a kezelések racionális megszervezésének és a mindennapi ismeretek szélesedő köznapivá válásának köszönhetőek.

A legfontosabb ismert alkalmazási területek a szájüregben és az arcon: szájnyálkahártya-betegségek, fájdalomkezelés, parodontális kórképek, temporomandibularis ízületi betegségek, nyálmirigybetegségek, csontműtéteket követően, implantáció, dentális gyulladások stb. esetében.

1. ábra: 30 mW-os ceruza méretű berendezés páciensi használatra is alkalmas. 2. ábra: Általános immunerősítés, légúti allergia kezelése.

1. ábra: 30 mW-os ceruza méretű berendezés páciensi használatra is alkalmas.
2. ábra: Általános immunerősítés, légúti allergia kezelése.

Az általában igen sok kellemetlenséggel (fájdalom, duzzanat, táplálkozási nehézségek stb.) járó fogászati és szájsebészeti betegségek, illetve az ezek gyógyítása miatt végzett beavatkozások során igen jelentős a szoftlézer-terápia nyújtotta gyógyhatás. Lényegesen lerövidül a gyógyulás ideje, hamarabb lehet a varratokat eltávolítani, kevesebb a műtét utáni fájdalom és ödéma. Számos esetben a gyors gyógyulást vagy a műtétek utáni állapot javulását 3-5 kezeléssel el lehet érni, ugyanakkor előfordulnak olyan helyzetek, kórképek, amikor több kezelésre, kúraszerű alkalmazásra van szükség. Így akár a fájdalomkórképek, a fogimplantáció, az állkapocs-ízületi problémák esetén 15-20 kezelésből álló kúrában kell gondolkodni. Ilyenkor különösen nagy gondot és jelentős költséget jelenthet a páciens számára a rendelőbe történő utazás, az idő beosztása, de az újabb fejlesztések eredményeként megjelent páciens-szoftlézerek ezen a problémán segíthetnek. A pácienslézerek kisméretű ceruzalézerek, melyek speciális optikai végződéssel kerültek ellátásra. Így a szájüregben akár szemüveg nélkül is alkalmazható, mivel a sugarakat csak a közvetlen közeli néhány milliméterben sugározza, és kellő odafigyelés esetén távolabb azok olyan mértékben szétszóródnak, hogy a szemet veszélyeztető hatásuk elenyészővé válik. Ilyen optikai rendszerrel került felszerelésre a SAFE Laser nevű berendezés is, mely az első páciens fogászati lézerek között szerepel.

Az Amerikai Egyesült Államokban működő Academy of Laser Dentistry rendszeresen foglalkozik a különböző típusú lézeralkalmazásokkal a fogászatban. Nemcsak az orvosi, fogorvosi, hanem a szájhigiénikusi, asszisztensi alkalmazásokat is feldolgozzák. A Laser Akadémia szakembereinek előterjesztése alapján fogadják el azokat a legújabb irányelveket (A Practical Orientation for Attendees) a fogászati lézerekkel kapcsolatban, melyeket az USA-ban a szakma szabályainak kell tekinteni. Ezeket a jelenlegi korszerű felosztás szerint az „Evidenciákon alapuló fogászati lézeralkalmazás” kategóriájába sorolhatjuk.

A Fogászati Lézer Világszövetség (World Federation on Laser Dentistry WFLD) külön kötetben foglalta össze a különböző munkacsoportjai által összeállított ajánlásokat a fogászati lézeralkalmazásokra vonatkozóan. Külön fejezet taglalja a Low Level Laser Therapy LLLT egyes indikációit, eljárásait, kivitelezését. Gutknecht professzor szerkesztésében a Quintessence Kiadó adta ki könyv formájában – Proceedings of the 1st International Workshop of Evidence Based Dentistry on Lasers in Dentistry címmel – az anyagot.

A Nemzetközi Lézeres Fogászati Társaság (Society on Oral Laser Application SOLA) és a Bécsben működő Fogászati Laser Akadémia folyamatosan gondozza ajánlásait az alkalmazásokra vonatkozóan. A szakanyagokat a The Journal of Oral Laser Applications című folyóiratban jelenteti meg.

3. ábra: Safe lézer optikai vége és a fénynyaláb. 4. ábra: Szájüregi kezelés safe lézerrel - asszisztensi használat.

3. ábra: Safe lézer optikai vége és a fénynyaláb.
4. ábra: Szájüregi kezelés safe lézerrel – asszisztensi használat.

