Egyre több gyártó jelenik meg – az új dimenziókat tágítva – az adhezív technikával működő különböző lehetőségekkel. A gyártók, követve az igényeket, törekszenek az esztétika, a tartósság, a gyorsaság, a kezelhetőség és az egyszerűség elveit alkalmazni.

A mai trend szerint mindenki nanotechnoló­giás anyagokat készít, még az autók szélvédőjét mosó folyadék is nanorészecskéket tartalmaz. Ez alól a fogászat sem kivétel. A nano­tartományban (10-9) az anyagok tulajdonságai megváltoznak, ami számunkra jobb polírozhatóságot, esztétikát fog jelenteni. A megfelelő technológiával készített anyagok (pl.: TRUE Nanofiller Technology) kezelhetősége, erőssége, polírozhatósága, kopásállósága nagyszerű, az új monomer összetevőknek (AUDMA és AFM) köszönhetően a polimerizációs zsugorodásuk és a polimerizációs stressz minimálisra csökkent. Ami pedig a Bulk anyagokat jellemzi még, az a 4-5 mm-es átvilágíthatóság.

Számomra a moláris régió az új tömőanyagok kipróbálási helye. A Bulk anyagoknak amúgy is ez a legfőbb indikációs területük.

Egy új páciensem vizsgálata során a bal alsó 7-es fogában okkluzális kompozittömést, valamint meziális és disztális kárieszt találtam. A kezelési terv egy új tömés készítése volt, lehetőség szerint kompozitanyagot használva. A nehézséget az izolálás és a nehéz hozzáférhetőség jelentette (1. ábra).

A régi tömés és a kárieszes léziók eltávolítása után az üreg preparálása még nem volt végleges (2. ábra).

A kárieszindikátor (jelen esetben piros színű) nagyszerűen megmutatja a nem egyértelmű területek fertőzöttségét (3. ábra). Ezeket a részeket még tovább tisztítottam, majd a zománcszéleket ferdére preparáltam. Ezzel a zománchoz az adhéziót 13 MPa-ról kb. 30 MPa-ra lehet emelni. (A minimálisan szükséges erő 16 MPa.) Mivel alátámasztatlan zománc nem maradt, így befejezettnek tekintettem a preparálást.

Bulk fill 1-3

Sikerült a kofferdamizolálást megfelelően felhelyezni, így semmi akadálya nem volt az adhezív technikának. Meziálisan szekcionált Torr matricát használtam faékkel, disztálisan további fog hiányában félkörös matricát helyeztem fel. A terveim szerint az okkluzo-disztális rész felépítése után szándékoztam a meziális matricához felhelyezni a gyűrűt (4. ábra).

Szelektív zománcsavazást alkalmaztam a 37%-os ortofoszforsavval 15-20 másodpercig, így készítettem elő a mikroretenciót (5. ábra).

Ezután 30-40 másodpercnyi mosással távolítottam el a felszínekről. A szárítás után a zománc gyönyörűen mattfehér lett (6. ábra).

A hetedik generációs bondot (Single Bond Universal) 20 másodpercig dörzsöltem a felszínekbe. Ez egy MDP-tartalmú bond, amely a mikromechanikai kötés (1 µm hibrid réteg) mellett valódi kémiai kötést hoz létre a kalciummal a hidroxiapatitban. Rendkívüli a kötési erő mind az előkezelt zománcon, mind az önsavazásával a dentinen. Puszterrel addig fújtam a bondozott felszíneket, míg azokon a bond már alig volt mozgatható a levegővel. Ezután 20 másodpercig megvilágítottam (7. ábra).

Mivel nehéz volt az üreg hozzáférhetősége, ezért a háztetőszerűen elhelyezett rétegeket lehetetlen lett volna kivitelezni. Ekkor lett fontos az új Filtek Bulk Fill Posterior tömőanyag, mely 5 mm-es átvilágíthatóságával és rendkívül alacsony polimerizációs zsugorodásával nagyon ígéretes megoldásnak tűnt. Ezt helyeztem be egy rétegben (Bulk technika), egy okkluzo-disztális kapszulakinyomó segítségével az üregbe, kissé modelláltam, majd 30 másodpercig fotopolimerizáltam (8. ábra).

Bulk 4-9

Eltávolítottam a félkörös matricát a disztális oldalról, majd felhelyeztem egy Garrison gyűrűt a meziális részre, és ellenőriztem az ék feszességét. Feltöltöttem a meziális kazettát is a Filtek Bulk Fill Posteriorral, majd újra fotopolimerizáltam az anyagot, most 60 másodpercig több oldalról. Szondával kontrolláltam a hozzáférhető felszíneket, majd mi­után mindent rendben találtam, eltávolítottam a kellékeket és a kofferdamot. Átfiníroztam a tömést egy sárga vídiafúróval, beállítottam az okklúziót és az artikulációs mozgásoknak megfelelő pályákat, majd Sof-Flex Spiral polírozóval fejeztem be az okkluzális és a disztális részeket. Meziálisan a kontaktpont alatt átfűzött vékony polírozócsíkkal fejeztem be a munkát, amit fogselyemmel ellenőriztem (9. ábra).

A végeredményt látva jó döntésnek tartom a választott Filtek Bulk Fill Posteriort az ilyen nehezen hozzáférhető helyekre, az egyszerű és gyorsan kivitelezhető töméstechnika miatt, miközben funkcióban és esztétikában is kiváló eredményt kaptam. Csak ajánlani tudom!

Dr. Molnár Bertold
Forrás: Dental Press