A 2012-es év az FDI számára tele volt kihívásokkal, ugyanakkor gyümölcsözőnek bizonyult. A sok kihívás oka az lehetett, hogy nehéz időket élünk: az FDI-nek, mint sok más vállalatnak és nem állami szervezetnek, végre kellett hajtania egy belső törésvizsgálatot, hogy megismerhesse a saját határait a válság során beszűkült gazdaságban, és ebből levonva a tanulságokat, egy megfelelően működő akciótervet alakíthasson ki.

Az év gyümölcsőző is volt, hiszen az FDI nemcsak képes volt terjeszkedni az általános egészségügy, valamint a fogorvoslás egyes területein, hanem emellett fel tudott vázolni és bevezetni egy tervet a teljes dentálhigiéniás szakág tízéves jövöjével kapcsolatban.

Vision 2020

Ez a terv, a ‘Vision 2020, a szájhigiénia jövöjének formálása’volt a szervezet legfontosabb teljesítménye. Az alaptervezet, melyet még 2011 végén készítettünk el, egy egész sor egyeztetésen és módosításon esett át, az ezzel foglalkozó munkacsoport segítségével, melynek vezetője Michael Glick volt.

Az első megjelenés után 8 hónappal a Vision 2020 már lefordításra is került, majd bemutatták az éves Általános Gyűlésen, Hong Kong-ban, ahol ezt magas szintű konszenzus fogadta, és minimális változtatásokkal elfogadásra került.

Provokatív

A Vision 2020 azonnali sikerének nem az volt az oka, hogy nem okozott felhördüléseket, hanem ezzel pont ellentétesen. A dokumentum a szakma számára provokatív és kihívó ötleteket tartalmaz. Sőt, a terv akkora kiváncsiságot ébreszett a fogorvosok körében, hogy az utóbbi pár hónapban az összes előadásomon ejtettem pár szót ezzel kapcsolatban.

Ezen előadások a világ összes táján kerültek megtartásra, például egy romániai fiatal fogorvos gyülésen, egy az állam által szervezett egészségügyi kongresszuson Brazíliában, éves találkozókon Indonáziában, Bangladesben, Oroszországban, és a hazámhoz közelebb, Spanyolországban és Portugáliában is. A leggyakrabban feltett kérdés az volt, hogy a tervben kifejtett vitapontokra, milyen megoldást tervezünk. Ez a következő lépés: A Vision 2020 felhasználásával kialakítani egy megoldási tervet, és ezt már 2013 elején elkezdeni használni.

Közegészségügy

Ezen nehéz időkben szükségszerű az is, hogy a fogorvosok lépést tartsanak a legújabb trendekkel, gondolkodásmóddal és az egészségügy egyéb szakmájükhoz kapcsolódó dolgaival, és szoros kapcsolatot alakítsanak ki az egészségügy többi dolgozójával is. Röviden, legyenek jobban láthatóak.

Ez egyben a saját érdekük is: a csökkenő egyészégügyi költségvetések világában az fogorvoknak meg kell tudni győzni az ezzel foglalkozó hatóságokat arról, hogy szaktudásban és minőségben is megfelelőt tudnak nyújtani. El kell érnünk azt is, hogy az FDI és a WHO segítségével a szájhigiéniás szakmák az egészésgügyi ágazat vezető pozíciójában maradhassanak.

Támogatás

2012-ben az FDI bevezetett különféle képviseleti terveket is, ezzel átvette az írányítást két kulcsterületen:nem fertőző betegsék (NCDs) és fogászati alapanyagok. Az első területen az volt a célünk, hogy a fogorvosi szakmában dolgozókat bevonjuk egy olyan ágazatban, amely a jelen egyik legtöbbet vitatott nemzeti és nemzetközi egészségügyi pontja. Be akarjuk mutatni, hogy a fogorvosok vezető szerepet tudnak játszani az NCD kontrolljában és prevenciójában.

A második képviseleti terv a szakma számára azonnali előnyökkel jár: a resztoratív fogászatban használt anyagok egyre nagyobb nyomás alá helyeződnek, elég csak arról beszélni, hogy 2013-ban be akarják tiltani a fogászati amalgán használatát. Ezen témáknál megpróbálunk érdekképviselőként fellépni a fogorvosok számára.

AZ FDI azért vezette be ezen terveket, hogy elősegítse a fogorvosokat kapcsolatát a publikummal, így a szakmabeliek könnyen tudnak tájékozódni a felmerülő kérdésekről, valamint kifejezni esetleges aggodalmaikat.