Mindhárom meghatározó szakmai tudományos társaság lényegében hasonló módon ítéli meg a szoftlézerek felhasználhatóságát és azok szerepének alakulását a mindennapi gyakorlatban, azokat a tendenciákat, melyeket látunk világszerte.

A szoftlézerek alapvető hatásai a fájdalomcsillapítás, a gyulladáscsökkentés és a biostimuláció, a sebgyógyulási folyamatok gyorsítása. A leggyakrabban alkalmazásra kerülő korszerű diódalézer kiszorította a hélium-neon lézereket a mindennapos sztomatológiai praxisból.

Szájnyálkahártya-betegségek közül a herpes, az aphta, a nem gyógyuló nyálkahártyafekélyek, a krónikus gyulladásos jelenségek, a stomatitis esetében érhető el a leggyorsabb eredmény. A lézerterápia gyors hámosodást eredményez, a gyógyulási idő általában a felére rövidül.

Parodontalis kórképek közül a parodontitis, a gingivitis, a fogak előtörését, a fogszabályozást kísérő jelenségek, a tasakok hagyományos vagy lézersebészeti kezelése –kiegészítve szoftlézerrel – gyors sebgyógyuláshoz, csontregenerációs folyamatok megindulásához, a gyulladás gyors szanációjához vezet.

Fájdalomszindrómák között a trigeminus neuralgia, a postoperativ, posttraumás fájdalom eseteiben a gondos diagnózist követően a hagyományos terápiát kis teljesítményű lézerkúrával kiegészítve – vagy esetenként önállóan is – a fájdalomrohamok száma és a fájdalom erőssége jelentősen mérsékelhető.

5. ábra: DR200-as fogorvosi szoft lézer-berendezés. 6. ábra: DR200-as fogorvosi lézerrel végzett APDT-kezelés  a rendelőben.

5. ábra: DR200-as fogorvosi szoft lézer-berendezés.
6. ábra: DR200-as fogorvosi lézerrel végzett APDT-kezelés a rendelőben.

A temporomandibularis ízületi kórképek – arthrosis, arthritis okozta panaszok –, posttraumás ízületi fájdalmak, reflektorikus szájzár és egyéb folyamatok eseteiben elsősorban a fájdalom gyors megszüntetésével, a gyakran fennálló szájzár oldásával lehetővé válik a sztomatológiai szanáció, majd a hagyományos és a lézerterápiás kezelés a panaszok jelentős mérséklődéséhez vezethet. Reflektorikus szájzár lézersugárral sok esetben azonnal – 2-3 perc alatt – oldható.

Dentális eredetű gyulladásokban, periodontitis, gyökérkezeléshez kapcsolódó panaszok, periostitis, lymphadenitis, osteomyelitis, phlegmone eseteiben a gyulladásos jelenségek – hagyományos módon kezelve és közben lézert is kiegészítésképpen alkalmazva – gyorsabban és sokkal mérsékeltebb fájdalommal kísérve gyógyulnak.

Nyálmirigybetegségek, asyalia, syaloadenitis, syaloadenosis  esetében a bevált ismert eljárásokat lézerkezeléses kúrával egészíthetjük ki, és a nyáltermelés serkentése, a fájdalom és egyéb panaszok mérséklődése tapasztalható igen gyakran.

Csontgyógyulási folyamatok serkentése érdekében, szájsebészeti csontműtétek (resectio, cystectomia, implantatio, extractio, dentoalveolaris műtétek stb.) után azonnali lézerterápiát alkalmazva a postoperativ oedema és fájdalom csökken, majd a műtét utáni 2-4 napban tovább alkalmazva a hámosodás, a sebgyó-gyulás felgyorsul, és a varratszedés 2-3 nappal hamarabb elvégezhető. Jelentősen csökken a szövődmények száma.

Fontos, hogy a szoftlézer-terápiát gondos vizsgálat, pontos diagnózis előzze meg, a legtöbb esetben a hagyományosan bevált gyógymódok kiegészítésére, esetenként önállóan alkalmazandó!

7. a és b ábra: Herpes kezelését a páciens otthonában is végezheti (kezelés előtti és utáni fotó).

7. a és b ábra: Herpes kezelését a páciens otthonában is végezheti (kezelés előtti és utáni fotó).

Szoftlézerek a klinikai gyakorlatban

A soft lézerek különlegesen széles alkalmazási spektrumban, mint multidiszciplináris eszközök terjedtek el. A klinikai gyakorlatban az orvosi szakterületek sorával kerültek kapcsolatba. Az eltelt öt évtizedben egyre világosabban különülnek el a soft lézereket most már rutinszerűen alkalmazó szakágazatok, és kikristályosodnak az indikációs területek. Kezdetektől alapvető fontosságú kérdés volt: mit javasolt, mit lehet és mit tilos kezelni ezzel a módszerrel. Érvek és cáfolatok kísérték a lézeralkalmazás történetét, melynek fő oka az, hogy az elméleti kutatások a kérdések jelentős részét tisztázták, és bizonyított a hatásosság, mégis még ma sem tudnak pontos magyarázatot adni az összes hatásmechanizmusra. A kezelést egyeztetni kell más terápiás eljárásokkal, mivel az esetek nagy részében kombinált kezelés a leginkább célravezető (gyógyszeres kezelés+lézerterápia+egyéb eljárások). Csak a megfelelő indikációs körbe tartozó és diagnosztizált betegségek kezelése megengedett. A soft lézerek klinikai alkalmazása során, más terápiás eljárásokhoz hasonlóan, orvosi szakmáktól függetlenül alapvető szabályokat kell betartani:

– ismert és hatóságilag engedélyezett, rendszeresen karbantartott, bemért paraméterekkel rendelkező bevizsgált lézerberendezés;
– védőfelszerelések megléte (szemüveg stb.) vagy speciális lézervégdarab;
– megfelelő helyiség, eszközfeltételek, biztonsági előírások betartása;
– diagnózis, orvosi javallat, indikáció, rendszeres felügyelet;
– kezelési terv (protokoll, kombinált kezelés stb.);
– megfelelő orvosi szakképzettség az indikációhoz, lézeres szakképzettség (tanfolyam és jártasság), illetve betegek esetén azok megfelelő kioktatása és betanítása.

Ezek együttes jelenléte képezi a lézerterápia megkezdésének és folytatásának az alapfeltételeit. Ha bármelyik hiányzik, nem engedhető meg a lézer orvosi alkalmazása.

A klinikai gyakorlat számára a három alapvető lokális szoftlézerhatás – a fájdalomcsillapító, a gyulladáscsökkentő és biostimulatív effektus- köré csoportosíthatóak az alkalmazási területek. Az esetek jelentős részében egyszerre két vagy néha mindhárom tényező fontos szerepet játszik a terápiás hatás létrejöttében és az észlelhető klinikai javulásban.

Szoftlézer kezelés várható eredményei, fontosabb általános megállapítások

– A hatás általában a kezelés első napján már jelentkezik, észlelhető.
– A gyógyulási idő lerövidül (hamarabb megszűnik a funkció korlátoltsága) az eredeti idő kétharmadára, felére.
– Fájdalomcsillapító hatás már az első kezeléskor lecsökken harmadával, felével (kevesebb fájdalomcsillapító szükséges).
– Gyulladás és oedema jelentősen csökken, közel a felére.
– Széles indikációs spektrum a fogászatban.
– Optimális eredményt a protokollok biztosítják.
– A szoftlézer-terápia jól kombinálható a sebészi, fogászati, gyógyszeres és fizioterápiás eljárásokkal.
– A szoftlézerek a modern fogászati praxis mindennapos eszközeivé váltak.
– Orvos, asszisztens és beteg egyaránt végezheti a kezelések egyes fázisait. Nagyszámú betegellátásra alkalmas, ambuláns módon is.
– A készülékeket több orvosi szakmában is lehet alkalmazni.
– A kezelés rendelőben, betegágynál, a beteg otthonában is lehetséges.
– Érintésmentesen végezhető a kezelés, így az atraumatikus, aszeptikus.
– Mellékhatások elkerülhetőek (pl. gyógyszer-mel-lék-ha-tások, allergizálódás, sugárterhelés, elektromos hatás stb.).
– A hatás gyors és többször ismételhető.
– Gazdasági megtakarítás érhető el (betegállomány, kórházi ápolás, gyógyszerek költségei, munkaképesség helyreállítása, súlyosabb betegség kialakulásának és így esetenként műtétek szükségességének elkerülése).
– A készülék fenntartási és üzemeltetési költséget szinte nem igényel. A kezelésekhez anyagok, eszközök csak elvétve szükségesek. A lézert folyamatosan lehet hosszú időn keresztül üzemeltetni.