FDI iránymutatás

Néhány országban a fogorvos szövetségeknek nagy tapasztalata van az állammal történő együttműködésről, máshol nem ez a helyzet.Ahol a második eset áll fenn, az FDI megfelelő iránymutatást és támogatást nyújt a kommunikációhoz, valamint gondoskodunk a nemzeti és lokális feladatok ellátásának segítéséről is. Véleményünk szerint ezen akciók nagy hatássa lehetnek a fejlődésre, és elősegíthetik a fogorvos szövetségek hatáskörének növekedését is.

Példának okáért a 2012-es Cape Townban, Dél-Afrikában megrendezett Afrikai Csúcstalálkozon is jelen volt az FDI, és sikerült elérnünk, hogy a jelenlévő fogorvos szövetségek közül sokan már azon a héten vagy hónapban felvették a kapcsolatot a kormánnyal. A megfelelő együttműködés segítségével meg lehet szüntetni a kezelési egyenlőtlenségeit és elérhetjük a célunkat, azaz ’orálhigiénát mindenkinek’.

Arculat és mégbízhatóság

Az utóbbi tizenkét hónapban az FDI fejlesztettte az arculatát és megbízhatóságát különféle projektek segítségével és a kifelé történő kommunikáció javításával. Az FDI egyre konkrétabb célokat tűz ki: a működésének gyakran kézzelfogható hatása van az emberek életére. Feladataink vannak, és csak rajtunk áll, hogyan teljesítjük ezeket.

Az egyik dolog, amely nagyon meglepett mikor átvettem az FDI elnöki székét, a barátságos és testvéries érzések a nemzetközi fogorvosközösségen belül. A támogatottságunk rohamos mértékben növekszik nem csak racionális módon, hanem nagyon nagymértékben emócionálisan is, ez szerintem egyedi a nemzetközi szövetségek között. Erre kell építenünk, és kifejlesztenünk egy szociális központot, amivel bebizonyíthatjuk, hogy az FDI a világ közösségének fontos tagja. Erre kell büszkének lennünk, és ezért törekednünk a fogászati szakma minden területén.

Mérföldkövek

2012 legnagyobb mérföldkövének a Hong Kongban megrendezett FDI Nemzetközi Fogászati Konferenciát tartom, amely a legmagasabb szinteken is elismerést váltott ki, az esemény nyitóbeszédét például a kínai egészségügyminiszter tartotta. Ugyanezen eseményen Dr. Margaret Chen, a WHO igazgatója is személyes üzenetet küldött, melyben kiemelte a fogorvosi szakma úttörő szerepét a prevencióban.

A Tudományos Programunk is igen nagy sikert aratott mind kaliber, illetve a bemutatott elképzelések területén. Ez volt a századik éves Nemzetközi Fogászati Konferencia, az utolsó a régi elvek alapján. Nagyon várjuk a 2013-ban, Isztambulban megrendezésre kerülő konferenciát, mely már az új tervek alapján lesz megszervezve, reményeink szerint ez sokkal jobban fog illeszkedni a jelen körülményekhez, valamint az FDI és a résztvevők igényeihez.

Soha nem szabad elfejtenünk, hogy az FDI kongresszok megszervezése a kulcs a szervezet céljainak eléréséhez. Ez évenként egy egyszeri lehetőség a különböző országok fogorvos szövetségeinek, hogy kifejthessék a véleményüket és megoldhassák a fennálló ellentéteket egy nemzetközi helyszínen, valamint ez egy különleges és fontos tanulási alkalom is egyben.

Belső bizalom

Az FDI 2012-ben megoldotta belső gondjait és meggyőzte a szorongókat és kétkedőket, így a jövőt nagy magabiztossággal várhatjuk. Ezenkívül a pénzügyi helyzetünk is megerősödött, egy kiegyensúlyozott és előrelátható költségvetés került kidolgozásra, mely nagyobb hangsúlyt helyez az egyéb szervezetekkel való együttműködésre.

A fejlődés jelei a FDI vezetésében is észlehetőek, külön szeretném felhívni a figyelmet az FDI iroda működésére, Jean-Luc Eiselé vezérigazgató vezetésével.

2013: a legjobb FDI konferenica

A kihivások az újévben is folytatódnak. Célunk az, hogy az FDI 2013 Isztambul a valaha volt legjobb Éves Nemzetözi Fogászati Konferencia legyen, mely nagy hatással van a nemzeti, lokális és nemzetközi dolgokra is. Reményeink szerint a Nemzetközi Orálhigiéniás napot is megtartjuk 2013 március 20-án, és aztán minden évben ugyanezen a napon.

Örülök, hogy nagyon sok szövetség támogatására számíthatok, és mindenkinek nagyszerű 2013-at kívánok. Találkozzunk Isztambulban!