A szoftlézerek alkalmazásának hátrányai 

– A lézersugár bejuttatása egyes kezelendő területekre esetenként külön eszközöket (kézidarab, endoszkóp stb.) igényel.
– Biztonsági előírások betartása szükséges, szemüveg viselése szükséges lehet.
– A létrejött gyógyhatás egyes esetekben azonnal nehezen kontrollálható objektív paraméterekkel.
– A berendezéseket rendszeresen (évente) ellenőriztetni kell.

8. ábra: Implantátumok behelyezését követően az otthoni kezelések lerövidítik és segítik a sebgyógyulást.

8. ábra: Implantátumok behelyezését követően az otthoni kezelések lerövidítik és segítik a sebgyógyulást.

Kezelési technika

A szoftlézerkezelések kivitelezése számos módszerrel lehetséges:
1.Pontbesugárzás, direkt sugárvezetés. Ebben az esetben nem használunk külön optikai eszközt, hanem maga a lézerberendezés által kibocsátott lézernyaláb kerül direkt módon a kezelendő felületre.
2. Pontról pontra, direkt párhuzamos/divergáló: rövid távolságról teljes dózis, részdózisok összeadása visszatérő módszerrel.
3. Mélyen fekvő pontok elérése több beesési szögből.
4. Szkennelés, lassú pásztázás a terület felett.
5. Multifokus area besugárzás.
6. Száloptika útján történő besugárzás.

Általános szoftlézerhatások érvényesülése

A technika fejlődésével, az új diódalézerek megjelenésével lehetővé vált olyan vérbesugárzási módszer kidolgozása, mely lehetővé tette noninvazív módszer megvalósítását úgy, hogy az elért eredmény hasonló legyen a vér lézerkezelésének eredetileg invazív módszeréhez. Ehhez a legmegfelelőbbnek az orrnyálkahártya piros színű 660 nm-es lézerfénnyel történő besugárzása bizonyult. Az orrnyálkahártya rendkívül dús érellátású, vékony, így a lézerfény szinte gyengítés nélkül képes az átáramló vér besugárzására.

Az orrban végzett kis teljesítményű lézerkezelés során kiválóan érvényesül a kezelés eredeti célja mellett (vagyis az általános immunomoduláns hatások létrehozása) a lokális hatás is. Ez nemcsak az orrüreg és melléküregek gyulladásos folyamatainak gyors gyógyulását segíti elő, vagy a műtétek utáni felgyorsult regenerációt, hanem különösen hatásos a légúti allergiás kórképekben. Így az egyik legjelentősebb felhasználási területté vált a szénanáthások, a parlagfű, a virágpor és egyéb légúti allergiás betegek számára. Különösen előnyös, hogy a beteg otthon saját maga tudja alkalmazni, akár a megelőzésben is, vagyis a szezonális allergia-időszak előtt végzett kezelésekkel deszenzibilizálni képes a szervezetet. Ezzel jelentős részben kivédhetőek a légúti allergiás panaszok. Hatása igen kifejezett, jóval erősebb, mint az egyszerű polarizált fénnyel végzett kezeléseké, alkalmazása pedig egyszerűbb.

A ceruza méretű pácienslézerek a mindennapokban

Az egyre jobban hozzáférhető ceruza méretű páciens-lézerek új színteret nyitottak a szoftlézerek alkalmazásának. Olyan új multifunkcionális eszköz vonult be a gyógyításba, mely a fogászati alkalmazások mellett, akár légúti allergiás betegek kezelésében, akár az ízületi problémák, a sebgyógyulási folyamatok támogatásában is segítséget nyújthat. Így lassan a családok olyan mindennapi segédeszközévé válhat, mint a vérnyomásmérő vagy a vércukormérő készülék.

A szoftlézer-alkalmazások robbanásszerű elterjedését segítette az internet és az ismeretek gyors elterjedése, a páciensek egyre magasabb szakmai ismeretei, a „high-tech” terjedése a lézertechnika és a fogászat területén. A készülékek megbízhatósága, hatékonysága nő, ára csökken. A kisméretű ceruzalézerek rendkívüli hatékonyságuk mellett alacsony áron egyre több szakember számára hozzáférhetővé váltak, kibővítették a szájhigiénikusok és asszisztensek eszköztárát, lassan a családok egészségügyi készleteit is hatékonyan képesek kiegészíteni.

Dr. Gáspár Lajos, dr. Barabássy Katalin, Tarnai Bernadett, Holló Zsuzsanna